Схваленозатверджен о


Ліквідація академічної заборгованостіСкачати 311,67 Kb.
Сторінка9/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір311,67 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Ліквідація академічної заборгованості.

Якщо під час екзамену (заліку, диференційованого заліку) студенту не вдалося набрати необхідну кількість балів для позитивної оцінки або він отримав незадовільну оцінку за 100-ю шкалою з дисципліни, з якої складається екзамен, то йому в відомість обліку успішності виставляється оцінка «незадовільно» за державною шкалою, за шкалою ЧДУ імені Петра Могили та оцінка FХ (F) за шкалою ЕСТS.

Ліквідації академічних заборгованостей відбувається згідно з графіком, який до закінчення заліково-екзаменаційної сесії складається в інститутах (деканатах) разом з навчально-методичним відділом і доводиться до відома студентів шляхом розміщення на дошці оголошень факультету.

Студентам державної та контрактної форм навчання, які за результатами триместрового контролю та складання екзаменаційних сесій отримали не більше двох незадовільних оцінок з дисциплін, надається можливість для їх перескладання протягом двох тижнів після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії (в тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

Студентам, які не склали екзамени (заліки) комісії, набрали по дисципліні 1-34 бали (F) пропонується повторний курс вивчення дисципліни.

Кожне перескладання екзамену, диференційованого заліку чи заліку дозволяється лише за направленням, підписаним директором інституту або деканом факультету. Перескладання незадовільної оцінки з дисципліни дозволяється два рази (перший раз — екзаменатору, другий — комісії, призначеній директором інституту/деканом факультету). Результат складання екзамену комісії є остаточним.

Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки дозволяється у виняткових випадках з дозволу ректора університету за письмовою заявою студента лише при завершенні навчання за відповідною освітньою програмою підготовки – бакалавра, спеціаліста, магістра, причому за таких умов:


  • якщо йдеться про можливість отримання студентом диплому з відзнакою;

  • якщо кількість перездач з метою підвищення позитивної оцінки є не більше трьох за весь період навчання;

  • якщо прохання студента підтримано директором інституту, деканом відповідного факультету і завідувачем кафедри, за якою закріплена дисципліна;

  • не пізніше як за 2 місяці до закінчення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки (Постанова Кабміну України від 12.11.1997 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання», наказ Міністерства освіти і науки України № 811 від 10.12.2003 р. «Про затвердження Положення про ІВС «Освіта» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка».

У випадках конфліктної ситуації, за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом (директором інституту) створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої можуть входити: перший проректор, декан факультету, завідувач кафедри і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та профспілкового комітету студентів факультету (інституту).

Студент, який не погоджується з оцінкою письмової екзаменаційної роботи, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням екзаменатора, він може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки екзаменаційної роботи. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри зобов'язані розглянути апеляцію в присутності студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки екзаменаційної роботи. В результаті розгляду апеляції оцінка екзаменаційної роботи студента не може бути зменшена, а тільки залишена без змін або збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті екзаменаційної роботи і підтверджується підписами викладачів, які приймали рішення.

Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, оцінка екзаменаційної роботи, виставлена викладачем, є остаточною.

Студентам держбюджетної та контрактної форм навчання, які не склали заліки, диференційовані заліки чи екзамени в установлені терміни через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених), з урахуванням здатності студента виконувати навчальний план, може бути в установленому порядку наданий індивідуальний графік терміном до 2 тижнів, а у разі хвороби, за поданням заяв і відповідних документів сесія може бути подовжена на термін, не менший за тривалість хвороби. У випадках, коли хвороба тривала довгий час, студентам надається академічна відпустка.

Студенти, які не ліквідували заборгованостей у визначений термін, відраховуються з університету.

Результати триместрового контролю обов’язково обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів (інститутів) та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю освітнього процесу в університеті.

Додаток 1

Чорноморський державний університет імені Петра Могили


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка