Шляхи підготовки майбутнього вчителя інформатики до проведення окремих етапів педагогічної експертизи електронних засобів навчанняСкачати 52,49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.10.2019
Розмір52,49 Kb.
  1   2

УДК 378.147 Ножка Сергій Сергійович, аспірант кафедри

інформатики ХНПУ імені Г.С. Сковороди


ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
В сучасних умовах здійснення навчально-виховного процесу у середній та вищій школі великого значення набуває якість наявних засобів навчання, серед яких все частіше переважають електронні дидактичні ресурси, що актуалізує питання запровадження їх ефективної педагогічної експертизи. Вітчизняними та зарубіжними науковцями розроблено типологію електронних освітніх ресурсів та засобів за різноаспектним призначенням, обґрунтовано дидактичні вимоги до них, сформульовані основні положення експертно-аналітичної діяльності з оцінки якості електронних засобів навчання та аналізу їх педагогічної доцільності [1-4]. Спираючись на ці та інші дослідження, зауважимо, що експертиза педагогічних об’єктів, до яких, безумовно, відносяться і електронні освітні засоби, є дослідницькою процедурою, яка здійснюється на основі одержання, обробки, комбінування, узагальнення і представлення різноманітної інформації щодо якості засобу.

Результати такого дослідження надають можливість зробити науково обґрунтовані висновки щодо ефективності процесу проектування засобу, теоретично спрогнозувати його якість, визначити недоліки та напрями діяльності з його удосконалення. В теорії педагогічного проектування експертизу розглядають як необхідну ланку розробки проекту, яка проводиться науково-дослідними організаціями та установами, вищими навчальними закладами, іншими організаціями та окремими юридичними і фізичними особами які акредитовані на цей вид діяльності [3].

На думку дослідників, сутність науково-педагогічної експертизи розкривають три основні аспекти: дослідження електронного засобу навчального призначення, його структури, змісту, процесу використання на предмет відповідності відомим вимогам і надання консультативної допомоги авторам і колективам освітніх закладів; комплекс науково-дослідних процедур, спрямованих на одержання від експертів інформації про якість засобу, її аналіз і узагальнення з метою найбільш ефективного його застосування у навчально-виховному процесі; показник якості електронного засобу навчального призначення [1, 3]. З цього випливає, що проведення науково-методичної експертизи якості електронних засобів навчання вимагає виконання низки організаційних етапів і складових: визначення вимог, обґрунтування критеріїв оцінювання якості (тобто ступеню, до якого сукупність характеристик програмного засобу здатна задовольняти потреби навчального процесу), встановлення послідовності й сутності етапів (лабораторних випробувань або/та експериментальних досліджень), визначення складу експертних груп, формування інструментарію.

Зауважимо, що серед проблем, що підлягають розв’язанню під час підготовки та проведення експертизи, найскладнішими є вибір методу оцінювання в залежності від його аспекту (що не є однозначним питанням), а також розробка гнучкого критеріального апарату із визначенням конкретних показників і їх шкал для кожного із критеріїв.

Для раціонального проведення експертизи її проводять у декілька взаємопов’язаних етапів. Це доцільно зробити для того, щоб спростити організацію експертизи, задіявши на кожному етапі спеціалістів, необхідних лише для конкретного етапу, але здатних приймати до уваги результати попередніх етапів. Для цього залучаються фахівці для проведення лабораторного випробування, а також фахівці для організації педагогічного експерименту, що відбувається на експериментальних майданчиках безпосередньо в ході навчально-виховного процесу.

Питання про етапи педагогічної експертизи електронних засобів навчання не є однозначним, проте у дослідженнях сформувалися такі усталені етапи [3; 4]:  1. попередній розгляд засобу основною групою експертів;

  2. проведення випробування засобу робочою групою експертів;

  3. випробування програмного засобу в умовах навчального процесу;

  4. обробка результатів і підведення підсумків випробувань;

  5. передача результатів випробувань до групи планування, організаційного забезпечення й оформлення результатів випробувань електронного засобу навчання.

Очевидно, провідними етапами педагогічної експертизи є проведення випробування засобу робочою групою експертів, серед яких, безумовно, мають бути практикуючі вчителі, а також випробування засобу безпосередньо в умовах навчального процесу. Відповідно, сучасний вчитель, і особливо вчитель інформатики, має одержати необхідну підготовку для реалізації такої діяльності.

Виходячи із вищенаведених засад і проблем педагогічної експертизи електронних засобів навчання, виділимо знання та навички, які становлять основу підготовки до реалізації вказаних етапів експертизи. Для участі майбутнього вчителя інформатики в процесі педагогічної експертизи у нього мають бути сформовані знання та розуміння вимог до електронних засобів навчання, основ проведення педагогічного експерименту, навички здійснення педагогічних вимірювань, знання критеріїв оцінювання якості ресурсів, уміння будувати шкали показників.

Аналіз визначеної системи знань та умінь засвідчує, що вони формуються у межах низки навчальних курсів (наприклад, «Основи електронної педагогіки», «Основи штучного інтелекту», «Педагогічна інформатика», «Основи педагогічних вимірювань» та інші) лише частково, що вимагає збагачення названих курсів та розвиток нових спеціальних курсів, які безпосередньо спрямовані на здійснення цього напряму підготовки майбутнього вчителя інформатики.

До курсу «Основи штучного інтелекту» доцільно додати навчальний матеріал із шкалювання показників педагогічних вимірювань на основі нечіткої логіки, що надасть фахівцям гнучкі інструменти побудови критеріального апарату. У межах курсів «Основи електронної педагогіки» та «Основи педагогічних вимірювань» можна запропонувати теми проектів або індивідуальних завдань, спрямованих на проведення елементів експертизи існуючих електронних засобів навчання. До курсу «Мови програмування» доцільно додати навчальний матеріал з вивчення шаблонів проектування програмного забезпечення, розробки клієнт – серверних додатків, що розширить світогляд майбутнього фахівця щодо якості програмних продуктів. Також було б доцільно ввести спеціальний курс «Тестування програмного забезпечення навчального призначення», спрямований на формування безпосередніх необхідних для здійснення експертизи навичок.Каталог: Images -> Files
Files -> Закону України «Про освіту»
Files -> Базовий компонент дошкільної освіти
Files -> Методичні рекомендації (зі змінами та доповненнями)
Files -> Художньо-естетичний цикл
Files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничо-математичних дисциплін
Files -> Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі навчання математичних дисциплін сучасними засобами навчання
Files -> До питань формування інформаційно-пошукових умінь у майбутніх вчителів інформатики засобами системи dspace
Files -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
Files -> Про Основні орієнтири виховання
Files -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка