Самовиховання особистості студента в процесі професійної підготовкиСкачати 106,92 Kb.
Сторінка1/11
Дата конвертації23.03.2020
Розмір106,92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal. №XІ, 2018 

 

271 УДК 159.955.4:159.9

-051 


Барчій Магдалина.  

Самовиховання особистості студента  

в процесі професійної підготовки 

У  статті  проаналізовано  психолого-

педагогічні аспекти про блеми самовихо-

вання.  Розкрито  психологічні  основи 

професійного  самовиховання  студентів. 

Висвітлено етапи, методи та прийоми 

самовиховання. Підкреслено роль педаго-

гічного  керівництва  професійним  само-

вихованням 

студентів 

у 

процесі 

навчання.  Обґрунтовано  умови  ефективної  організації  про-

цесу самовиховання студентів у вищому навчальному закла-

ді.  

Ключові  слова:  виховання,  самовиховання,  сфери  самовихо-

вання, я-концепція, методи самовиховання

Сьогодні‖ неможливо‖ підготувати‖ висококваліфікова-

них‖фахівців‖без‖уваги‖до‖самовиховання‖як‖одного‖з‖необ-

хідних‖ елементів‖ процесу‖ навчання‖ у‖ вищих‖ навчальних‖

закладах.‖ Враховуючи‖ зростаючу‖ потребу‖ суспільства‖ у‖

високоосвічених‖ і‖ свідомих‖ працівниках,‖ стає‖ соціально‖

важливим‖ вирішення‖ проблеми‖ самоосвіти,‖ самовихо-

вання,‖формування‖умінь‖і‖навичок‖самоосвітньої‖діяльно-

сті‖ у‖ студентів‖ вищих‖ навчальних‖ закладів.‖ Тому‖

закономірно‖ вважати,‖ що‖ готовність‖ до‖ самовиховання‖

повинна‖ формуватися‖уже‖ на‖етапі‖здобуття‖професійної‖

освіти. 


Теоретичні‖і‖практичні‖аспекти‖проблем‖самовихован-

ня‖завжди‖були‖в‖центрі‖наукового‖пошуку‖провідних‖фа-

хівців‖у‖галузі‖педагогіки‖та‖психології. 

Проблему‖самовиховання‖‖досліджували‖А.‖Клочко,‖А.‖

Кочетов,‖В.‖М.‖Оржеховська,‖Ю.‖М.‖Орлов,‖Л.‖І.‖Рувинський‖

та‖ін.‖У‖їхніх‖працях‖розглядаються‖питання‖взаємозв’язку‖

виховання‖і‖самовиховання‖дітей,‖методика‖організації‖са-

мовдосконалення‖ і‖ самоосвіти,‖ особливості‖ самоосвіти‖ і‖

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua
Каталог: misc


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка