Секція права та психологіїСторінка35/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   292
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І МІГРАНТА

Проблеми міграції для України набувають дедалі більшої актуальності у зв'язку з її особливим географічним положенням та геополітичним розташуванням, посиленням інтеграційних процесів у першу чергу на європейському просторі.

В умовах високої нелегальної міграції, відсутності механізмів належного захисту біженців, відтоку закордон кваліфікованих кадрів Україна, будучи країною, що претендує на повноцінне місце у європейській спільноті, зобов'язана визначити основні принципи державної міграційної політики, врегулювати сферу міграції.

Необхідність забезпечення системи регулювання міграційних процесів викликана потребами підвищення ефективності протидії явищам, що становлять загрозу національній безпеці України — нелегальній міграції, загостренню демографічної кризи, відпливу за кордон найбільш кваліфікованої частини трудоресурсного та інтелектуального потенціалу.

Ситуація, яку має Україна в міграційній сфері, наближається до критичної. Особливості географічного положення України як території, що перетинається світовими міграційними шляхами, а також внутрішні фактори економічного та соціального життя зумовлюють інтенсивні міграційні процеси як всередині України, так і за її межами.

Сучасні глобалізаційні виклики міграції – це, з одного боку, інформаційні технології й глибинна трансформація умов життєдіяльності населення (як мігруючого, так й відносно осілого). З іншого – міграційні пастки, пов’язані з новими реаліями розвитку базових інститутів ринку, міграційні ризики реалізації інтересів представників праці й капіталу, розмитість уяви про нові, в т. ч. міграційні, фактори виробництва тощо. Усе це позначається на формуванні та механізмах реалізації міграційної політики.

Міграція є багатовимірним явищем. На противагу її глобалізаційним викликам завжди постають виклики локальні. В їх основі також лежить тисячолітня історична практика, котра характеризується появою особливих культурно-історичних типів розвитку цивілізації (до утворення самостійних держав, окремих регіонів). Це проблеми взаємодії і взаємовпливу, а також протиріч культур різних етносів і соціальних груп. Наслідком міграції є культурна локалізація, яка проявляється в побутовій, національній, мовній, економічній формах. Вона – засіб збереження унікальних культур і господарського досвіду їх носіїв. Водночас, може вести до соціального виключення людей – мігрантів з суспільного життя, породжувати ґрунт для політичних спекуляцій та конфліктів. Локалізаційні виклики міграції не тільки вказують на значимість геопросторових досліджень цього феномену, але й визначають перспективи розвитку регіональної міграційної політики (РМП).

 Головними цілями міграційної політики можна назвати такі:
   1. Активізація імобільної міграційної рухливості населення, що швидко зростає, щоб на цій основі істотно підвищити ступінь реалізації спроможності до переселення.

2. Підвищення рівня приживаності новоселів у районах інтенсивного економічного освоєння, де ще не здійснений процес формування постійного складу населення.

3. Раціоналізація напрямків і масштабів територіального переміщення населення з метою досягнення раціональних співвідношень у джерелах демографічної динаміки

Держава може використовувати міграційну політику як інструмент тиску; як ретрибуції за панування над іншими країнами (імміграційна політика деяких західно-європейських країн після деколонізації африканських країн); як додатковий козир у переговорах з іншою країною, урядом.

Перший етап розробки міграційної політики держави – це визначення того, що необхідно зробити насамперед, яка мета переслідується та чому розробляється та чи інша політика. Перший етап розробки міграційної політики – це етап дефініції самої політики, на якому державна політика в галузі міграції формується, зміцнюється, визначаються її параметри, мета та взаємозв’язки з соціально-економічною політикою держави. На другому етапі чітко визначається мета міграційної політики. На третьому – розробляються програми, в рамках яких можна досягти поставленої мети та виробляються необхідні для цього інструменти. І тут на перше місце виходить необхідна інформація, тобто – усвідомлення того, що відбувається у рамках міграційних зрушень. Інший інструмент – адміністративні ресурси. Ще один – відповідна законодавча база, задіяна для досягнення поставленої мети.

Міграційна політика – це частина соціально-економічної політики як з точки зору ролі цієї політики як інструменту досягнення її мети, так і з точки зору того, що міграційна політика є елементом державного плану проектування бажаної кількості та якості населення.Аналіз міграційної ситуації в Україні показує, що вона розвивається набагато швидше, ніж органи, які повинні її регулювати. За таких умов все очевиднішою стає загроза того, що ситуація може вийти з-під контролю. Міграційна політика України має тісно переплітатися з європейськими і міжнародними стандартами у цій сфері і повинна узгоджуватися з ними шляхом внесення змін до існуючої законодавчої бази і прийняття нових законів.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка