Сахновщинська районна державна адміністраціяДата конвертації11.08.2020
Розмір86,5 Kb.
САХНОВЩИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

САХНОВЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
28.02.2014 Сахновщина №


Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

1-4 класів з математики

На виконання річного плану школи та згідно перспективного плану вивчення навчальних предметів, з метою контролю за здійсненням науково-методичного супроводу викладання предмету математики у 1-4 класах протягом лютого вивчався стан викладання.

Контроль здійснювався за такими напрямами:

 • проведення уроків відповідно до методики та вимог змістових ліній освітньої галузі «Математика» Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів (пам’яті, логічного й творчого мислення, уяви), математичного мовлення;

 • щоденний інструментарій учителя (календарно-тематичне планування, поурочні плани, класний журнал);

 • ведення учнями зошитів, додержання єдиного орфографічного режиму, перевірка учнівських зошитів;

 • організація позакласної та позашкільної роботи з учнями з математики.

У ході перевірки були відвідані уроки математики 1-4 класів, перевірено документацію: календарні та поурочні плани вчителів , стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних.

Предметна математична компетентність учнів виявляється у таких ознаках:


 • цілісне сприйняття, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

 • розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

 • уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

 • уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

Календарні плани вчителями складено з урахуванням вимог програми, у них передбачені проведення контрольних робіт, тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Записи в класних журналах вчителями ведуться своєчасно й охайно відповідно до вимог. На уроках математики вчителі початкових класів приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання й розвитку учнів, враховуючи індивідуальні особливості, нахили та інтереси учнів.

Календарні плани для 1-2-х класів складені за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів. Математика. (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09. 2011 № 1050).

Календарні плани для 3-4 класів складені за програмами Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.

1-4 класи., Київ : «Початкова школа», 2006. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 20.06.2006 № 469)

Ведення класних журналів відповідає вимогам науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, затверджених наказом Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011, № 526, листом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Аналіз кадрового складу свідчить про високий рівень забезпечення викладання математики в 1-4 класах: • 1 класу Кудря А.А. має повну вищу освіту, стаж безпосередньої педагогічної роботи 30 років, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

 • 2-А класу Сидоренко Л.Д. має повну вищу освіту, стаж безпосередньої педагогічної роботи 26 років, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»,

 • 2-Б класу Іванова Л.П. має повну вищу освіту, стаж безпосередньої педагогічної роботи 18 років, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,

 • 3 класу Забава З.І має повну вищу освіту, стаж безпосередньої педагогічної роботи 31 рік, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

 • 4 класу Руденко Л.М. має повну вищу освіту, стаж безпосередньої педагогічної роботи 34 роки, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Наслідки вивчення роботи вчителів, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагоги демонструють достатній рівень викладання математики є фахівцями своєї справи, забезпечують засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них розв’язувати задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії. На своїх уроках учителі початкової школи широко використовують гру як метод, що дозволяє активізувати роботу на уроці, прищеплювати інтерес до математики, також індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Перевіркою встановлено, що вчителі початкових класів проводять уроки на високому та достатньому рівні Педагоги початкової школи використовують репродуктивні, пошукові, словесно-дослідницькі методи роботи. Вони активно застосовують фронтальні, індивідуальні, групові, парні форми роботи, залучаючи постійно до роботи всіх учнів класу. Наполегливо працюють над виробленням в учнів умінь розв’язувати сюжетні задачі, виконувати дії за алгоритмом, орієнтуватися на площині та у просторі,логічно мислити, застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин на практиці. Уроки вчителів початкових класів відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, широке використання наочності: малюнків, ілюстрацій, дидактичного матеріалу. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час на уроці, урок побудовано з урахуванням часового сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.Учитель Кудря А.А. на уроках значну увага приділяє розвитку математичної мови, навичкам орфографічного режиму. Із цією метою використовує наочність, що дозволяє учням швидше засвоїти норми написання та математичну термінологію. Учитель старанно готується до уроку, підбирає цікавий матеріал, продумує форми його проведення. На уроках математики приділяє увагу розвитку усної лічби, використання форм диференційованого навчання та індивідуального підходу.

Учитель Сидоренко Л.Д. наполегливо працює над виробленням в учнів математичного мислення, складанням задачі за ілюстраціями, розвитком умінь робити різні операції з числами: складати, порівнювати їх, уміння користуватися математичною термінологією. Значну увагу вчитель приділяє розвитку вміння орієнтуватися на площині та у просторі. Широко використовується наочність: ілюстрації, малюнки, таблиці, дидактичний матеріал. Уроки Сидоренко Л.Д. несуть значний виховний потенціал: як себе поводити на уроці та на перерві, дотримання порядку на своєму столі, бути дружніми та допомагати один одному. У подальшій роботі вчителю необхідно звернути увагу на роботу з тими учнями, які повільніше сприймають математичну лексику.

Іванова Л.П. сплановує роботу на уроці таким чином, щоб учні відразу включилися до навчального процесу: повторення чисел першої сотні, розв’язання прикладів на логіку та кмітливість, математична естафета, робота з підручником. Підбір таких форм роботи активізує увагу учнів, сприяє підвищенню темпу уроку, виконанню значної кількості різноманітних завдань. Для класифікації знань використовуються схеми задач. Це є доцільним, оскільки учні переходять до схематичних позначень умов задач.

Забава З.І. під час уроків математики використовує ігрові форми роботи, які допомагають учням краще зрозуміти та запам’ятати цифри, застосовує завдання на розвиток логічного мислення, аналітичної діяльності. Учитель використовує багато наочності.

Учитель 4-го класу Руденко Л.М. значну увагу приділяє розвитку математичного мислення учнів , використовує наочність у вигляді таблиці-схеми, формули, значну увагу відводять самостійній роботі з підручником, працює над розвитком у них навичок систематизації матеріалу. Людмила Михайлівна широко використовує у своїй діяльності ігрові форми роботи: бліц-турніри, змагання на обчислення «Хто швидше», «Склади вираз», «Збери потяг».

Таким чином, проаналізувавши стан викладання математики 1-4-х класах, можна зробити висновки: • викладання математики в 1-4-х класах ведеться згідно з програмами Міністерства освіти і науки України, які виконуються в повному обсязі;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться згідно з критеріями оцінювання, рекомендованими Міністерством освіти і науки України

 • уроки математики вчителі початкових класів проводять на високому та достатньому методичному рівні;

 • документація ведеться згідно з вимогами щодо ведення ділової документації;

 • учителі 1–4-х класів використовують різноманітні форми і методи навчання, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу;

 • активність учителів та учнів початкової школи в позакласних заходах школи,тісне співробітництво їх з батьками;

 • застосування наочності, дидактичного матеріалу на уроці;

 • активізація роботи щодо формування в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь;

 • удосконалення методів роботи з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня підготовки.

На підставі вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:

 1. Відзначити професіоналізм, високий та достатній рівні викладання математики учителів початкових класів.

 2. Учителям початкових класів :

  1. Працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень з математики

Упродовж 2013/2014 навчального року

  1. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу застосовувати у своїй роботі інноваційні форми і методи проведення занять, диференційований підхід у роботі з учнями з різним рівнем навчальних досягнень, використовуючи на уроках різнорівневі контрольні роботи та диференційовані домашні завдання.

Упродовж 2013/2014 навчального року

  1. Продовжувати працювати над формуванням в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь, використання математичної лексики, вироблення математичної лексики.

Упродовж 2013/2014 навчального року

  1. Здійснювати контроль за навчальним навантаженням учнів під час проведення уроків.

Упродовж 2013/2014 навчального року

  1. Активізувати роботу з обдарованими учнями.

  2. Працювати над поповненням методичної бази з предметів, які вивчаються у початкових класах.

 1. Керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Сидоренко Л.Д. розглянути питання про стан викладання математики в початкових класах на засіданні ШМО.

Березень 2014 року

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Штефу Т.В.


Директор школи С.Прокопенко

З наказом від 28.02.2014 року № ознайомлені:

Штефа Т.В.-

Кудря А.А.-

Сидоренко Л.Д.-

Іванова Л.П.-Забава З.І.-

Руденко Л.М.-


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка