Секція права та психологіїСторінка102/292
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,41 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   292
Література

  1. Іванов Ю.Ф., Джужа О.М. Кримінологія. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. , 2006. - 264 с.

  2. Кримінологічна асоціація України (офіційний веб-портал). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investigator.in.ua/criminology_charter.php

  3. Європейське товариство кримінології (офіційний веб-портал). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://esc-eurocrim.org/conferences.shtml


О. Орач

Науковий керівник – к. ю. н., доц. С. В. Якимова
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Кримінально-правовий захист є найважливішим і, водночас, найсуворішим засобом захисту права інтелектуальної власності. Це зумовлено, на сам перед тим, що відповідальність винний несе не перед конкретною особою (правовласником), а перед державою. Кримінально-правові засоби захисту застосовуються від імені держави за вироком суду у вигляді покарань до особи, винної у вчиненні злочину. Такими видами покарань можуть бути: штраф, виправні роботи, конфіскація майна, арешт, обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає три статті, які забезпечують кримінальну відповідальність за порушення авторських та суміжних прав. Так, відповідно до ст. 176 КК України, за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо - та відеокасетах, дискетах та інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом, або виправними роботами, або позбавленням волі з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів. Суб'єктивна сторона зазначених злочинів характеризується умислом. Мотиви порушення авторського права і суміжних прав для кваліфікації злочину значення не мають. Спонукати до вчинення злочину можуть корисливість, кар'єризм або інша особистазацікавленість. Суб'єктом злочину може бути будь-яка фізична особа — як посадова, так і приватна, в тому числі і сам автор, якщо він приховав співавторство інших осіб у створенні твору науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм, баз даних, виконання, фонограми чи програми мовлення.

Стаття 177 КК України «Порушення прав на об'єкти промислової власності» має своїм призначенням кримінально-правовий захист патентних прав. Використання об'єктів промислової власності, що охороняються патентами або іншими охоронними документами (свідоцтвами), також може мати місце лише з дозволу патентовласника. Будь-яке використання об'єкта промислової власності без дозволу патентовласника вважається незаконним (крім випадків, передбачених законом). Незаконним використанням об'єкта промислової власності вважається виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого об'єкта промислової власності без дозволу патентовласника. Але при цьому слід мати на увазі, що чинне законодавство України про промислову власність передбачає випадки використання об'єктів цієї власності, які не визнаються порушеннями патентних прав.

Суб'єктом злочину може бути будь-яка фізична особа — як посадова, так і приватна, у тому числі і сам творець об'єкта промислової власності, якщо він приховав співавторство інших осіб у створенні даного об'єкта.

За порушення норм даної статті передбачені такі санкції: штраф, виправні роботи,, позбавлення волі з конфіскацією відповідних знарядь та знищенням відповідної продукції, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Але чи є ефективними ці кримінально-правові засоби? Для дослідження цієї проблеми мною було проведене соціологічне дослідження. В якості респондентів були обрані студенти Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

За результатами проведеного нами опитування (загальна кількість опитаних – 100 респондентів), лише 12 осіб вказали, що не використовують контрафактну продукцію. Найпоширенішими об’єктами контрафактної продукції виявилися: - твори, статті, книги – 26; комп’ютерні програми – 26; відеограми, фонограми – 48. 95 зі ста опитаних респондентів одержують контрафактну продукцію з мережі Інтернет. Це вони аргументують високими цінами на ліцензійну продукцію. 97 опитаних респондентів стверджують, що покращити захист права інтелектуальної власності за рахунок технічного захисту інформації та покращення діяльності контролюючих органів. 40 зі 100 опитаних респондентів стверджують, що сучасне законодавство в сфері інтелектуальної власності є дієвим. 12 респондентів на питання про особисте використання контрафактної продукції відповіли, що не використовують. Але такі відповіді нами були поставлені під сумнів, оскільки в сучасних умовах будь-яка молода людина, яка користується Інтернетом декілька разів на день вчиняє правопорушення у сфері інтелектуальної власності, адже, читає твори, книги, статті, дивиться відео- фонограми не з офіційних джерел, а цілком вільно без дозволу правовласника.

Отже, можна зробити висновок, що кримінально-правова основа захисту інтелектуальної власності потребує подальшого удосконалення, оскільки відбувається постійний розвиток новітніх технологій.


Літертура

  1. Конституція України від 28 червня.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами і доповненнями згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV. – Харків: Весна, 2007. – 48 с.

  2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 № 2341-III із змінами та доповненнями від 04. 04. 2014 р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

  3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

  4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 № 3687-XII// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

  5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 № 3689-XII// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

  6. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / К82 Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

  7. Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Г.М.Остапович, О.М.Стороженко, Г.В.Уманців, О.В.Фоміна. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2012. – 456 с.Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   292


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка