Секція права та психологіїСторінка4/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   292
Література

  1. Див.: Политология /под ред. М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2001. – с. 106.

  2. Гелей С., Рутар С. Політологія /С. Гелей, С. Рутар; [3-тє вид.]. – К.: Товариство «Знання», 1999. – с. 100.

  3. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. //Голос України. – 22 липня 2003 р. – № 134.

  4. Политология. /отв. ред. В.Д. Перевалов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1999. – с. 61–62.


А. Войнарович

Науковий керівник – д.ю.н., доц. Н. П. Бортник
ФОРМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Як показує практика правоохоронної діяльності громадських формувань з охорони правопорядку, все більшого поширення набувають правові форми переконання, заходи заохочення, передбачені правом за зразкове виконання громадських обов’язків з охорони правопорядку. Зростаюче значення заохочень є важливим проявом посилення ролі переконання як важливого методу регулювання правоохоронної діяльності. Але тепер передбачені Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [1] моральні та більшою мірою матеріальні заохочення не відповідають фізичним та емоційним затратам, які зазнають громадяни при виконанні правоохоронних завдань. Відповідно до ст. 18 вище зазначеного Закону вказано, що «... за активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку члени громадських формувань заохочуються органами внутрішніх справ, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування шляхом оголошення подяки або видачі цінного подарунку чи грошової винагороди». Відомо, що керівництво міськрайлінорганів через скрутне фінансове забезпечення не може заохотити навіть атестованих працівників. Недостатність у матеріальному фінансуванні відчувають і органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Беручи до уваги скрутне фінансове забезпечення вказаних органів, можна зробити висновок про певну декларативність вищезазначеного положення діючого Закону.

Заходи переконання не завжди достатні для попередження та припинення правопорушення. Для кращого ефекту впливу на правопорушників застосовуються заходи адміністративного примусу. Примус означає те, що цей метод впливу є допоміжним, здійснюється на підставі переконання і тільки після застосування переконання. Він застосовується до порівняно незначної кількості людей, як правило тих, які вчинили правопорушення. Примус – це психологічний або фізичний вплив на певних осіб з метою спонукання, примушення їх виконувати правові норми [2, с.155].

Одним із видів державного примусу є адміністративний примус, що застосовується громадськими формуваннями з охорони правопорядку. Адміністративному примусу, як і державному примусу в цілому, притаманні характерні риси, сутність яких зводиться до використання громадськими формуваннями правоохоронної спрямованості засобів примусового характеру з метою забезпечення належної поведінки людей. Також адміністративний примус, що застосовується членами громадських формувань правоохоронної спрямованості, має низку характерних особливостей: адміністративний примус використовується для охорони суспільних відносин, що виникають у сфері охорони правопорядку та боротьби зі злочинністю; механізм правового регулювання адміністративного примусу встановлює підстави і порядок застосування відповідних примусових заходів; порядок застосування примусових заходів регулюється, як правило, нормами адміністративного права, що включають до себе норми адміністративного законодавства або адміністративно-правові норми актів виконавчих і розпорядчих органів; застосування адміністративного примусу – це результат реалізації владних повноважень членів громадських формувань правоохоронної спрямованості, що виконують правоохоронні функції; заходи адміністративного примусу, що застосовуються членами громадських формувань правоохоронної спрямованості, у кількісному відношенні поступаються примусовим заходам, які мають право застосовувати правоохоронні органи.

Примус є методом вольового, недобровільного забезпечення виконання юридичними та фізичними особами відповідної дії або утримання від неї. Заходи адміністративного впливу застосовуються для охорони відповідних юридичних відносин. Громадські формування з охорони правопорядку уповноважені застосовувати ті чи інші примусові заходи, що є результатом реалізації їх владних повноважень правоохоронного характеру. Система заходів примусу, що застосовуються громадськими формуваннями, які виконують функції з охорони правопорядку, різноманітна і включає в себе заходи як психологічного так і фізичного впливу. Як і заходи переконання, заходи примусу в діяльності громадських формувань правоохоронної спрямованості мають внутрішній і зовнішній прояви.

Внутрішній прояв – це застосування заходів примусу до членів громадських формувань правоохоронної спрямованості за недобросовісне виконання ними обов’язків щодо охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. А зовнішні – це застосування заходів примусу щодо правопорушників.

Найбільш поширений засобів адміністративного попередження, що застосовується членами громадських формувань правоохоронної спрямованості, є перевірка документів. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 33 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» у випадку підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів члени громадських формувань правоохоронної спрямованості мають право перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу. Основним видом перевірки документів є перевірка членами громадських формувань у водіїв автотранспортних засобів посвідчень водія, дорожніх листів тощо. У відповідності з п. 8 частиною третьою ст. 13 даного Закону у випадку порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян члени громадських формувань мають право «... здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами».

А також, до попереджувальних заходів адміністративно-правового характеру, які мають право застосовувати члени громадських формувань, належать: виявлення порушень правил дорожнього руху [1]; огляд виробничих складських та інших службових приміщень і територій з метою перевірки охорони державного та колективного майна (займаються охоронці з числа членів громадських формувань правоохоронної спрямованості); дотримання правил продажу товарів і надання послуг населенню; обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; проведення членами громадських формувань профілактичних заходів. З метою попередження правопорушень члени громадських формувань за дорученнями працівників міліції можуть здійснювати також адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі. Даний попереджувальний захід носить комплексний адміністративно-правовий характер, оскільки включає заходи як щодо попередження так і припинення правопорушень.


Література

  1. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 40. – с. 338.

2. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008 – с. 369.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка