Секція права та психологіїСторінка9/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   292
Література

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 грудня 2004 р.: Офіц. видання. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

  2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – с. 546.

  3. К. А. Рябець Екологічне право України. – Київ. – Атіка. – 2011. – 231с.


Р. Копеїн

Науковий керівник – д.ю.н., доц. Н. П. Бортник
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ

ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Є декілька видів примусу, які застосовуються у суспільстві. Науковці розрізняють психічний, матеріальний, фізичний та організаційний примус, беручи за критерій об’єкт впливу. Зокрема, фізичний примус спрямований не на свідомість, а на фізичне буття особистості і його прояви (недоторканість, свобода діяльності, пересування). Беруча правовий аспект можна вирізнити правовий та неправовий примус.

Багато хто з науковців вважав примус однією з основних ознак держави. Думки науковців вказували також на те, що примусова влада у державі не є безмежною. Держава має монополію на примус, з метою встановлення дер–жавного порядку. Випадки насильства скорочуються при встановленні такого порядку. Тоді змінюється і характер примусу, оскільки держава використовує владу для примусу не лише у своїх, а й у чужих інтересах. Тут примус керується правом, іде поруч моральних і етичних принципів, тому він і є справедливий для всіх до кого застосовується.

Публічно–правовий примус завжди пов’язують з владою. Тільки держава має всю повноту влади. Всі інші соціальні організації мають лише часткову владу, і тим ще раз проявляється влада щодо застосування примусу саме державою. При цьому влада всіх інших соціальних утворень потребує для свого здійснення санкцій і підтримки з боку держави.

Публічно–правовий примус, у свою чергу, можна класифікувати за деякими критеріями.

За підставою застосування публічно–правовий примус поділяється на такий, що застосовується внаслідок винного діяння і внаслідок безвинного діяння, а також внаслідок припущення можливості виникнення правопорушення. За таким критерієм, як мета застосування примусу, його можна поділити на такий, що захищає публічний (сукупний, колективний) інтерес, і такий, що захищає інтерес приватної особи.

В суспільстві поняття влади – це здатність і можливість здійснювати свою волю, справляти визначальний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою якогось засобу – авторитету, права, примусу. Державна влада є єдиною, котра застосовує легалізований примус до всього суспільства. Держава, державна влада і примус настільки взаємопов’язані, що в літературі ці терміни розглядають неодмінно разом, тобто такі, що існувати окремо не можуть.

Також слід звертати увагу на те, що поняття влади ми розглядаємо у досить вузькому значенні, при якому цим поняттям охоплюються не всі види владарювання, а лише владарювання у сфері організації суспільних відносин і управління.

Повертаючись до примусу можна також вказати, що засоби примусу поділяють на такі дві групи санкції: державно–примусові (заходи, що є реакцією держави на протиправну поведінку конкретної особи) та державно–необхідні ( тобто профілактичні засоби примусу).

Суть примусу що виражений у санкціях, полягає у його правоохоронній ролі, та впливові на осіб, які порушують встановлений правопорядок. Даний вид примусу у цьому випадку здійснюється у межах правоохоронних відносин і є реакцією держави на неправомірну поведінку учасників суспільних відносин.


Література

1. Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1997. – с. 197.2. Тихомиров Ю. А. Публичное право. – М., 1995. – с. 168.

3. Див.: Кистяковский Б. А. Философия и социология права / сост., примеч., указ, В. В. Сапова. – СПб., РХГИ, 1998. – с. 241.

4. Иванчишин П. А. Общество. Государство. Власть. – М., 1994. – с. 272.

5. Комзюк А. Державно-владний аспект адміністративного примусу //Вісник Академії правових наук – X., 2000. – № 4. – с. 133.

6. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., Норма, 2001. – с. 195.

7. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – с. 36.

8. Базылев Б. Т. Социальное назначение государственного принуждения в обществе //Правоведение. – 1968. – № 5. – с. 30.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка