Схваленозатверджен о


Інститут, факультет, відділенняСторінка10/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір189 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Інститут, факультет, відділення _________________________________________________


Напрям підготовки (спеціальність) ____________________________________________

Курс_______________________________ Група__________________________________


20__ - 20__ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ обліку успішності № _____
____”__________________ 20___року

з ____________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)
за _____________________ навчальний триместр.
Форма триместрового контролю _______________ Загальна кількість годин _____

(екзамен, залік)


Викладач ____________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач ____________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)
з/п


Прізвище та ініціали студента

№ залікової

книжки


Оцінка

Дата

Підпис викладача

за національною шкалою

кількість

балів за 100 бальною шкалою


ECTS


1

2

3

4

5

6

7

8


Директор інституту, декан факультету ______________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Підсумки складання екзамену (заліку)

ВСЬОГО оцінок

Сума балів

Оцінка ЕСТS

оцінка за національною шкалою

екзамен

залік
90-100

A

відмінно

зараховано


82-89

B

добре
75-81

C
67-74

D

задовільно
60-66

E
35-59

FX

незадовільно

не зараховано
1-34

F


Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:


  1. Форма служить для первинного обліку результатів триместрового контролю знань студентів. Ведеться на факультеті. Номер відомості формується з останніх двох цифр календарного року і (через крапку) порядкового номера запису в журналі реєстрації відомостей обліку успішності. Видається під розписку. Повертається в деканат (відділення) у день проведення триместрового контролю особисто екзаменатором. Список студентів, внесених у відомість, підписує декан факультету. Навчальні досягнення студентів оцінюються за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS.

  2. Результати триместрового контролю екзаменатор скріплює власним підписом у рядку проти прізвища кожного студента. Проти прізвища студентів, які не з'явилися на триместровий контроль, екзаменатор проставляє «не з'явився». Підсумкові дані з триместрового контролю підписує екзаменатор. Може бути використана для проведення триместрового контролю студента в складі збірної групи.

  3. Формат бланка А4 (210 297 мм), 2 сторінки.

Додаток 2


Чорноморський державний університет імені Петра Могили

_________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Рівень вищої освіти _____________________________________________________________


Напрям підготовки ______________________________________________________________
Спеціальність___________________________________ триместр________________________

(назва)


Навчальна дисципліна ___________________________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії_______________________________________________

Протокол №____ від „____” ________________ 20____рокуЗавідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)Екзаменатор ___________________ ___________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:


  1. Форму призначено для запису змісту питань, що виносяться на підсумковий контроль і пропонованих одному з студентів. Розробляється екзаменатором, розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії). Підписується екзаменатором і завідувачем кафедри (головою циклової комісії).

  2. Формат бланка А5 (148 210 мм), 1 сторінка.

Додаток 3Відповідність підсумкових триместрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТS


Оцінка в балах

Оцінка

за національною

шкалою


Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82-89

ДобреВ

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання

з певною кількістю суттєвих

помилок)


67-74

ЗадовільноD

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59

Незадовільно

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка