Секція права та психології


ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИСторінка20/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   292
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Обовязок кожної держави є забезпечення особі, права та свободи якої порушені, ефективних засобів захисту. В Україні створені та функціонують різноманітні механізми захисту прав громадян, відновлення їх порушених прав, відшкодування спричиненої шкоди. Серед цих механізмів значну роль відіграють суди. Від стану та дієвості судової системи залежить міцність та сила держави.

Одним із наріжних принципів судочинства в Україні є принцип гарантованості права на судовий захист. Він належить до загальних принципів конституційного права. Так, ст. 8 Конституції України декларує: "Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується", - а ст. 55 Основного Закону гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Закон про судоустрій деталізує цей принцип і гарантує захист прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є недійсними

Розробка питань адміністративно-правових способів захисту прав та свобод людини і громадянина є одним із перспективних напрямів комплексного дослідження правового статусу громадян в цілому. Їх визначення має, у відповідній мірі, і міждисциплінарне значення, оскільки норми адміністративного права обслуговують норми інших галузей права - екологічного, земельного, трудового, підприємницького, цивільного та інших

Судочинство в Україні здійснюється Конституцією України, Законом України "Про судоустрій України" та іншими нормативно-правовими актами. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів.

Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Судові рішення, якими закінчуються розгляди справ у суді, ухвалюється іменем України. Ті судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиціальність) судових рішень для інших судів, органів прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним законом.

Можна констатувати, що в Україні загалом розпочали формуватися організаційні передумови для спеціалізованого відправлення правосуддя у виконавчо-розпорядчій галузі, швидкого та якісного розв’язання конфліктів між управлінсько-владними органами (їх посадовими особами) і громадянами. У той же час особливо актуальними у теоретичному та прикладному аспекті залишаються питання визначення процедур діяльності та сфери повноважень (юрисдикції) адміністративних судів України.

Чіткий та належний розподіл компетенції є важливим питанням для будь-якого виду судочинства. Так, проблема розмежування компетенції адміністративного суду з загальними судами та Конституційним Судом України відбувається за методом таксації, яка є двох видів: позитивна та негативна. При негативній таксації законодавець встановлює перелік справ, які виключаються з юрисдикції адміністративного суду. При позитивній таксації, навпаки, визначається коло питань, які вирішуються виключно адміністративними судами. Українське законодавство про адміністративне судочинство застосовує поєднання обох видів.

На підставі положень ст. 1 Кодексу адміністративного судочинства України зазначений Кодекс визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. Запровадження системи адміністративних судів у нашій державі є втіленням у життя конституційних принципів побудови системи судів загальної юрисдикції; територіальності і спеціалізації, які дістали своє закріплення у статтях 18, 19 Закону України «Про судоустрій України».

Насамперед, необхідно звернути увагу на те, що Конституція України (ст. 3) визначила принципово нову роль держави у відносинах з людиною, згідно з якою «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». Виходячи з цих конституційних вимог завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження

Отже,можна зробити висновок що у процесі побудови соціальної правової держави в Україні одним із визначальних суспільно значимих завдань виступає необхідність модернізації, підвищення ефективності здійснення правосуддя в державі, створення реальних передумов для всебічного і повного судового захисту прав та законних інтересів особи.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка