Щербань Петро МиколайовичСторінка1/4
Дата конвертації14.04.2019
Розмір50 Kb.
  1   2   3   4
Щербань Петро Миколайович. Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів історії і права: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2005.
Анотація до роботи:

Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми використання навчально-педагогічних ігор як засобу формування педагогічної культури майбутніх учителів історії і права. Обґрунтовано сутність поняття та класифікацію навчально-педагогічних ігор, вдосконалено технологію їх підготовки та застосування. Розроблено ефективну методику створення і проведення ігор з формування педагогічної культури майбутніх учителів, активізації їх навчальної діяльності.

Обґрунтовано та експериментально перевірено результативність використання навчально-педагогічних ігор у вищому педагогічному навчальному закладі. Розроблено систему навчально-педагогічних ігор з педагогіки, історії і права з метою використання в навчально-виховному процесі вищого закладу освіти.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні головних шляхів формування педагогічної культури майбутніх учителів історії і права засобами навчально-педагогічних ігор. Результати дослідження підтверджують гіпотезу і дають змогу зробити висновки, які мають теоретичне і практичне значення.

Аналіз філософської, педагогічної і психологічної літератури та досвіду вищих педагогічних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв підтверджує, що педагогічна культура виступає необхідним складником професійно-педагогічної діяльності вчителя, а також є обов’язковою частиною культурної полісфери випускника вищої школи будь-якого профілю, державного службовця, керівника установи, громадського діяча та батька і матері як перших вихователів майбутнього громадянина. Обов’язковими компонентами педагогічної культури є науково-педагогічна ерудиція, педагогічна майстерність, педагогічна техніка, педагогічний такт, культура мовлення і педагогічного спілкування, педагогічна етика та ін., якими майбутній учитель історії і права має оволодіти за час навчання в педагогічному університеті, зокрема систематичної участі в навчально-педагогічних іграх.

Педагогічна культура є невід’ємною складовою загальнолюдської культури, в якій із найбільшою повнотою відображені духовні й матеріальні цінності освіти і виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності, необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості та здійснення навчально-виховного процесу. В культурно-історичному аспекті вона розглядається через світовий педагогічний досвід – зміну культурних епох і відповідних їм педагогічних цивілізацій, історію педагогічної освіти і науки. У дисертації розкрито педагогічні умови, в яких найбільш ефективно відбувається процес формування педагогічної культури: професійно зорієнтований зміст навчально-педагогічних ігор; диференційоване використання навчально-педагогічних ігор з урахуванням рівня підготовленості студентів; поглиблення професійно-педагогічної мотивації навчальної діяльності студентів; забезпечення формування й розвитку ініціативності, самостійності та творчості студентів; налагодження професійно-педагогічної взаємодії та формування суб’єкт-суб’єктних відносин учасників ігор на рівні співробітництва.

Навчально-педагогічні ігри в системі вищої педагогічної освіти повинні відігравати важливу роль на всіх етапах підготовки майбутніх учителів. Вони активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, формують уміння й навички, підвищують рівень професійної мотивації, викликають інтерес до навчання і педагогічної професії. У грі відбувається наближення до реальних умов майбутньої педагогічної праці, що породжує потребу в психолого-педагогічних і профільних знаннях та їх практичному застосуванні, забезпечується навчальна активність студентів і перехід від пізнавальної до професійно-педагогічної мотивації.

Зміст психолого-педагогічних ситуацій і завдань гри повинен мати різний ступінь складності, підвищуваний від гри до гри в залежності від рівня професійно-педагогічної готовності студентів, формуючи певні елементи педагогічної культури майбутніх учителів історії і права. Навчально-педагогічні ігри відрізняються від звичайних театралізованих чи розважальних ігор тим, що участь у них обов’язкова для всіх студентів академічної групи. Зміст гри, методика і правила її проведення мають розроблятися так, щоб для студентів, в яких ще не сформувався належний інтерес до майбутньої педагогічної професії, вона могла б послужити відправною точкою у виникненні цього інтересу та у формуванні педагогічної культури.

Навчально-педагогічні ігри сприяють формуванню у майбутніх учителів історії і права таких умінь і якостей: 1) самостійної праці з науково-педагогічною літературою та іншими сучасними видами науково-педагогічної інформації; 2) самостійної обробки інформації у відповідності з психолого-педагогічними потребами; 3) самостійного розв’язання складних педагогічних задач та прийняття рішень у реальних психолого-педагогічних ситуаціях; 4) прагнення до самоосвіти та поглибленого вивчення психолого-педагогічної літератури; 5) розвиненого педагогічного мислення; 6) культури педагогічного спілкування; 7) педагогічного такту і педагогічної етики; 8) відповідальності й поваги до педагогічної професії; 9) уміння працювати в педагогічному колективі над вирішенням спільних завдань та виявляти ініціативу й творче ставлення до власних обов’язків; 10) педагогічної і правової культури.

Навчально-педагогічні ігри уможливлюють здійснення контролю за знаннями студентів з цілого ряду модулів і тем навчальних дисциплін: „Педагогіка”, „Психологія”, „Педагогічна майстерність” безпосередньо в процесі гри, що дає можливість заощадити час на проведення екзаменів. У навчально-педагогічних іграх закріплюються знання, використовується передовий педагогічний досвід, розвивається педагогічне мислення, формуються професійні уміння і навички.

Експериментальна перевірка гіпотези дослідження підтвердила її наукову коректність і доцільність. Ефективність формування педагогічної культури майбутніх учителів історії і права значно зросла після запровадження системи навчально-педагогічних ігор з обґрунтованим мотиваційним, змістовим і методично-цільовим компонентами за умов професійно зорієнтованого змісту навчально-педагогічних ігор; розвитку професійно-педагогічної мотивації навчальної діяльності студентів; забезпечення формування й розвитку ініціативності, самостійності та творчості студентів; налагодження професійно-педагогічної взаємодії та формування суб’єкт-суб’єктних відносин учасників ігор на рівні співробітництва, що значно підвищило готовність випускників вищих педагогічних навчальних закладів до професійно-педагогічної діяльності.

За результатами дослідження Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України може бути рекомендовано включення понять: „педагогічна культура”, „навчально-педагогічна гра” до навчальних планів, програм та змісту навчальних посібників педагогічного спрямування для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також їх використання у викладанні навчальних дисциплін: „Педагогіка”, „Педагогічна майстерність”, проведенні наукових досліджень з проблем підготовки майбутніх учителів історії і права до ефективної професійно-педагогічної діяльності. Позитивні результати впровадження навчально-педагогічних ігор при вивченні педагогіки і основ педагогічної майстерності потребують подальшої розробки щодо науково-педагогічного обґрунтування змістового забезпечення навчально-педагогічних ігор та врахування конкретної спеціалізації майбутніх фахівців, а також з позиції дослідження ефективності їх використання на різних етапах навчально-виховного процесу.Каталог: upload -> universitet -> Osobisti zdobutki -> Zahist disertaciy S Ya
Zahist disertaciy S Ya -> Анотація до роботи
Zahist disertaciy S Ya -> Самохін Микола Кузьмич. Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів: Дис канд наук
Zahist disertaciy S Ya -> Анотація до роботи
Zahist disertaciy S Ya -> Сидорчук Людмила Андріївна. Підготовка вчителя фізики до викладання основ безпеки життєдіяльності в школі: Дис канд пед наук
Zahist disertaciy S Ya -> Севрюков Денис Георгійович. Публічноправові та приватноправові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і сша з кінця хvііі до початку ххі століть: дис канд наук
Zahist disertaciy S Ya -> Шутенко Юлія Миколаївна
Zahist disertaciy S Ya -> Цьось Анатолій Васильович. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку хіх ст.: дис канд наук з фіз виховання і спорту


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка