Школа для кожногоСторінка1/171
Дата конвертації23.03.2020
Розмір1,64 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171


Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

Чернігівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти 

 

  

 

 Лавріненко Л. І. 

 

  

ШКОЛА ДЛЯ КОЖНОГО 

(окремі аспекти інклюзивної освіти) 

 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

 

на допомогу слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Чернігів – 2017 


 

УДК 37.043.2-056.2(076) 

ББК Ч34,7я72 

   Л 13 

 

 Рекомендовано до друку вченою радою 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

(протокол № 2 від 26 квітня 2017 р.) 

 

 Рецензенти: 

 

Турчин Т. М

., доктор педагогічних наук, професор кафедри мистець-

ких дисциплін Чернігівського національного педагогічного  університету 

імені Т. Г. Шевченка 

Антипець В. П.

, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педаго-

гіки, дошкільної та початкової освіти імені К. Д. Ушинського 

 

  

Лавріненко Л. І. 

Л 13       Школа для кожного (окремі аспекти інклюзивної осві-

ти):

  Навчально-методичний  посібник  для  керівників  закла-

дів освіти, учителів та вихователів ЗДО, ГПД, шкіл-інтерна-

тів, методистів [Текст] / Лідія Іванівна Лавріненко. – Черні-

гів:  Чернігівський  національний  технологічний  університет 

(ЧНТУ), 2017. – 168 с. 

ISBN 978-617-7571-04-8 

 

У  навчально-методичному  посібнику  висвітлюються  питання щодо інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в заклади 

загальної середньої освіти, акцентується увага на практичній скла-

довій упровадження інклюзивного навчання та особливостях орга-

нізації й управління інклюзивною школою. 

Рекомендовано директорам, заступникам директорів та педаго-

гічним  працівникам  закладів  загальної  середньої  освіти,  методис-

там, слухачам курсів підвищення кваліфікації. 

УДК 37.043.2-056.2(076) 

ББК Ч34,7я72 

 

 ISBN 978-617-7571-04-8                            

©  Лавріненко Л. І., 2017 

©  Чернігівський національний 

технологічний університет 

(ЧНТУ), 2017  

ЗМІСТ 

 

Передмова

 ..................................................................................................................  

 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка