Серія психологічнаСкачати 374,71 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2020
Розмір374,71 Kb.
  1   2


_______________________________________________ 

Серія

 

психологічна

 

________

 

__________________________________________________________________________ 

 

321 

НАУКОВЕ

 

ЖИТТЯ

 

 

 

 

Конференція

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

Міжнародної

 

науково

-

практичної

 

конференції

  

«

ПСИХОЛОГО

-

ПЕДАГОГІЧНІ

 

УМОВИ

 

РОЗВИТКУ

  

ОСВІТНЬОГО

 

ПРОСТОРУ

 

ДЕРЖАВИ

» 

22 

листопада

 2013 

року

 

 

Міжнародна 

науково


-

практична

 

конференція  «

Психолого

-

педагогічні 

умови


 

розвитку


 

освітнього

 

простору


 

держави


» 

зібрала


 

значну


 

кількість

 

нау


-

ковців


 

і

 практиків

Серед 196-

ти

 учасників

 

представники 

близького

 

і

 далекого

 

зарубіж-

жяРеспубліки

 

ПольщаРосійської

 

ФедераціїРеспубліки

 

Білорусь


Респуб


-

ліки


 

Молдова


Грузії


Азербайджанської

 

РеспублікиВсі


 

учасники


 

конференції

 

відзначають 

науково


-

практичне

 

та

 нау

-

ково-

теоретичне

 

значення


 

винесених

 

для


 

обговорення

 

проблем


зокрема


 

в

 контексті

 

розбудови 

правової


 

держави


 

та

 становлення

 

громадянського 

суспільства

.  

Україна


вступивши

 

до

 третього

 

тисячоліття 

як

 незалежна

 

державарозбудовує

 

національну 

систему


 

освіти


 

з

 урахуванням

 

світових 

і

 європейсь

-

ких 

тенденцій

відповідно 

до

 соціально

-

економічнихтехнологічних

 

і

 соціо

-

культурних 

змін


 

у

 країні

Згідно 

з

 Національною

 

стратегією 

розвитку


 

освіти


 

в

 Україні

 

на 2012–2021 

роки


освіта


 

є

 стратегічним

 

ресурсом 

соціально

-

економічногокультурного

 

і

 духовного

 

розвитку 

суспільства

забезпечення 

національних

 

інтересівзміцнення

 

міжнародного 

авторитету

 

й

 формування

 

позитивного 

іміджу


 

нашої


 

держави


.  

Глобалізація

 

економікипосилення

 

інтеграційних 

процесів


інфор


-

матизація

 

суспільства 

висувають

 

нові


 

вимоги


 

до

 вітчизняної

 

системи 

осві


-

тищо

 

забезпечить 

стійкий


 

рух


 

і

 розвиток

 

Україниінтегрування

 

її

 в

 

євро-

пейський


 

і

 світовий

 

освітній 

простір


.  

Під


 

час


 

конференції

 

розглянуто 

такі


 

проблеми


науково


-

методич


-

ного


 

забезпечення

 

інноваційних 

процесів


 

у

 ВНЗ

психологічного 

супрово


-

ду

 в

 

процесі 

професійного

 

становлення 

особистості

модернізації 

вищої


 

освіти


 

в

 контексті

 

Болонського 

процесу


впливу


 

глобалізації

інтеграції 

та

 інформатизації

 

суспільства 

на

 розвиток

 

європейської 

освіти


соціальної

 

взаємодії 

у

 студентському

 

середовищінавчання


 

впродовж


 

життя


 

в

 кон

-

тексті 

реформування

 

освітнього 

простору


 

держави


соціально

-

правового 


________ 

НАУКОВИЙ

 

ВІСНИК

 

2

´

2013 

_______________________________________

 

________ Львівського

 

державного

 

університету

 

внутрішніх

 

справ

 

____________

 

 322

та

 економічного

 

супроводу 

освіти


духовного

 

та

 соціально

-

психологічного 

потенціалу

 

гуманітарного 

розвитку


 

сучасного

 

освітнього 

простору


 

держа


-

випсихолого

-

педагогічного 

забезпечення

 

підготовки 

працівників

 

право


-

охоронних

 

органів


 

і

 застосування

 

психотехнологій 

у

 їх

 

роботі 

тощо


Заслухавши

 

та

 обговоривши

 

доповідіу

 процесі

 

конструктивної 

дискусії


 

із

 зазначених

 

проблем 

учасники


 

конференції

 

висловили 

думку


що

 сучасний

 

період 

характеризується

 

модернізацією 

всієї


 

системи


 

освіти


у

 зв

язку 

з

 чим

 

значно 

зростає


 

роль


 

і

 визначаються

 

нові 

функції


 

психології

 

та

 педагогіки

.  


З

 

огляду 

на

 це

 

та 

з

 метою

 

активізації 

діяльності

 

у

 сфері

 

розвитку 

освітнього

 

простору


 

держави


 

і

 досягнення

 

нової 

якості


 

сучасної


 

освіти


 

учасники


 

Міжнародної

 

науково


-

практичної

 

конференції  «

Психолого

-

педагогічні 

умови


 

розвитку


 

освітнього

 

простору


 

держави


» 

рекомендують

 

скоординувати

 

спільні


 

дії


 

з

 таких

 

пріоритетних 

напрямів


:  

– 

забезпечення 

системного

 

підвищення 

якості


 

освіти


 

на

 інновацій

-

ній 

основі


створення

 

сучасного 

інформаційно

-

комунікативногопсихоло


-

го

-педагогічного

 

та 

науково


-

методичного

 

супроводу 

навчально

-

виховного 

процесу


– 

приведення 

у

 відповідність

 

нормативно-

правової


 

бази


 

системи


 

освіти


 

держав


-

учасниць


 

конференції

 

у

 контексті

 

європейських 

інтеграцій

-

них


 

процесів


– 

здійснення 

практико


-

орієнтованих

 

психолого-

педагогічних

 

дослі


-

джень


 

з

 актуальних

 

проблем 

розвитку


 

освіти


;  

– 

забезпечення 

психологічного

 

проектування 

розвитку


 

освітнього

 

середовища– 

здійснення 

психологічної

 

експертизи 

педагогічних

 

інновацій 

(

оцінка 

відповідності

 

освіти


 

обраним


 

завданням

віковим


 

і

 психологічним

 

можливостям 

учнів


студентів

курсантів); 

– 

розробка 

психолого

-

педагогічної 

системи


 

нівелювання

 

ризиків


 

інноваційної

 

діяльності 

в

 системі

 

освіти– 

запровадження 

нових


 

моделей


 

діяльності

 

психологічних 

служб


 

на

 основі

 

сучасних 

досягнень

 

психолого-

педагогічної

 

науки


– 

підвищення 

професійного

 

рівня


 

і

 кваліфікації

 

практичних 

пси


-

хологів


– 

розробка 

інструктивно

-

методичних 

матеріалів

 

щодо


 

діяльності

 

психологічної 

служби


 

у

 навчальних

 

закладах– 

розробка 

цілісної


 

системи


 

виявлення

 

та

 психолого

-

педагогічного 

су

-проводу

 

обдарованої 

молоді


забезпечення

 

умов


 

для


 

її

 розвитку

соціаліза-

ції


 

та

 подальшого

 

професійного 

зростання

– 

розробка 

програми


 

превентивного

 

виховання 

дітей


 

і

 молоді

 

з 

метою


 

профілактики

 

правопорушеньдитячої


 

бездоглядності

 

та

 без

-

притульності
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка