Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи


д) про способи спілкування в сумісній діяльності – навчанні з учителем і учнямиСторінка98/116
Дата конвертації29.03.2019
Розмір1,29 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   116
д) про способи спілкування в сумісній діяльності – навчанні з учителем і учнями

д) спілкуватися в сумісній навчально-пізнавальній діяльності з учителем й іншими учнями (виконувати ролі суб’єкта й об’єкта спілкування; виконувати ролі комунікатора і реципієнта; використовувати засоби вербальної і невербальної кодифікації; здійснювати вербальну і невербальну кодифікацію і декодифікацію; дотримуватися норм поведінки, прав, обов’язків взаємодії і взаєморозуміння у процесі спілкування; визначати зміст рольових очікувань своїх від інших та інших від себе).

Структурні елементи даної моделі описані в характеристиках, що стають в процесі навчання суб’єктивними навчальними досягненнями учнів. Отже, об’єкти засвоєння є й об’єктами контролю у процесі навчання природознавства:

1. Знання у формі уявлень або понять про:


 • предмети і явища природи та взаємозв’язки і залежності між ними;

 • способи різних видів пізнавальної діяльності;

 • спеціальні методи пізнання природи;

 • способи практичної діяльності з об’єктами природи;

 • способи самоуправління пізнавальною діяльністю;

 • способи діяльності з навчальними і наочними посібниками;

 • норми етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів природи;

 • норми ставлення до інших людей і до самого себе в природі;

 • норми спілкування і поведінки в процесі сумісної діяльності з учителем та іншими учнями.

2. Відповідні вміння:

 • власне предметні;

 • пізнавальні;

 • застосовувати спеціальні методи пізнання природи (дослід, практичну роботу, спостереження);

 • самоуправління пізнавальною діяльністю;

 • працювати з навчальними і наочними посібниками;

 • оцінні на основі власне предметних і нормативних знань;

 • спілкуватися в процесі сумісної діяльності з учителем та іншими учнями.

При здійсненні перевірки й оцінювання виділених об’єктів враховуються такі загальні дидактичні вимоги:

 1. Контролю насамперед підлягає оволодіння учнями провідним компонентом змісту навчального предмета, тобто досягнення основних цілей.

 2. Зміст, який виступає засобом засвоєння провідного компонента, є самостійним об’єктом поточної перевірки. У процесі тематичного і підсумкового контролю він перевіряється разом із провідним компонентом і використовується як показник його засвоєння.

 3. У процесі здійснення різних видів контролю обґрунтовується вибір видів навчально-пізнавальної і практичної діяльності, через які виявляється засвоєння змісту навчального предмета.

 4. Перевірка й оцінювання засвоєних знань і вмінь вимагає чітко визначених вимог (показників) до рівня їх сформованості в кожній конкретній ситуації.

 5. Оцінка навчальних досягнень учнів залежить від педагогічних цілей. Одні й ті ж показники засвоєння при різних цілях оцінюються по-різному.

Зазначимо, що природознавство належить до навчальних предметів, провідною функцією яких є оволодіння молодшими школярами пропедевтичним курсом основ природознавчих предметів, а його провідним компонентом – знання. Дидактичними елементами засвоєння знань є емпіричні факти, уявлення, поняття. Провідний компонент представлений системою ієрархічно-підпорядкованих елементів, тобто системою природознавчих понять різного рівня узагальнення.

Ієрархізована система, хоч й елементарних природознавчих понять, яка відображає предмети і явища природи в їх взаємозв’язках і залежностях, формується у молодших школярів у такій послідовності: уявлення, поняття поурочних тем загальні поняття розділів (програмних тем) загальні поняття природознавства 3 і 4 класів загальні поняття курсу природознавства початкової школи.

Особливості контролю у процесі оволодіння молодшими школярами навчально-пізнавальними уміннями (див.: загально-дидактичну модель змісту природознавства) зумовлена їх об’єктивними характеристиками та закономірностями формування. Зокрема:


 1. Навчально-пізнавальні вміння мають свій зміст і структуру (операції, дії та послідовність їх виконання).

 2. Уміння характеризуються такими властивостями як форма реалізації (матеріальна чи матеріалізована, зовнішньомовленнєва, розумова), міра узагальнення (визначає широту перенесення), міра розгорнутості і самостійності виконання.

 3. Навчально-пізнавальні вміння засвоюються в процесі оволодіння природознавчим змістом, спочатку, як самостійні предмети засвоєння, а потім включаються в пізнавальний процес, як засоби засвоєння нових знань і вмінь.

 4. Навчально-пізнавальні вміння кожної групи пов’язані між собою внутрішньою логікою, тому вони формуються в певній послідовності. Першими – первинні вміння, прості (спосіб виконання дій алгоритмізується), а потім – вторинні, складні. Первинні вміння функціонують в пізнавальному процесі як самостійні, або входять до складу вторинних умінь.

 5. Взаємозалежність і взаємопідпорядкованість також існують між групами навчально-пізнавальних умінь, що визначає послідовність їх формування у процесі навчання природознавства.

 6. Будь-яке навчально-пізнавальне вміння починає формуватися в учнів як конкретно-предметне. Потім межі його застосування розширюються, а рівень узагальнення зростає. Воно перетворюється в загально-навчальне вміння.

У процесі навчання природознавства контроль може бути: поточним, тематичним, підсумковим.


Каталог: files -> content
content -> 6. Освітня галузь "Технологія"
content -> Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Музичне мистецтво
content -> Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України
content -> 5. Освітня галузь "Природознавство"
content -> Мови і літератури
content -> Василь Олександрович Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   116


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація
Автореферат
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Закон
Звіт
Книга
Конкурс
Конспект