Шляхи реалізації Програми (розрахунки)Скачати 308,24 Kb.
Дата конвертації24.03.2020
Розмір308,24 Kb.

Додаток № 1

до проекту Програми

розвитку Національної бібліотеки України для дітей на 2019-2023 рр.
Шляхи реалізації Програми

(розрахунки)


Заходи

Терміни

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікуваний результат

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Поповнення документного фонду


1.1. Систематичне поповнення документного фонду Бібліотеки новою галузевою, художньою, дитячою літературою, що задовольняє динамічно змінювані потреби користувачів в інформації, забезпечує інтелектуальні, духовні, освітні та інші запити; сприяє залученню дітей до змістовного читання, пізнанню надбань національної і світової культури, формуванню у них художнього смаку та інтеграції дитини в соціокультурне середовище суспільства через розвиток культури читання

2019-


2023 рр.

МКУ
НБУ для дітей


Державний

бюджет
Позабюджетні кошти

900
тис.

грн


1200
тис.

грн


1500
тис.

грн


1900
тис.

грн


2500
тис.

грн


Стабільне підтримання та оновлення ядра документного фонду; якісне забезпечення виконання функцій Бібліотеки; задоволення читацьких потреб та читацького попиту; відповідність можливостей Бібліотеки мобільно реагувати на сучасний розвиток суспільства; виконання кількісних показників.
1.2. Систематичне поповнення документного фонду Бібліотеки періодичними виданнями, які відповідають її профілю та виданнями універсально-художнього напряму.

2019-


2023 рр.

МКУ
НБУ для дітей


Державний бюджет


Позабюджетні кошти

200
тис.

грн


300
тис.

грн


400
тис.

грн


500
тис.

грн


600
тис.

грнСтабільне підтримання та оновлення документального фонду Бібліотеки; якісне забезпечення читацьких потреб; виконання кількісних показників.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ІІ. Комп'ютеризація та автоматизація бібліотечних процесів


2.1. Технічне переоснащення Бібліотеки для модернізації інформаційної інфраструктури Бібліотеки

2019-


2023 рр .

МКУ
НБУдля дітейДержавний бюджет
Позабюджетні кошти
Грантові кошти

500


тис.

грн500


тис.

грн500


тис.

грн.500


тис.

грн


500


тис.

грнУдосконалення та оперативність функціональної діяльності; оперативність та ефективність у наданні інформаційних послуг.

2.2. Формування інтегрованого інформаційного середовища Бібліотеки на основі спеціалізованого програмного забезпечення.

2019-


2023 рр.

МКУ
НБУдля дітейДержавний бюджет
Позабюджетні кошти

20 тис. грн


20 тис. грн


100


тис.

грн500


тис.

грн


500


тис.

грн


2.3. Налаштування та надання доступу до Інтернету, електронних бібліотечних ресурсів та послуг. Їх орієнтація на розширення застосування технологій мобільного зв’язку.

Забезпечення безперешкодного доступу до документно-інформаційних ресурсів Бібліотеки для осіб з інвалідністю


2019-


2023 рр.

МКУ НБУдля дітейДержавний бюджет
Позабюджетні кошти
Грантові кошти

25

тис.грн

15

тис.грн


25

тис.грн


15

тис.грн

.


20

тис.грн


Оперативність та ефективність надання інформаційних послуг користувачам.

2.4. Придбання технічного обладнання для оцифровування та продовження формування електронної бібліотеки.

2019-


2023 рр.

МКУ
НБУдля дітейДержавний бюджет
Грантові кошти

350


тис.

грн


50 тис. грн


50 тис. грн


50 тис. грн


50 тис. грнЗбереження рідкісних документів; створення їх електронних копій та каталогізування; забезпечення широкого доступу користувачів.


2.5. Технічне оснащення інформаційно-тренінгового центру для бібліотечних працівників

2019-


2023 рр.

МКУ
НБУдля дітейДержавний бюджет


50

тис.грн

50

тис.грн

50

тис.грн

Підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ІІІ. Науково-методичне забезпечення функціонування бібліотек України для дітей


3.1. Організація та проведення для бібліотечних працівників мережі заходів з підвищення фахового рівня спільно з Центром неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Проблемно-цільові навчання категорій керівних кадрів та спеціалістів:

2019-


2023 рр.

МКУ


НБУ для дітей
Центр неперервної культурно-мистецької освіти

НАКККіМ

Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників; консультативна допомога працівникам позашкільних закладів та шкільним бібліотекарям; поширення бібліотечного досвіду на дитячі бібліотеки та узагальнення і розповсюдження їх досвіду.
 • Директори та заступники директорів ЦБС для дітей; завідувачі відділів довідково-інформаційного обслуговування обласних бібліотек для дітей;

2019 р.


Місцевий бюджет

 • завідувачі відділів комп­лектування та обробки документів обласних бібліотек для дітей; заступники директорів обласних бібліотек для дітей;

2020 р.


Місцевий бюджет

 • завідувачі відділів обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку обласних бібліотек для дітей; завідувачі відділів обслуговування учнів 5-9 класів обласних бібліотек для дітей;

2021 р.


Місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 • завідувачів відділів мистецтв обласних бібліотек для дітей; завідувачі відділів науково-методичної роботи обласних бібліотек для дітей;
2022 р.

Місцевий бюджет
 • директори та заступники директорів ЦБС для дітей; завідувачі відділів довідково-інформаційного обслуго­вування обласних бібліотек для дітей.
2023 р.

Місцевий бюджет

 • Організація та проведення:


Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей

2019- 2023 рр.


МКУ
НБУ для дітей
ОУК облдержаміністрацій
ОБД

Державний бюджет
Місцеві бюджети
Позабюджетні кошти

25

тис.грн

30 тис.

грн


35 тис.

грн40 тис.

грн45 тис.

грнПосилення підтримки з боку органів виконавчої влади до функціонування мережі бібліотек для дітей регіону.

Утвердження престижу обласної бібліотеки для дітей як регіонального науково-методичного центру для мережі бібліотек для дітей регіону.
Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей


2019- 2023 рр.


МКУ
НБУ для дітей
Центр неперервної культурно-мистецької освіти

НАКККіМ

Місцеві бюджети

Визнання спроможності обласних бібліотек для дітей вирішувати щоденні і перспективні проблеми відповідно до свого статусу і державних завдань з виховання дітей та молоді в Україні як пріоритетного напряму діяльності щодо розвитку творчого і інтелектуального потенціалу країни.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бібліотечного форуму за результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для дітей

2019, 2021, 2023 рр.


МКУ
НБУ для дітей
Центр неперервної культурно-мистецької освіти

НАКККіМ


Місцеві бюджети
Популяризація кращого досвіду роботи обласних бібліотек для дітей з бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів та його донесення до всіх бібліотек для дітей.

Міжнародної конференції «Сучасна дитяча книга в епоху цифрової культури» (за участю бібліотек-учасниць Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY)

2020 р.


МКУ
НБУ для дітей
Громадські організації

Державний бюджет
Позабюджетні кошти
Розгляд пропозицій можливих типологій новітнього медійного продукту, який балансує між ігровими продуктами та продуктами з гібридними ознаками гри і дитячої книжки.

Узагальнення результатів аналізу наявних на українському та міжнародному ринках паперових та електронних видань, адресованих дитячій та підлітковій аудиторії, а також попиту та потреб.
38-й Міжнародний Конгрес ІВВУ 2022

Презентація Премії Андерсена

Презентація Почесного списку ІВВУ

Відкритий форум ІВВУ
2022 р.

МКУ
НБУ для дітей
Національна Секція ІВВУ України
Громадські організації

Позабюджетні кошти
Кроскультурні обміни між літературою, мовами та культурами.

Популяризація української дитячої книги, сучасного літературного процесу в Україні, питань бібліотечної та книговидавничої справи, широка популяризація гуманітарної політики України на міжнародному рівні.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.2. Виїзди в дитячі бібліотеки України; організація та проведення консультативно-методичних днів під час виїздів працівників у бібліотеки України з метою вивчення діяльності бібліотек, надання науково-методичної і практичної допомоги, аналізу, узагальнення та поширення кращого досвіду бібліотечної роботи.


2019-

2023 рр.


МКУ
НБУдля дітей
Місцеві бюджети

Державний бюджет

300


тис.

грн


350


тис.

грн380


тис.

грн400


тис.

грн450


тис.

грн
Підвищення рівня діяльності бібліотек, актуалізації змісту їх роботи, удосконалення професійних навичок бібліотечних працівників у результаті охоплення консультативно-методичними і практичними заходами під час виїздів (близько тисячі бібліотечних працівників, які обслуговують населення районних, міських, сільських громад; читачів різних вікових категорій).

3.3. Організація і проведення заходів з підтримки та розвитку читання:
Проведення літературно-мистецьких заходів з відзначення:

 • Всесвітній день книги;

 • Міжнародний день дитячої книги;

 • Всесвітній день поезії;

 • Міжнародний день рідної мови;

 • День слов’янської писемності і культури;

 • День української писемності та мови;

 • Всеукраїнський день бібліотек.

2019-2023 рр.


НБУ для дітей
Дитячі бібліотеки України

Позабюджетні кошти
Місцеві кошти

Посилення ролі книги у безперервному освітньому процесі; активізація розвитку української дитячої літератури.


Проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання.

2019-2023 рр.

МКУ
НБУ для дітей
Дитячі бібліотеки України

Державний бюджет


Місцеві бюджети

100 тис.


грн

120 тис.


грн

150 тис.


грн

180 тис.


грн

200 тис.


грн

Утвердження ролі бібліотек для дітей як соціальних інститутів, які забезпечують право дітей на вільний доступ до інформації і сприяють їхньому всебічному і гармонійному розвитку; посилення ролі книги у безперервному освітньому процесі; активізація розвитку української дитячої літератури.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.4. Розробка положень та проведення всеукраїнських, міжнародних конкурсів дитячої творчості з підтримки і розвитку читання:

2019-2023 рр.

МКУ
НБУ для дітей
Обласні бібліотеки для дітей

Місцеві бюджети
Заохочення дітей та підлітків до систематичного читання; підвищення ролі книги серед дітей; підвищення міжнародного авторитету України.

Всеукраїнський конкурс «ЛІДЕР ЧИТАННЯ»


Розвиток інтелектуального потенціалу дітей України; пошук нових дієвих та гармонійних форм національно-патріотичного виховання; популяризації та підтримки дитячого читання.

Залучення широкого загалу дітей до активної участі у культурному житті країни; стимулювання дитячих бібліотек до розробки та впровадження власних програм популяризації дитячого читання та залучення до участі у них читачів.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.5. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!», (до 30-річчя Незалежності України)

2021 р.


НБУ для дітей
Громадські організації


Позабюджетні кошти
Розвиток творчих здібностей дітей та підлітків, формування у майбутнього покоління високої громадянської свідомості, сприяння національно-патріотичному розвитку особистості, ідентифікації з державою, її історією, культурою та розвитком.

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Я і мої права» (до 25-річчя Конституції України)

2021 р.


Позабюджетні кошти
3.6. Організація і проведення заходів з відзначення 55-річчя з дня заснування НБУ для дітей


2022 р.

НБУ для дітей
Громадські організації
Благодійні фонди

Позабюджетні кошти
Роль і місце Бібліотеки у бібліотечній системі України, підтвердження статусу Національна, сприяння саморозвитку молодої генерації держави.

IV. Розширення спектру нових бібліотечних послуг


4.1. Реалізація інформаційного культурно-просвітницького проекту «Бібліоігроленд»:

- організація креативного дозвілля дітей, їх релаксація, інтелектуальний розвиток;

- психологічна підтримка дітей з інвалідністю, дітей з багатодітних родин, дітей-переселенців.

Вікові групи – діти до 18 років (при цьому, під час реалізації проекту надаватиметься пріоритет дітям 10-14 років, зважаючи на їхні педагогіко-психологічні особливості розвитку).

Залучення відповідних фахівців для створення дружньої до дитини атмосфери.


2019-2020 рр.

НБУ для дітей
Громадські організації
Благодійні фонди


Позабюджетні кошти
Створення доступної для інтелектуального саморозвитку дитини зони проведення змістовного дозвілля.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Реалізація проекту «Сучасні інформаційні технології НБУ для дітей – «Книжкова інформтека»: придбання пристрою БФП для сканування книжок, придбання та встановлення інтерактивного кіоску в інтернатах, школах з обмеженим доступом до мережі Інтернет., у т.ч. для дітей з інвалідністю.

2019 р.

НБУ для дітей


Грантові кошти
Це дасть змогу у доступній і легкій ігровій формі познайомитися з новими надходженнями у фонд Бібліотеки. Читачі зможуть визначатися з книжками для прочитання, знаходячись за місцем свого постійного перебування, що створить додаткові умови для полегшення соціалізації дітей.

V. Модернізація матеріально-технічної бази


Капітальний ремонт санітарних вузлів

2 міс.

2019 р.


МКУ
НБУ для дітей


Державний бюджет

1200 тис.

грн


Комплексне вирішення проблеми надасть змогу забезпечити належні санітарно-гігієнічні проблеми Бібліотеки.


Капітальний ремонт актової зали

3 міс.

2019 р.


МКУ
НБУ для дітей


Державний бюджет

1450 тис.

грн


Комплексне вирішення проблеми забезпечить безпечне та комфортне перебування глядачів і працівників.


Капітальний ремонт читальних залів

6 міс.

2019, 2020 рр.МКУ
НБУ для дітей


Державний бюджет

1670 тис.

грн


2100 тис.

грнСтворення комфортних умов для роботи працівників та перебування відвідувачів у Бібліотеці, збереження книжкового фонду.


Капітальний ремонт фасаду Бібліотеки

2 міс.

2020 р.


МКУ
НБУ для дітей


Державний бюджет
1890 тис.

грнБуде здійснено капітальний ремонт аварійних ділянок стін та фундаменту приміщень для безпечних умов роботи працівників та перебування відвідувачів у Бібліотеці.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальний ремонт вбудованих приміщень 1, 2 поверху

4 міс.

2021 р.


МКУ
НБУ для дітей


Державний бюджет1760 тис.

грн
Проведення ремонту забезпечить комфортні умови для роботи працівників у Бібліотеці, та вирішить питання пожежної безпеки приміщень.

Капітальний ремонт приміщень книгосховищ 1,2,3,4,5 поверху

12 міс.

2021- 2023 рр.МКУ
НБУ для дітей

Державний бюджет900 тис.

грн


1340 тис.

грн


1450 тис.

грн


Проведення ремонту забезпечить збереження книжкового фонду згідно з санітарно-гігієнічними нормами.


А.І. Гордієнко

Додаток № 2

до проекту Програми

розвитку Національної бібліотеки України для дітей на 2019-2023 рр.


ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

(в розрізі по роках) проекту Програми розвитку

Національної бібліотеки України для дітей на 2019-2023 рр.Загальна вартість

В тому числі по роках

Примітка
2019

2020

2021

2022

2023


30 млн. 092 тис. 700 грн.,

близько

30 100 тис. грн.8 806 300 грн.6 211 800 грн.


5 334 800 грн.


4 469 800 грн.


5 270 000 тис. грн.Загальні і річні суми заокруглені з урахуванням росту цінА.І. ГордієнкоПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка