Секція права та психології


ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИСторінка277/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   273   274   275   276   277   278   279   280   ...   292
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав міжнародного співтовариства. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Права людини відіграють особливу роль у взаємовідносинах людини і держави. Вони контролюють і регулюють здійснення державної влади над окремою людиною, надають свободи громадянам у відношеннях з державою і потребують від держави задоволення основних потреб людей, підпадаючих під його юрисдикцію. Краще всього ці права виражені в міжнародно-правових документах, котрі були погоджені державами і в яких вміщуються норми прав людини. Після другої світової війни проблема прав людини з чисто внутрішньої стала перетворюватися в міжнародну. Поступово конституційне право почало попадати під вплив міжнародних стандартів. Було прийнято ряд міжнародних документів, які зобов’язують держави, що підписали їх дотримувати і розвивати повагу до прав людини, без якої-небудь дискримінації. Першим універсальним актом стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, цей основоположний документ і в даний час має великий вплив у світі.

Щоб мати уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов’язаної із захистом прав людини, досить зазначити, що основними актами, які регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні, є Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Пакт про цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 року, Конвенція про попередження злочину геноциду і покаранні за нього від 9 грудня 1948 року, Конвенція про припинення злочину апартеїду і покаранні за нього від 30 листопада 1973 року, Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів звертання і покарання від 10 грудня 1984 року і Європейська Конвенція про захист прав людини й основних свобод від 4 листопада 1950 року.

Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод встановлює не лише найбільш вдалу у світі систему норм міжнародного права для захисту прав людини, але й одну з найбільш розвинутих форм міжнародної юридичної процедури. Сімнадцятого липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, яка набрала чинності для України 11 вересня 1997 року. Внаслідок цього кожна фізична особа, неурядова організація або група осіб, що знаходяться під юрисдикцією України, отримали право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися зі скаргою про порушення Україною прав і свобод, гарантованих Конвенцією, до Європейського суду з прав людини однієї з найбільш поважних і впливових міжнародних судових установ.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день кількість громадян України, котрі скористалися цим правом, обчислюється вже не десятками й не сотнями, а тисячами та продовжує стрімко зростати. Відповідно зростає й кількість рішень щодо України, ухвалених Європейським судом з прав людини. З одного боку це вказує на безсумнівно позитивну тенденцію, громадяни України все більше усвідомлюють і на практиці реалізують можливості захисту прав і свобод, які надає контрольний механізм, створений Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Однак, з іншого боку, велика кількість справ, порушених у Страсбурзькому суді проти України, свідчить і про недостатню ефективність вітчизняних засобів захисту прав людини.

З огляду на те, що створення на національному рівні ефективної системи гарантій прав і свобод людини є першим і головним обов’язком усіх держав-учасниць Конвенції, перед українською державою сьогодні стоїть важливе завдання: необхідно постійно проводити роботу з адаптації національного законодавства й правозастосовної практики до стандартів, викладених у Конвенції та деталізованих і розтлумачених у великому масиві прецедентів Європейського суду з прав людини. Для цього вкрай важливо створити в Україні належні та ефективні механізми систематичної перевірки законопроектів, чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також адміністративної та судової практики на відповідність вимогам Конвенції у світлі прецедентного права Страсбурзького суду.

Діяльність ЄСПЛ є надзвичайно важливою складовою європейської системи захисту прав, проте питанню вивчення процесу у ЄСПЛ, на наш погляд, приділяється не достатньо уваги в науці міжнародного права, а виділення принципів діяльності Суду не зустрічається взагалі.

Нова редакція Регламенту Суду набрала чинності 1 липня 2014 року, тому поглиблене вивчення процесу у Європейському Суді є доречним та надзвичайно актуальним [2].

Варто виділити певні основні принципи, на яких базується увесь процес ЄСПЛ.Принцип гласності. Стаття 33 Регламенту Суду зазначає, що вся інформація щодо процесу та уся документація по справі має бути доступною загалу. Виняток можуть становити ті документи, доступ до яких є обмеженим в інтересах моралі, національної безпеки, в інтересах неповнолітніх, або в інтересах осіб, що прагнуть захистити своє приватне життя. Обмеження на публічний доступ накладає Президент Палати або за власною ініціативою, або за запитом заявника. Проте рішення Суду має бути публічно оприлюднене в будь-якому випадку.

Європейський Суд з прав людини не розглядає анонімних заяв, однак, якщо ви не бажаєте розкривати свою особу, ви маєте зазначити про це у заяві до Суду та обґрунтувати причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових випадках Суд може надати дозвіл на анонімність.Принципу мови судочинства. Офіційними мовами Європейського Суду з прав людини є англійська та французька мови, але за бажанням заявник може звертатися до Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод [1].

Принцип безоплатності. Процедура розгляду справи в ЄСПЛ є безкоштовною. Особиста присутність заявника у Суді не вимагається. Суд не надає допомоги для оплати адвоката для підготовки заяви до Суду, проте в подальшому, а саме після рішення Суду про направлення заяви Урядові для надання зауважень, заявник у разі браку коштів для оплати послуг адвоката, може претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, якщо надання такої допомоги Суд визнає за необхідне для належного розгляду справи. Варто зауважити, що адвокат, який бере участь у справі має володіти хоча б однією із офіційних мов Суду.

Принцип обов’язковості рішень. Рішення ЄСПЛ носять обов’язковий для виконання характер не лише для учасників конкретного процесу, а й для усіх держав, які ратифікували вищезгадану Конвенцію [1].

Виконанням рішень та наглядом за виконанням рішень Суду в Україні займається Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суд з прав людини, який функціонує при Міністерстві юстиції України.Принцип комплексного підходу до виконання рішень. Як відомо, під виконанням рішень Суду розуміється вжиття державою індивідуальних заходів, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Суду, та заходів загального характеру, спрямованих на усунення підстави для надходження до Суду аналогічних заяв проти України у майбутньому. Саме це поєднання заходів індивідуального і загального характерів утворюють комплексний підхід до виконання рішень.

Отже, принципи діяльності – це такі засадничі ідеї, які визначають зміст і спрямованість цієї діяльності та характеризуються системністю, взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, стабільністю, загально значущістю та регулятивністю. Тому, на нашу думку, є важливим їх виокремлення.

Список використаних джерел:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

2. Rules of Court, The European Court of Human Rights [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf


Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   273   274   275   276   277   278   279   280   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка