Самостійна робота студента (срс) – невід'ємна частина учбової роботи студента по вивченню дисциплін і курсів, встановлених діючим учбовим планомСкачати 312,03 Kb.
Сторінка1/18
Дата конвертації31.12.2018
Розмір312,03 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Міністерство освіти і науки України


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО самостійну роботу СТУДЕНТІВ ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ

МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

Краматорськ 2007

УХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ:

вченою радою ДДМА Ректор ДДМА

протокол № В. А. Федорінов

від „________________ 2007 р. Наказ №

від „___” ________2007 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про самостійну роботу студентів ДДМА складено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», рекомендацій МОН України.

1.2 У навчальному процесі взаємопов'язані три види навчального навантаження, які і входять у поняття загальної трудомісткості вивчення дисципліни: • аудиторна робота у вигляді традиційних форм: лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття і т. п.;

 • самостійна робота студентів (СРС);

 • контактні години, у рамках яких викладач: надає індивідуальні консультації по ходу виконання завдань; здійснює контроль і оцінює результати цих завдань.

1.3 Самостійна робота студентів – це процес активного, цілеспрямованого набуття студентом нових для нього знань і умінь без безпосередньої участі викладачів. СРС повинна бути конкретною за своєю спрямованістю і супроводжуватися ефективним контролем і оцінкою її результатів.

Самостійна робота студента – невід'ємна частина навчальної роботи студента з вивчення дисциплін і курсів, встановлених затвердженим навчальним планом. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше ніж 1/3 та не більше ніж 2/3 від загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. При цьому самостійна робота студента перестає бути допоміжним, другорядним видом навчальної роботи, на самостійне вивчення студентові можуть виноситися цілі теми і розділи дисципліни, що не розглядаються на аудиторних заняттях.

Для організації самостійної роботи перед студентом необхідно чітко поставити мету і завдання навчальної роботи, позначити необхідний результат самостійної роботи і форми контролю отриманих в результаті вивчення знань, умінь, професійних навичок і т. д., надавати інформацію про рекомендовані навчальні і навчально-методичні видання.

Для різних дисциплін навчального плану види і форми самостійної роботи, методи вивчення і форми проміжного і підсумкового контролю можуть значно розрізнятися.

Це Положення визначає основні види і форми самостійної роботи студента, норми часу на виконання того або іншого виду роботи.

У рамках навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни викладач відображає форми організації СРС у робочій програмі дисципліни. Крім того, викладач визначає розділи дисциплін, теми, питання, що виносяться на самостійне вивчення.

1.4 Наочно і змістовно СРС визначається державним освітнім стандартом, чинними навчальними планами за освітніми програмами різних форм навчання, робочими програмами навчальних дисциплін, засобами забезпечення СРС: підручниками, навчальними посібниками і методичними вказівками, навчально-програмними комплексами і т. д. Конкретні види і способи реалізації СРС пропонуються студентам згідно з робочою програмою навчальної дисципліни в рамках обмежень, що встановлюються діючими нормативними документами.

1.5 Для реалізації самостійної роботи кожному студентові повинно бути передбачено забезпечення:


 • інформаційними ресурсами (довідники, навчальні посібники, банки індивідуальних завдань, навчальні програми, пакети прикладних програм і т. д.);

 • для студентів, що мешкають у гуртожитку ДДМА, умови в кімнаті самостійної підготовки до занять;

 • методичними матеріалами (вказівки, керівництва, практикуми і т. п.);

 • контролюючими матеріалами (екзаменаційні білети, тести і т. д.);

 • матеріальними ресурсами (ПЕВМ, вимірювальне і технологічне устаткування і ін.);

 • ресурсами часу;

 • консультаціями;

 • можливістю публічного обговорення теоретичних або практичних результатів, отриманих студентом самостійно (конференції, олімпіади, конкурси).

1.6 Контроль самостійної роботи і оцінка її результатів організовується як єдність двох форм:

 • самоконтроль і самооцінка студента;

 • контроль і оцінка з боку викладачів, державних екзаменаційних і атестаційних комісій, державних інспекцій і ін.

1.7 Самостійна робота студентів організовується на кафедрах, у лабораторіях ДДМА, НКЦ, філіях кафедр на підприємствах, в інших організаціях, установах і на підприємствах, з якими академія має договори про співпрацю.


Каталог: docs
docs -> «Соціальна педагогіка»
docs -> Таблиця за творами української літератури
docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
docs -> Фахове видання
docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка