Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школиСторінка116/116
Дата конвертації29.03.2019
Розмір1,12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   116

ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ І ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ


Об’єктами педагогічного контролю є:

- ставлення учнів до праці (індиферентне, позитивне, творче);

- процеси і результативність узагальнюючих практичних робіт.

У ставленні до праці звертається увага на цілісність розвитку особистості: фізичного, соціального, інтелектуального. Цілісність розвитку виявляється у єдності слова і діла, гармонії думки, почуття, дії.

За результатами практичних робіт з’ясовується повнота сприймання і відтворення учнями навчальної інформації: словесної, сенсорної. Повноцінність передачі словесної і сенсорної інформації досягається мовленнєвими, колірно-графічними і предметними засобами.
СИСТЕМА ВИМІРНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ


Класи Рівні

Бали

Критерії та їх орієнтовні показники

Початковий

1 – 2 класи

3 – 4 класи
Учень приступає до виконання трудових дій самостійно. Уміє звернутися до вчителя за допомогою. Словесне формулювання умов трудового завдання фрагментарне. Графічне зображення виконує частково (менше половини). Площину аркуша для графічних зображень майбутніх виробів використовує не повністю. З допомогою вчителя організовує і прибирає робоче місце. Послідовність виконання трудових дій планує з допомогою вчителя у межах відповідей “так” або “ні”. За призначенням використовуює окремі інструменти. Має уявлення про техніку безпеки. Вироби виготовляє частково (менше половини).

1 – 2 класи

3 – 4 класи-

2


Ставлення до праці позитивне. Учень інколи виявляє окремі політехнічні знання. Словесне формулювання умов трудових завдань стисле. Графічні зображення виконує за зразком, з допомогою вчителя. Учень самостійно організовує і прибирає робоче місце. Співвідносить назви трудових дій і їх графічні зображення. Послідовность виконання трудових дій орієнтує з допомогою вчителя. Володіє раціональними прийомами роботи з окремими інструментами. Вироби виготовляють не повністю (більше половини)

1 – 2 класи

3 – 4 класи-

3


Ставлення до праці позитивне. Учень словесно формулює умови трудових завдань з опорою на додаткові запитання вчителя. Розмічає заготовки. Частково використовує площину аркуша для графічних робіт.

Організація і прибирання робочих місць задовільні. Планує послідовність трудових дій з опорою на графічні зображення. Словесно плануює кілька трудових дій.

Володіє раціональними прийомами обробки матеріалів володіє в окремих техніках. В основному завершує виготовлення виробів. Вироби віддалено схожі до зразка-аналога.


Середній

1 – 2 класи

3 – 4 класи

-

4Ставлення до праці позитивне виникає при наявності репродуктивних завдань художнього змісту.

Учень вибирає найлегше із запропонованих учителем трудових завдань.

За допомогою вчителя звертається епізодично. Виявляює інтерес до суспільно корисної трудової діяльності. Інколи бере участь у побутовій праці та господарській діяльності . Має уявлення про окремі сфери професійної діяльності дорослих.

Словесно формулює основну сутність задумів або умов трудових завдань без деталізації.

З допомогою учителя вибирає масштаб макету, моделі, композиції. Як правило, повністю використовує площину аркуша.

Учень схильний до індивідуальної форми організації праці.

Правильно організовує і прибирає робоче місце.

Послідовність трудових дій планує з опорою на їх графічні зображення. Робить словесний супровід.

Використовує раціональні прийоми роботи з інструментами і пристосуваннями. Правил безпеки праці не порушує. Розпочату роботу доводить до завершення. За зразком конструює і оздоблює вироби.


1 – 2 класи

3 – 4 класи-

5


Ставлення до праці позитивне виникає при наявності репродуктивних завдань технічного змісту.

Вибирає завдання середньої складності із запропонованих учителем варіантів. Учень іколи звертається за допомогою до товаришів або до вчителя.

Уміє передбачати суспільно корисну результативність праці, виявляє до неї інтерес.

Бере участь у побутовій праці, господарській діяльності. Має уявлення про кілька сфер професійної діяльності.

Самостійно формулює думку про призначення виробів, в певній мірі орієнтується у вимогах до них.

Володіє елементами графічної грамоти. Раціонально використовує площину аркуша для виконання графічних завдань.

Має уявлення про технологію виготовлення виробів з різних пластичних матеріалів. Володіє елементарними політехнічними знаннями, безпечними і раціональними прийомами роботи з інструментами.

Планування послідовності трудових дій здійснює з допомогою вчителя. Виконує трудові завдання у відповідності до технологічних карток. Досягає очікуваних результатів праці, оздоблення виробів не відзначається естетичністю в певній мірі.

Виконує за зразком репродуктивні завдання технічного змісту (моделі, макети).


1 – 2 класи

3 – 4 класи-

6


Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивних завдань художнього і технічного змісту.

Вибирає завдання підвищеної складності із запропонованих учителем варіантів. За допомогою, як правило, не звертається.

Має уявлення про професії за сферами: людина і природа, людина і художні образи, людина і знакові системи, людина і техніка, людина і людина. Виявляє працелюбність у суспільно корисних видах трудової діяльності і художньої творчості. Систематично бере участь у побутовій праці та господарській діяльності. Уміє передбачати суспільно корисну та естетичну результативність праці.

Словесно аналізує будову простих конструкцій (моделей, макетів) та композицій.

Раціонально розмічає заготовки, використовуючи елементи графічної грамоти. Володіє політехнічними знаннями і загальнотрудовими уміннями.

Має уявлення про технології обробки різних матеріалів. Вибирає улюблені техніки. Самостійно планує послідовність трудових дій з опорою на графічні зображення і словесний супровід.

Виконує завдання у відповідності до технологічних карток. Досягає очікуваних кінцевих результатів праці. Дотримується безпечних і раціональних прийомів роботи інструментами. Естетично оформлє вироби. Виконує репродуктивні завдання технічного і художнього змісту за зразком.


Достатній

1 – 2 класи

3 – 4 класи

-

7Позитивно ставиться до праці при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього конструювання.

Має поглиблене уявлення про кваліфікаційні якості працівників професійної сфери “людина і художні образи”. Виявляє інтерес до окремих видів пластичних мистецтв: декоративно прикладного, архітектурного або дизайну. Дбайливо ставиться до використання матеріалів і засобів художньої праці. Бере участь у гуртках художньої творчості.

Словесно формулює сутність раціональних пропозицій щодо естетичного оформлення виробів. Самостійно вибирає масштаби макетів, моделей, композицій. Доцільно підбирає кольори для оздоблення виробів. Читає ескізи, але виконує їх з допомогою учителя. Економно розмічає заготовки.

Має уявлення про технологічні процеси художнього виробництва. Самостійно поповнює робоче місце матеріалами та інструментами для художнього конструювання (в тому числі і не передбаченими програмовими вимогами). Вибирає групові форми організації праці. Без сторонньої допомоги користується технологічними картами на виготовлення виробів, вносить незначні зміни у план роботи. Дотримується раціональних прийомів роботи інструментами і правил безпечної праці, попереджає їх порушення іншими. Пошукові конструкції (макети, моделі) і композиції може виготовляти у різних техніках, з різних матеріалів. Вироби, як правило, доводить до цілковитого завершення. Поліпшує конструкційні особливості виробів. Роботи оздоблює зображеннями з додаткових карток-завдань.1 – 2 класи

3 – 4 класи-

8Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань технічного змісту. Виявляє інтерес до конструювання моделей і макетів. Має певні уявлення про кваліфікаційні якості працівників технічної сфери. Відзначається бережливим ставленням до конструкційних матеріалів, інструментів і пристосувань. Бере участь у гуртках технічної творчості.

Словесно формулює сутність раціональних пропозицій щодо удосконалення конструкцій виробів. Називає основні вимоги, пов’язані з виготовленням макетів і моделей. Доцільно використовує шаблони, трафарети, визначає розміри у графічних зображеннях. Виконує ескізи майбутніх виробів, підбирає кольорову гаму для їх художнього оформлення.

Має певні уявлення про технологічні процеси технічного виробництва. Самостійно поповнює робоче місце конструкційними матеріалами, інструментами і пристосуваннями для технічного конструювання і моделювання. Вибирає групові форми організації праці. Виконує завдання у відповідності до технологічних карток, інколи вносить конструктивні зміни у зазначену послідовність. Дотримується раціональних прийомів роботи інструментами. Вміє ремонтувати і налагоджувати інструменти для роботи. Доцільно використовує пристосування. Оздоблює вироби за власним задумом з дотриманням естетичних вимог.


1 – 2 класи

3 – 4 класи-

9


Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічного конструювання.

Виявляє інтерес до суспільно-корисної трудової діяльності, художньої і технічної творчості. Має уявлення про кваліфікаційні якості працівників основних сфер професійної діяльності. Відзначається дбайливим ставленням до предметного довкілля, використання матеріалів і засобів праці. Бере участь у гуртках художньої і технічної творчості.

Словесно формулює сутність раціональних пропозицій щодо удосконалення форм конструкцій і їх художнього оздоблення. Уміє порівнювати технічні і естетичні характеристики аналогічних виробів. Використовує різні способи графічних дій (копіювання, ескізи, креслення) і способи розмітки заготовок з різних матеріалів.

Має уявлення про технологічні процеси сучасного виробництва, у тому числі і декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну. Поповнює політехнічні знання з додаткових інформаційних джерел. Виявляє працелюбність у всіх видах трудової діяльності. Уміє самостійно планувати послідовність художньо трудових дій. Досягає запланованих результатів праці. Самостійно працює за технологічними картками. Дотримується раціональних і безпечних прийомів обробки матеріалів і попереджає такі порушення іншими учасниками трудового процесу. Учень здатний працювати індивідуально і колективно. Виконує репродуктивні завдання за ескізом, кресленням, словесним описом.

Уміє застосовувати способи трудових дій у типових ситуаціях.


Високий

1 – 2 класи

3 – 4 класи

-

10Позитивно ставиться до праці при наявності пошукових завдань з художнього конструювання. Має уявлення про групи пластичних мистецтв: образотворче і необразотворче. Виявляє естетичне ставлення до предметного довкілля. Мотивація трудових дій визначається внутрішніми потребами.

Уміє складати зв’язну розповідь художнім стилем мовлення (використовувати загадки, скоромовки, примовки, вірші, пісні, твори-мініатюри у відповідності до трудових завдань). Може ілюструвати кольорами і графічно власні словесні твори, пов’язані з майбутніми виробами у матеріалах. Часто визнається переможцем за підсумками виставок після узагальнюючих практичних робіт.

Втілює у різних пластичних матеріалах задуми, пов’язані із самостійно розробленим проектом (словесним і колірно графічним). Як правило, обирає для втілених задумів один або кілька пластичних матеріалів. Використовує обладнання за призначенням, в тому числі і додаткове, для гурткової роботи. Дотримується раціональних способів обробки матеріалів, пропонує самостійно здобуті з додаткових джерел. Має улюблені техніки роботи з матеріалами. Може самостійно планувати послідовність трудових дій, складати технологічні картки. Вироби виготовляє за власним задумом або з додаткових джерел, але у відповідності до теми занять. Надає великого значення декоруванню виробів, їх естетичному зовнішньому вигляду.


1 – 2 класи

3 – 4 класи-

11


Має уявлення про різні види технічної творчості, цікавиться сучасними технічними конструкціями.

Складає зв’язні розповіді з використанням технічної лексики, в тому числі і з додаткових інформаційних джерел. Уміє розробляти дитячі технічні проекти з використанням словесних, колірно графічних і предметно виражених засобів.

Реалізує самостійно розроблені проекти у макетах, моделях з різних пластичних матеріалів. Відзначається технологічною грамотністю в ході виготовлення пошукових конструкцій. Часто є переможцемиконкурсів з технічної творчості. Має виставки власних творів у школі. Віддає перевагу творчим завданням за власним задумом.


1 – 2 класи

3 – 4 класи-

12


Виявляє позитивне ставлення до праці при наявності завдань пошукового типу з технічного і художнього конструювання. Має поглиблені уявлення про технологічні процеси сучасного виробництва, професії за різними сферами діяльності та кваліфікаційні якості працівників.

Складає зв’язні розповіді відповідно до трудових завдань. У розповідях відображає розуміння значення виробів і професій, які з ними пов’язані.Орієнтується у композиційних закономірностях: розрізняє динаміку і статику. Передає пластичними засобами виразності стійкість форми виробу, її стрімкість. Використовує симетрію і асиметрію. Досягає врівноваженості або неврівноваженості композиції. Використовує знання з інших предметів та різних інформаційних джерел для проектування і виготовлення моделей, макетів, композицій. Уміє застосовувати способи трудових дій у нетипових ситуаціях, здійснювати перенос способі дій. Має виставки власних творів у позашкільних закладах освіти. Під час оцінювання вчитель не знижує бал, якщо темп читання несуттєво нижчий (на 2-4 слова) від нормативного, але при цьому учень достатньо повно розуміє зміст прочитаного. У 1-2 класах учитель визначає лише рівень засвоєння навичок учнів, а в 3-4 класі - якщо знання дитини повністю відповідають певному рівню, ставиться найвищий бал даного рівня, у разі окремих недоліків оцінка знижується на 1-2 бали.


Каталог: files -> content
content -> 6. Освітня галузь "Технологія"
content -> Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Музичне мистецтво
content -> Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України
content -> 5. Освітня галузь "Природознавство"
content -> Мови і літератури
content -> Василь Олександрович Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   116


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка