Секція права та психології


Х. Пелех Науковий керівник – к.і.н., доц. В.І.Ряшко ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВСторінка94/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   292
Х. Пелех

Науковий керівник – к.і.н., доц. В.І.Ряшко
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Серед проблем, які є нині актуальними у всьому соціумі на перший план виступає гармонізація відносин суспільства і природи. На сучасному етапі свого існування людство стоїть перед вибором напряму подальшого розвитку, зумовленим загостренням екологічної кризи. Ставши глобальною проблемою, екологічна криза чітко вказує: якщо суспільство якнайшвидше не врегулює своє відношення з природою, екологічна ситуація може вийти з під контролю, що загрожує загибеллю світової цивілізації. У цьому аспекті слід зазначити, що Україна включалась до розв'язання екологічних проблем.

Так наприклад, порушення екологічної рівноваги призводить до посилення процесів водної та вітрової ерозії ґрунтів. Таких земель в "Україні є понад 15 млн. гектарів. Практично ерозія продовжує наступати далі на кожний 5-тий гектар земель тих, які, поки-що, не знали її. Втрати гумусу на цих землях уже досягла 25-35%. Щорічні втрати родючого шару ґрунту складають близько 600-740 млн. т. гумусу, у тому числі 20-24 млн. т. гумусу, 0,7 млн. т. рухомого фосфору та інших елементів живлення.

Дуже небезпечним з екологічної точки зору є радіоактивне забруднення сільськогосподарських земель. Через високу ступінь забруднення виведено з обігу 160 тис. га сількогосподарських угідь. Площа лісових масивів України, забруднених радіонуклідами становить 3 млн. га"[1, с. 255]. Ці та інші факти свідчить про те, наскільки для України, але й всього світу виступає проблема формування філософсько-екологічного світогляду та екологічної і правової культури, відповідальності за стан екологічної безпеки.

У цьому аспекті важливими чинником виступає формування у населення і особливо студентської молоді екологічної свідомості. Екологічна свідомість містить уявлення про екологічну ситуацію, її ціннісне визначення та дії, які варто здійснювати з метою досягнення необхідного екологічного стану. Відповідно екологічну свідомість характеризують три основних елементи: екологічні знання, оцінка екологічної ситуації й екологічна поведінка.

Важливу роль в формуванні екологічної культури відіграють екологічні знання. Тільки глибоко усвідомивши сутність екологічної проблеми у майбутніх правоохоронців формується екологічна свідомість. Екологічна свідомість формується й розвивається під впливом багатьох чинників і особливо екологічної політики держави. Розвиток екологічної свідомості залежить як від змін у суспільстві, так і від змін, що відбуваються в політико-екологічній, соціальній, правовій та інших сферах окремих зарубіжних країн.

Слід підкреслити, що важливим елементом екологічної свідомості є екологічна поведінка. Вона визначається не тільки екологічними знаннями і системою цінностей, а й особливостями особистості, потребами людини й можливостями їхнього задоволення. Слід особливо зауважити, що на формування екологічної свідомості і поведінки майбутнього спеціаліста-юриста важливе місце посідає вся система навчально-виховного процесу. Так аналізуючи умови становлення екологічної компетентності Н. Чорновол зауважує, що "Навчаючись у середовищі з надзвичайно великим потоком технічної інформації з обмеженою кількістю дисциплін соціально-екологічного та гуманітарного циклу студентам набагато легше, підключивши логічне мислення , зрозуміти складні конструкції, аніж вникнути, на їхню думку, у другорядне-у розуміння відчуттів щодо проблем довкілля".[2, с. 267]. Статею 16 Конституції України зазначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи-катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

Варто знати, що сучасне екологічне законодавство України "здебільшого несистематизоване та роздріблене має переважно хаотичне (стихійне) спрямування. Нормативно-правові акти з питань захисту екологічних прав містяться в нормах різних галузей права ( господарського, цивільного, фінансового, земельного тощо), правові норми є швидше абстрактними декларативними та здебільшого не становлять норми прямої дії"[3, с. 7].

Проблема формування екологічної свідомості майбутнього юриста тісно пов'язана з його ціннісними, моральними настановами і національно-патріотичною свідомістю [4, с. 441]. Як справедливо підкреслюють І. М'якуш, Н. Хомишин, І. Семенченко - "екологічна свідомість багатьох людей перебуває в полоні застарілих уявлень про спроможність природи "переробити" продукт людської діяльності, переносити будь-які дії людини, котра переслідує свої вузькоутилітарні цілі. Навіть коли ми бачимо і знаємо про забруднення навколишнього середовища, усвідомлюємо наслідки цього забруднення, все одно процес отруєння природного середовища, а отже, й людей продовжується" [1, с. 263].

Таким чином, в цій ситуації надзвичайно велика відповідальність за збереження довкілля, охорони природного середовища лягає на плечі працівників правоохоронних органів України, які повинні суворо дотримуючись нормативно-правових актів вести боротьбу з порушниками екологічного законодавства.

Слід зазначити, що екологічна свідомість і екологічна культура виступають як важливі чинники, що спрямовують людську діяльність як на перетворення навколишнього природного середовища, так і на його збереження. У цьому плані екологічна свідомість виступає як духовна основа екологічної культури і тому є важливим чинником у процесі її формування.

Екологічна свідомість і екологічна культура сучасної молоді визначаються не лише віковими особливостями, але й тим, що соціально-економічне, соціально-політичне становище молоді її духовний світ, система ціннісних орієнтацій перебувають на стадії становлення. Таким чином, молоді спеціалісти, випускники ВНЗ України - це майбутнє нашої держави, від якості їхньої професійної підготовки, національно-патріотичної свідомості багато в чому залежить і екологічна політика і практика, а значить і збереження морально-психологічного здоров'я і національного менталітету українського народу.

Молоді спеціалісти-юристи це та нова енергія, що реалізується у творчій праці, діяльності, через яку виявляється критерій духовності, і яка є гарантією національного, культурного, духовного становлення особистості.Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка