Семеног О. Ключові концепти філософсько-педагогічних творів Івана Зязюна / О. Семеног // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференціїСкачати 132,38 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації07.10.2019
Розмір132,38 Kb.
1   2
Література

 1. Булатова О.С. Педагогический артистизм : уч. пособ. для студ. высш. пед. уч. завед. [Текст] / Оксана Сергеевна Булатова. – М.: Академия, 2001. – 240 с.

 2. Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. – М.: Тривола, 1995. – 64с.

 3. Зязюн І. Аксіологічні ресурси педагогічної дії вчителя /Іван Зязюн //Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр.- К.-Полтава, 2011.-С. 9-24.

 4. Зязюн І.А. Духовні чинники елітарної особистості /І.А.Зязюн // Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: зб. матер. Міжнар. конгресу – IV Слов’янські педагогічні читання. – Черкаси: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2005. – 338 с. – С.15-19.

 5. Зязюн І.А. Людина в контексті гуманітарної філософії / Іван Зазюн // Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр.; укр. –пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова; К., 1999. – [Вип.] №1.-С. 6-18.

 6. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук. метод. посіб. / І.А. Зязюн. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.

 7. Зязюн І. Педагогічна дія вчителя в умовах інтегральної освітньої технології /Іван Зязюн //Теорія і практика управління соціальними системами.- 2010.-№3 [Електронний ресурс]–Режим доступу: . Загол. з екрану.– Мова укр.

 8. Зязюн І.Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка ?!/ Іван Зязюн //Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр.. -2012. –Вип.3.-с.20-38.

 9. Зязюн І.А. Теоретичні аспекти культури і культурного розвитку людини І.А.Зязюн, Н.Є.Миропольська, Л.О.Хлєбнікова та ін.// Виховання естетичної культури школярів: навчальний посібник / – К.: ІЗМН, 1998. – 156с.

 10. Зязюн І.А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика педагогічної дії / І.А. Зязюн // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. – К., 2003. – 246 с.

 11. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: Монографія / І.А. Зязюн. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

 12. Кримський С.Б Під сигнатурою Софії / С. Б. Кримський. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. - 367 c.

 13. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. - М.: Наука, 1965. - 245 с.

 14. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі/Любов Мацько: навч. посіб. для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.-С.75.

 15. Новацький Тадеуш В. Людська праця. Аналіз поняття / Тадеуш В. Новацький; пер. з польськ. Юлії. Родик. - Львів : Літопис, 2010.-182 с.

 16. Панько Т.І. Індивідуальне й соціальне у виробленні українського інтелігентного мовлення / Т.І. Панько // Укр. мова і літ. в шк.: щомісячний наук.-метод. журнал МОН України. – 1992. – № 1 (419). – С. 3-9.

 17. Сидоренко В.В. Акме-синергетичний підхід до підвищення кваліфікації вчителя української мови та літератури в умовах неперервної педагогічної освіти/ В.В. Сидоренко// Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. – Донецьк. – 2010. – № 2. – С. 111-117.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка