Секція права та психології


Про юридичну відповідальність уСторінка129/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   292
Про юридичну відповідальність у

трудовому праві України
Юридична відповідальність – це соціально-правовий інститут, норми якого формують основні засади функціонування демократичної держави. Входження України в міжнародне співтовариство зумовлює необхідність удосконалення соціально-трудових правовідносин і гармонізації національного законодавства із загальновизнаними світовими стандартами, зокрема, щодо юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю. У тісному взаємозв’язку із цим процесом повинні відбуватись і зміни свідомості людей у трудових і пов’язаних з ними відносинах. Як свідчить практика, немає жодної людини, яка б за життя не вчинила хоча б одного порушення норм, що регулюють відносини у сфері праці. [1, с. 1].

За загальним правилом вид і характер юридичної відповідальності визначається видом і характером правопорушення. За сферами суспільних відносин види правопорушень такі ж, як галузі права.Тобто, трудове право передбачає наявність трудових правопорушень. Трудове правопорушення можна визначити як винне протиправне невиконання чи неналежне виконання трудових обов'язків суб'єктами трудових правовідносин. Однак цьому виду проступків не кореспон-дується однойменний вид юридичної відповідальності. Такого виду відповідальності, як трудова, законодавство не передбачається. У рамках трудового права передбачено два види юридичної відповідальності: дисциплінарна і матеріальна [2, с. 548].

Дисциплінарна відповідальність працівника за порушення ним трудових обов’язків врегульована главою 10 КЗпП України, статутами, положеннями та актами законодавства України про дисциплінарну відповідальність. Теорія трудового права вказує на два види дисциплінарної відповідальності, а саме: загальну, до якої притягуються всі працівники, і спеціальну, до якої притягуються окремі категорії працівників, на яких поширюються дисциплінарні статути, положення та спеціальні закони. Наприклад, державні службовці, працівники прокуратури, судді, працівники залізничного транспорту, рятувальної служби, митних організацій.

Спільним для цих видів дисциплінарної відповідальності є підстави притягнення порушників трудових обов’язків та обставини, які враховуються при притягненні: ступінь тяжкості проступку, заподіяна шкода, обставини, за яких вчинено проступок, попередня робота працівника [3, с. 981].

Особливістю матеріальної відповідальності є те, що поряд з ознаками, характерними для дисциплінарної, вона має ознаки і майнової відповідальності, що наближує її до цивільно-правової відповідальності. Чинному законодавству України притаманна плутанина у випадках коли майнову (цивільно-правову) шкоду називають матеріальною. А відтак, майнову відповідальність називають матеріальною. Однак, це не означає, що в цих випадках до правопорушника буде застосована норма трудового права за заподіяння матеріальної шкоди підприємству, і організації. Адже матеріальна відповідальність має свої ознаки, а саме: 1) наявність прямої дійсної шкоди; 2) вона заподіюється лише винними діями працівника, при чому обов’язок доказування вини працівника покладено на роботодавця; діє презумпція невинуватості працівника; 3) застосовується лише в межах і порядку, передбаченому законодавством (зазвичай це обов’язок працівника відшкодувати збитки роботодавцю в межах заробітної плати, і лише в окремих випадках визначених КЗпП України) [4].

Правовою підставою застосування юридичної відповідальності в трудовому праві є трудове правопорушення.

Трудове правопорушення можна визначити як винне протиправне невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків суб’єктами трудових правовідносин. Трудове правопорушення відрізняється від інших галузевих правопорушень суб’єктами та змістом. Суб’єктом трудового правопорушення є працівник як суб’єкт трудових правовідносин. Трудова дієздатність, а відтак і здатність нести відповідальність за трудовим правом наступає з 16 років, у певних випадках — з 15 років, а учнів – з 14 років (ст. 188 КЗпП України).

Можна вважати, що єдиною підставою трудової юридичної відповідальності є трудове правопорушення. Залежно від негативних (шкідливих) наслідків трудового правопорушення — наявності чи відсутності майнової шкоди, застосовуються санкції дисциплінарної або матеріальної відповідальності.

Трудове правопорушення може бути підставою застосування й інших видів юридичної відповідальності. Це буває тоді, коли норми трудового права мають відсилочний характер, в результаті чого можливе застосування санкцій адміністративної чи кримінальної відповідальності. Так, порушення вимог законодавства про працю та охорону здоров’я на виробництві є підставою застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення [5, с. 355].

Отже, у трудовому праві України розрізняють два види відповідальності – дисциплінарну та матеріальну, які мають спільні та відмінні риси [2, с. 335–336; 3, с. 240]. Під дисциплінарною розуміють відповідальність працівника за порушення ним своїх трудових обов’язків. Матеріальна відповідальність розглядається, як обов’язок працівника відшкодувати роботодавцю шкоду, заподіяну у результаті винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі та порядку.Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка