Секція права та психологіїСторінка279/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   275   276   277   278   279   280   281   282   ...   292
ЛІТЕРАТУРА

 1. Міжнародне приватне право: підручник / За ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

 2. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне пра­во: підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – К.: АТІКА, 2009. – 544 с.

 3. Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник / І. В. Мироненко. – К. : Алерта, 2012. – 272 с.

 4. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / За заг. ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля. – К. : Алерта, 2012. – 376 с.П. Курпіта

Науковий керівник – к.е.н. М. М. Бліхар
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Майже за півстоліття функціонування Європейський Союз поступово перетворився на один з найпотужніших фінансово-економічних і політичних центрів світу, ключовий компонент європейської безпеки, ядро системи європейських цінностей і стандартів. XXI століття стало свідченням радикального відновлення й консолідації європейського континенту, зростання його привабливості й впливу в світі.

У Європейському Союзі соціальний діалог став прогресивною частиною загальної стратегії, яка забезпечила конкурентноспроможнішу позицію Європи у стосунках з основними партнерами у світі.

У різних країнах світу існує ціла мережа політичних і соціальних інституцій, покликаних створювати умови і механізми для вирішення соціальних проблем, пов’язаних з підвищенням добробуту громадян, із забезпеченням соціально-політичної та економічної стабільності суспільства.

Ця тенденція дедалі більше стає виразником критичного погляду на перспективи розвитку парламентської демократії та її можливості задовольняти інтереси різних соціальних груп. Проблеми форм регулювання відносин у суспільстві найбільше зосереджуються сьогодні у сфері економіки, адже в основі добробуту мають бути такі механізми регуляції, які сприяли б ефективному розв’язанню економічних питань в інтересах усього суспільства. У сфері соціально-трудових відносин такою формою демократичного регулювання, прийнятою для всіх її суб’єктів, став соціальний діалог .

Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Соціальний діалог здійснюється на принципах: • законності та верховенства права;

 • репрезентативності і правоможності сторін та їх представників;

 • незалежності та рівноправності сторін;

 • конструктивності та взаємодії;

 • добровільності та прийняття реальних зобов’язань;

 • взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;

 • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;

 • пріоритету узгоджувальних процедур;

 • відкритості та гласності;

 • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;

 • відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.

Діалог між інститутами громадянського суспільства, роботодавцями та органами влади повинен охоплювати широкий спектр питань, пов’язаних з вирішенням найважливіших соціально-економічних проблем розвитку. У Доповіді Програми розвитку ООН «Людський розвиток за 1993 рік» було вперше відокремлено чотири сфери активної та ефективної участі організацій громадянського суспільства, а саме:

 • боротьба з бідністю;

 • надання кредитів малозабезпеченим родинам;

 • боротьба з дискримінацією за ознакою статі;

 • досягнення гендерної рівноваги; надання будь-якій людині невідкладної допомоги.

З середини ХХ століття практика соціального діалогу в країнах Західної Європи стала невід’ємною частиною врегулювання трудових відносин. На зміну конфронтації між працею і капіталом прийшло розуміння необхідності соціального діалогу і партнерства. Активними суб’єктами соціального діалогу в громадянському суспільстві стали профспілки, підприємці, кооперативні рухи, організації структурованих груп населення – пенсіонерів, інвалідів, а також релігійні, фермерські об’єднання, товариства взаємодопомоги. Соціальний діалог було визнано конче необхідним соціально-політичним інститутом.

Як свідчить досвід країн-членів ЄС, авторитет Міжнародної Організації Праці у врегулюванні соціально-трудових відносин, зниженні соціальних конфліктів, скороченні масового страйкового руху є безперечним. На практиці доведено, що спірні питання у сфері соціально-трудових відносин саме в такий спосіб можна ефективно вирішувати, якщо спиратися на правову базу конвенцій і рекомендацій Міжнародної Організації Праці .

З огляду на досвід країн-членів ЄС важливо те, що соціальний діалог виявився цінним демократичним способом розв’язання соціальних проблем, сучасним і динамічним процесом, що має унікальний потенціал і широкі можливості у сприянні прогресу в питаннях глобалізації, регіональної інтеграції і перехідного періоду.

Україна є членом Міжнародної організації праці, ратифікувавши 1954 року її статут, і упродовж цього часу тісно пов’язана з цією організацією. Вона ратифікувала 63 конвенції МОП, із них 14 – за роки незалежності. Положення цих конвенцій лягли в основу чинного в Україні законодавства, що регулює соціально-трудові відносини.

Законодавство про працю гарантує громадянам України рівність у сфері праці і її оплати незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця помешкання. Жінкам ці права надаються нарівні з чоловіками.

Членство нашої країни у цій міжнародній організації, без перебільшення, є виправдане. Подальше поглиблення співробітництва з МОП є надзвичайно актуальним завданням для України у процесі її соціально-економічного розвитку.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Право Європейського Союзу: підручник / За ред. В. І. Муравйова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

 2. Право Європейського Союзу: навчальний посібник / В. М. Бесчастний, В. П. Філонов, О. В. Філонов, В. М. Суботін [та ін.]; // за ред. В. М. Бесчастого. – К.: Знання,2011. – 366 с.

 3. Європейське право: навчальний посібник / Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 158 с.

 4. Державний суверенітет в умовах європейської інтегра­ції: монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – К.: Право України, 2012. – 336 с.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   275   276   277   278   279   280   281   282   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка