Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи


Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавстваСторінка106/116
Дата конвертації29.03.2019
Розмір1,29 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   116
Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства, виявлених під час перевірки, є:

  • якості засвоєння учнями природознавчих уявлень і понять та властивості сформованих умінь;

  • рівень оперування природознавчими знаннями: репродуктивний, реконструктивний, творчий, у визначених програмою видах практичної і навчально-пізнавальної діяльності;

  • рівень сформованості різних груп умінь: копіювання зразка, виконання способу діяльності за зразком в подібних і змінених умовах та нових ситуаціях;

  • рівень оволодіння досвідом творчої діяльності: частково-пошукова, пошукова;

  • рівень оволодіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до природи до самого себе і інших людей в природі.

  • рівень самостійності учня при виконанні завдань: відсутня готовність до сприймання допомоги, виконує зі значною допомогою, виконує з незначною допомогою, виконує без допомоги.

За зазначеними критеріями виділяються чотири інтегровані рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Кожний рівень характеризується відповідними оцінками в балах та їх нормами, що визначені на основі поданих критеріїв оцінювання.
Рівень навчальних досягнень учнів

Бали

Норми оцінок


Початковий

1-3

Учень засвоїв природознавчі знання у формі елементарних уявлень. У процесі відтворення їх змісту називає як сталі, так і випадкові ознаки і властивості об’єктів природи, окремі зовнішні зв’язки між ними.

Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні відтворення зразка виконання конкретного способу діяльності, з опорою на записаний алгоритм.

Спостереження може провести за конкретними знайомими об’єктами природи, використовуючи детальний план. За змістом спостереження передбачають сприймання зовнішніх ознак чи властивостей об’єкта та їх називання.

Досліди і практичні роботи виконує поетапно, за детальною інструкцією, під безпосереднім керівництвом учителя. Часткові і загальні висновки про результати виконання досліду чи практичної роботи може повторити. Називає окремі етапи їх проведення з опорою на інструкцію.

Повторює оцінні судження про об’єкти і явища природи, поведінку свою й інших у природі, часто не усвідомлюючи їх суті.

Самостійні роботи виконує під безпосереднім керівництвом учителя, допомогу сприймає не відразу, а після кількаразового детального пояснення.Середній

4-6

Учень засвоїв природознавчі знання у формі загальних уявлень і понять. Характеризує їх зміст шляхом висловлення сукупності окремих суджень. Разом з усіма істотними ознаками поняття може називати кілька неістотних. Відповідь ілюструє прикладами з підручника, або з використаних під час засвоєння засобів наочності. Встановлює засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки, простіші з них пояснює.

Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні виконання способів діяльності за зразком в змінених незначною мірою умовах. Тобто, здійснюється їх перенесення на об’єкти однієї групи.

Спостереження може провести за невеликою групою знайомих, подібних між собою об’єктів природи, користуючись наданим планом. Цілеспрямовано сприймає їх зовнішні ознаки чи властивості і видимі зовнішні зв’язки між ними, називає їх, робить необхідні висновки.

Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією під керівництвом учителя. Часткові висновки про їх результати робить самостійно, а загальні – повторює. Називає кілька основних етапів виконання досліду чи практичної роботи. Пояснює призначення окремих приладів.

Оцінні судження повторює, однак окремі з них висловлює як свої власні, елементарно аргументуючи їх.

Самостійні роботи виконує із значною безпосередньою чи опосередкованою допомогою учителя.Достатній

7-9

Учень засвоїв природознавчі знання у формі понять. Правильно дає їх визначення, називаючи всі істотні ознаки. Характеризує їх зміст шляхом висловлення суджень і окремих умовиводів. Відповідь ілюструє не тільки засвоєними, але й новими прикладами. Встановлює засвоєні внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки, більшість із них пояснює. Розпізнає об’єкти природи, які охоплюються засвоєним поняттям. Під час відповіді може незначною мірою переструктурувати засвоєний змісто, не порушуючи засвоєних зв’язків у ньому.

Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразка виконання способів діяльності в умовах, які вимагають їх реконструювання (перебудови) в значною мірою змінених ситуаціях. Тобто, здійснюється їх перенесення на об’єкти різних груп одного класу. Володіє уміннями розв’язувати окремі етапи проблеми, тому включається в частково-пошукову діяльність.

Спостереження може провести за групою об’єктів природи одного класу. План спостереження складає самостійно або з допомогою вчителя на основі засвоєних прийомів аналізу предметів і явищ природи. Цілеспрямовано сприймає зовнішні ознаки об’єктів спостереження, їх зовнішні зв’язки, порівнює їх, робить необхідні висновки.

Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові і загальні висновки про результати і способи їх виконання. Називає основні прилади та їх призначення.

Висловлює оцінні судження про об’єкти природи, поведінку свою й інших в природі. Однак не завжди може переконливо пояснити її, бо для аргументації використовує як засвоєні природознавчі і нормативні знання, так і життєвий досвід.

Самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя.Високий

10-12

Учень володіє системою природознавчих понять, передбачених програмою. Характеризує їх зміст шляхом висловлення суджень та умовиводів. Розуміє родо-видові зв’язки між поняттями. Встановлює внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв’язки, ілюструє їх конкретними прикладами. Вміє розпізнавати предмети і явища, які охоплюються поняттями різного рівня узагальнення. Під час відповіді може змінювати логічну послідовність засвоєного змісту, використовуючи для відповіді матеріал кількох попередніх тем.

Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування засвоєних способів діяльності в нових ситуаціях. Тобто, здатний переносити їх на об’єкти природи різних класів у процесі пошуку нових знань і способів діяльності. Активно включається в частково-пошукову діяльність, а самостійно може розв’язувати навчально-пізнавальні проблеми за аналогією.

Спостереження може провести за групою об’єктів як одного, так і різних класів. Цілеспрямовано сприймає зовнішні ознаки і властивості об’єктів природи, порівнює їх, використовуючи результати попередніх спостережень. Встановлює зв’язки і залежності між ними, узагальнює, робить висновки.

Досліди і практичні роботи виконує за наданою інструкцією, або складає її за аналогією під керівництвом учителя. Може використати дослід чи практичну роботу як метод розв’язання проблеми. Результати роботи узагальнює, робить висновки, пояснює їх.

Висловлює оцінні судження, аргументуючи їх природознавчими і нормативними знаннями.

Самостійну роботу виконує без допомоги вчителя, під опосередкованим керівництвом.


Каталог: files -> content
content -> 6. Освітня галузь "Технологія"
content -> Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Музичне мистецтво
content -> Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України
content -> 5. Освітня галузь "Природознавство"
content -> Мови і літератури
content -> Василь Олександрович Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   116


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка