Секция: Инновационные подходы к развитию образования и воспитанияСкачати 257,79 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір257,79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Секция:  Инновационные подходы к развитию образования и воспитания 

Ремех Т.О.  

ПРАКТИКО-ОРІЄНТУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

ПРАВОЗНАВСТВА В УРАЇНІ – ВІД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «STREET 

LAW» 

ДО ПРЕДМЕТА «ПРАВОЗНАВСТВО. ПРАКТИЧНИЙ КУРС» 

Інститут педагогіки НАПН України, відділ суспільствознавчої освіти 

 

Вступ

  

Актуальність  статті 

обумовлена  завданнями  правової  освіти  на  шляху 

розбудови й збереження української державності, становлення громадянського 

суспільства  в  Україні.  Сучасні  виклики  й  тенденції  розвитку  України 

вимагають від громадян не лише політичної, соціально-економічної активності, 

а й усвідомлення ролі та значення в житті суспільства, ініціативи та активних 

дій у власних і суспільних цілях та інтересах.  

У  динамічно  змінюваному  світі  ефективність  діяльності  молоді  залежить 

від  її  соціальної  мобільності,  вміння  реалізовувати  й  захищати  свої  права  і 

законні  інтереси,

 

керуватися  правовими  знаннями  у  повсякденному  житті. Формування таких рис є завданням середньої освіти в цілому та навчання учнів 

правознавства зокрема. 

 

Окремі аспекти становлення й розвитку шкільної правової освіти в Україні є  об'єктом  наукових  досліджень  Б.  Андрусишина,  А.Гуза,  Т.Ремех  та  ін.; 

науково-теоретичне  обґрунтування  шкільної  правової  освіти  розроблені  Л. 

Заблоцькою, І. Котюком, В. Семеновим, І. Усенком та ін.; особливості змісту й 

навчання учнів практичного курсу правознавства описані О.Пишко, О.Пометун 

та  ін.;  формування  правосвідомості  учнів  закладів  професійної  освіти 

висвітлені Н. Ткачовою тощо.  

Особливості  навчання  учнів  правознавства  представлено  в  наукових 

розвідках А.Будас, С. Нетьосова, Н.Письменної, О.Пишко, Т. Ремех, Л. Рябовол 

та  ін.  (формування  й  структура  правової  предметної  компетентності  учнів  / 

студентів);  Т.  Головань  (формування  пізнавального  інтересу  учнів  до 
правознавства);  Н.Жидкової  (правові  вміння  учнів  та  їх  формування); 

А. Киричук (модульно-рейтингова система оцінювання учнів із правознавства); 

І. Матвієнка (формування ціннісних орієнтацій учнів у навчанні правознавства) 

тощо.  


Питання  методики  навчання  учнів  правознавства  знаходимо  в  статтях  і 

методичних  розробках  І.Бондарук,  Ф.Брецка,  О. Наровлянського,  В.Машіки, 

Л. Пилипчатіної, С.Ратушняка, І. Усенка, Т. Філіпенко та ін. Оновлений погляд 

на  проблему  становлення  шкільного  суспільствознавства  (в  тому  числі  й 

правознавства) представлено в новітніх дисертаційних дослідженнях І.Смагіна 

(2011) 


та В.Арешонкова (2015).  

Утім,  окреслена  нами  проблема  не  була  предметом  окремого  наукового 

дослідження, є актуальною і потребує наукової розробки.  

Метою  нашої  статті 

є  характеристика  становлення  практичної 

спрямованості шкільного правознавства та його еволюції від правової освітньої 

програми Street Law через елективний пропедевтичний курс «Практичне право» 

до навчального предмета «Правознавство. Практичний курс» для 9-го класу.  

Як  зазначається  в  низці  праць  із  даної  тематики,  шкільний  предмет 

«Основи  правознавства»,  що  викладався  в  загальноосвітніх  навчальних 

закладах України до 2009-2010 навчального року, попри його окремі позитивні 

характеристики,  мав  низку  недоліків.  До  них  дослідники  зараховують 

затеоретизованість  змісту  курсу,    відсутність  його  практичної  спрямованості, 

обмежені  можливості  щодо  формування  пізнавального  інтересу  до 

правознавства  та  ціннісних  орієнтацій  учнів,  розвитку  їхньої  громадянської 

компетентності, орієнтації на спеціальності, пов’язані з юриспруденцією та ін. 

Низка дослідників висловлюють думку й про те, що в силу цих слабких сторін 

зміст предмета недостатньо засвоювався більшістю учнів.  

Наприкінці 1990-х років серед педагогів-практиків виникла ідея створення 

пропедевтичного курсу правознавства. Розроблення його основ збіглося в часі з 

поширенням на теренах України чисельних міжнародних програм правової та 

громадянської  освіти  молоді,  серед  яких  значну  роль  відіграла  міжнародна програма  з  правової  освіти  підлітків  «Street  Law»,  що  реалізувалась  у  1997–

2004 роках в Україні та інших країнах освітньою організацією Street Law Inc. 

(

Вашингтон, США).  

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка