Секція права та психологіїСторінка2/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   292
УДК [34+159.9] (043.2)

ББК [88+67я43]

За зміст матеріалів відповідають автори та їхні наукові керівники.

© Національний університет

«Львівська політехніка», 2014Підсекція кафедри

АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Науковий керівник підсекції –

доктор юридичних наук, доцент Н. П. Бортник
ТЕЗИ ВИСТУПІВ
О. Бартош

Науковий керівник – д.ю.н., доц. Н. П. Бортник
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У зв'язку з недавніми подіями на південному сході України, веденням прихованої інформаційної війни Російської федерації проти України, інформаційна безпека України набуває надзвичайно важливого значення.

Інформаційна війна проти України триває щонайменше п'ятнадцять років. Такого висновку дійшла Національна рада з питань моралі. За словами її очільника, Василя Костицького держава нині переживає вже четвертий етап. Характерними для нього є агресивна антиукраїнська пропаганда з боку Росії, дискредитація керівництва та інтелігенції і навіть відверте залякування широких мас. Результатом першого етапу інформаційної атаки, на думку експертів нацради, стали втрата національної самоідентифікації, пропаганда насилля, корупції та героїзація бандитизму. Другий удар по Україні був нанесений на межі дев'ятого, десятого та одинадцятого років. Фахівці прослідковували зростання кількості медіапродукції, що популяризує міжнаціональну ворожнечу. Потому наприкінці дві тисячі тринадцятого був третій етап. Паралельно з подіями на майдані окремі ЗМІ пропагували війну та дискредитували Україну як повноцінну державу. Нині ж країна переживає четвертий етап - найбільш відвертий, агресивний і сповнений неправди. Залякування населення і дискредитація вищого керівнитва та армії - є лише вершиною айсбергу [5].

Очевидно, що сьогодні нам необхідно виробити і реалізувати комплекс додаткових заходів в області інформаційної безпеки. По-перше, слід якісно підвищити захищеність вітчизняних мереж зв'язку та інформаційних ресурсів, в першу чергу тих, що використовують державні структури.

Інформаційна безпека держави — стан захищеності інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: негативні наслідки застосування інформаційних технологій; неповноту, невчасність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

Згідно з українським законодавством, вирішення проблеми інформаційної безпеки має здійснюватися шляхом:  • підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення ліквідації їхніх наслідків, здійснення міжнародного співробітництва з цих питань;

  • вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії комп'ютерній злочинності, захисту персональних даних, а також правоохоронної діяльності в інформаційній сфері;

  • створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури держави та забезпечення захисту її критичних елементів;

  • розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку як сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально розподіленіінформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна інформація.

Визначення політики інформаційної безпеки як частини державної політики автоматично обумовлює певні властиві якості цієї політики. Зокрема, це передбачає наявність у суб’єктів політики інформаційної безпеки прав та можливостей проводити таку політику. Або, іншими словами, політичної влади. В теорії виділяють інформаційну безпеку держави, суспільства, особи.

Суспільна влада формується громадськими організаціями, незалежними засобами масової інформації, громадською думкою, партійними структурами. В той же час державна влада забезпечується відповідними політичними інститутами (парламент, уряд, судові органи тощо) органами правопорядку (поліція, армія, прокуратура), а також юридичною базою [1, с. 106].

Створення юридичної бази є одним з ключових напрямків реалізації державної влади, через який реалізується такий невід’ємний елемент влади, як «суспільні норми, які встановлюють, що той, хто дає наказ, має право, а той, кому наказують, повинен їх виконувати» [2, с. 100]. Та й взагалі, метод нормативно-правового регулювання виступає одним з найефективніших засобів державного управлінського впливу на суспільні відносини. В політичному контексті право виступає як результат погодження суспільних інтересів індивідів та соціальних груп за допомогою механізму державної влади і становить найважливішу соціальну цінність суспільства. Інакше кажучи, право в політичному процесі гратиме роль засобу формального закріплення на державному рівні певних політичних завдань та рішень.

Два основні вектори політики інформаційної безпеки – інформаційна безпека людини та суспільства загалом та інформаційна безпека держави як територіальної організації цього суспільства – перебувають у складних взаємовідносинах із правовою базою цієї політики, і вже існуючою (діючі національні та міжнародно-правові норми), і тою, що лише створюється (законопроекти, концепції розвитку законодавства тощо). Причому ці відносини характеризуються взаємною залежністю і взаємним впливом. Адже можна виділити навіть різну правову природу норм, що регулюють різні вектори політики інформаційної безпеки. Якщо норми, якими визначається інформаційна безпека людини і суспільства (народу), загалом є складовою системи природного права (громадянські та політичні, економічні права людини, політичні та культурні права нації), то норми, що регулюють питання інформаційної безпеки держави, безперечно, належать до права позитивного.

З другого боку, питання інформаційної безпеки особи, суспільства безпосередньо залежать від гарантованості та наявності механізмів реалізації прав і свобод людини та її законних інтересів в галузі інформації, прав нації, народу загалом. Але в історичному аспекті такі поняття, як «невід’ємні права людини», «право націй на самовизначення» тощо, виникли не як продукт державної діяльності, а як продукт інтелектуального, духовного та політичного розвитку людства.

Не слід забувати і про правові норми, якими встановлюється юридична відповідальність за правопорушення, які посягають на інформаційну безпеку України і які охоплюють заходи кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та іноді й цивільно-правової відповідальності.

Наведені нами деякі факти і міркування свідчать також про неоднорідність, а іноді і певну суперечливість того правового матеріалу, що становить юридичну базу політики інформаційної безпеки. Багато в чому така ситуація пояснюється складністю і неоднорідністю самих інформаційних процесів і відносин.

Літератури


  1. Див.: Политология /под ред. М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2001. – с. 106.

  2. Гелей С., Рутар С. Політологія /С. Гелей, С. Рутар; [3-тє вид.]. – К.: Товариство «Знання», 1999. – с. 100.

  3. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. //Голос України. – 22 липня 2003 р. – № 134.

  4. Политология. /отв. ред. В.Д. Перевалов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1999. – с. 61–62.

  5. Інтернет ресурс: http://www.visti.tv/new.aspx?newsid=31013 Служба Новостей 'Вісті'Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка