Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи


Критерії оцінювання ПочатковийСторінка83/116
Дата конвертації29.03.2019
Розмір1,29 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   116

Критерії оцінювання
Початковий

Учень читає, записує і порівнює числа в межах 100, за допомогою вчителя розв'язує найпростіші приклади і задачі, учень розпізнає геометричні фігури, вміє схематично їх зображувати.

СереднійУчень знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків; назви компонентів множення і ділення, вміє виконувати за зразком дії додавання і віднімання в межах 100 (усно й письмово) знає одиниці довжини, вартості, часу, маси.

Достатній
Вміє читати і записувати найпростіші вирази (сума, різниця, добуток, частка), вміє знаходити значення числових виразів на дві дії та виразів з однією змінною при заданих значеннях змінної, розв'язує прості задачі та складені задачі на 2 дії, вміє складати і розв'язувати обернені задачі до простих задач, знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв'язування задач.

ВисокийВміє вимірювати і креслити відрізки, знаходити периметр многокутника, будувати прямокутник на папері у клітинку, учень для розв'язку математичних завдань використовує раціональні способи й прийоми; пропонує нові шляхи розв'язку складених математичних задач на 2 дії, правильно висловлює математичні міркування та обґрунтовує їх.

У 3-4 класах усні відповіді учнів на уроках математики оцінюються вчителем за 12-бальною шкалою за такими критеріями:


Критерії оцінювання усних відповідей учнів
Рівні навчальних досягнень

Бали


Критерії оцінювання

Початковий

1


Учень розпізнає математичні об'єкти (приклади задачі, геометричні фігури, величини тощо); може виділити їх серед інших; вміє читати й записувати числа; без помилок переписує з підручника (дошки) запропоновані вирази, формули; може зобразити геометричні фігури без заданих розмірів.2


Учень пояснює вибір математичного об'єкту, але відповідь його фрагментарна; виконує за допомогою вчителя найпростіші приклади і задачі, але припускається помилок.3


Учень за допомогою вчителя виконує найпростіші математичні завдання, називає окремі суттєві ознаки запропонованих математичних об'єктів.

Середній
4


Учень з допомогою вчителя відтворює операції та дії з математичними об'єктами, засвоєні ним у процесі навчання; окремі операції може повторити за зразком; припускається помилок та неточностей, відтворюючи визначення математичних понять.5


Учень розуміє основний навчальний матеріал, ілюструє визначення математичних понять прикладами з підручника; виконує математичні завдання в межах вивченого матеріалу за відомими йому алгоритмами з частковою допомогою вчителя; правильно розв'язує більшість математичних завдань, але не вміє пояснити свої дії (наприклад, прийом обчислення).
6


Учень за допомогою вчителя аналізує й порівнює математичні об'єкти; ілюструє визначення понять прикладами; виконує завдання в межах теми з частковим поясненням; правильно читає математичні вирази (формули) та записує їх, сприймаючи на слух.

Достатній

7


Учень знає визначення математичних понять та їх властивостей; застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; виправляє помилки, на які вказує йому вчитель; частково пояснює виконання завдань.8


Учень добре володіє програмним матеріалом; виконує завдання, які передбачені програмою; може частково пояснити і обґрунтувати математичні твердження та виконання завдань.9


Учень має нові знання; самостійно виконує математичні завдання (у знайомих ситуаціях) з достатнім поясненням; легко виправляє допущені помилки; досить повно пояснює й обґрунтовує математичні твердження й виконання завдань.

Високий
10


Учень вільно володіє вивченим матеріалом; уміло користується математичною термінологією; виконує математичні завдання з повним поясненням і обґрунтуванням.
11


Учень на високому рівні володіє програмовим матеріалом; використовує набуті знання і вміння під час розв'язку завдань підвищеної складності; правильно висловлює математичні міркування та обґрунтовує їх.12


Учень повною мірою і на високому рівні опанував програмовий матеріал; для розв'язання математичних завдань використовує раціональні способи й прийоми; застосовує набуті знання в нових ситуаціях та обґрунтовує свої дії; пропонує нові шляхи розв'язання математичних задач; вміє самостійно аналізувати вивчений матеріал.

Знання учнів, які мають бути засвоєні на рівні навичок (склад чисел, таблиці арифметичних дій (додавання, віднімання, множення, ділення), таблиці співвідношень між одиницями довжини, маси, часу, формули знаходження периметру, площі) оцінюються за такими критеріями:
Рівні засвоєння


Критерії оцінювання

Початковий

(1-3 бали)


Учень виконує математичні завдання під керівництвом вчителя, користуючись таблицями складу чисел, арифметичних дій, співвідношень між величинами, формулами. Знання засвоєні лише на рівні вмінь.

Середній


(4-6 балів)


Учень знає напам'ять окремі табличні випадки (складу чисел, арифметичних дій та відношень між величинами), використовує свої знання під час виконання математичних завдань.

Достатній

(7-9 балів)


Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, відношень між величинами, правильно використовує ці знання при розв'язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок.

Високий


(10-12 балів)


Учень досконало знає таблиці складу чисел, арифметичних дій співвідношень між величинами, безпомилково використовує ці знання під час розв'язування математичних завдань.Каталог: files -> content
content -> 6. Освітня галузь "Технологія"
content -> Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Музичне мистецтво
content -> Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України
content -> 5. Освітня галузь "Природознавство"
content -> Мови і літератури
content -> Василь Олександрович Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   116


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка