Розвиток творчої компетентності засобами смислових логічних схем при особистісно орієнтованому навчанніСторінка1/12
Дата конвертації14.04.2019
Розмір117 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Розвиток творчої компетентності засобами смислових логічних схем при особистісно орієнтованому навчанні географії .

«Життя - це постійне навчання, і навпаки,

без навчання немає життя»

фінський психолог Тімо Ярвилехто.

«Для того щоб удосконалити розум,

треба більше роздумувати , ніж заучувати.»

Рене Декарт.

Освіта як державний інститут має зайняти чільне місце в розбудові майбутнього України. Історія свідчить, що злагода і процвітання суспільства мають інтелектуальне і духовне підґрунтя, джерелом якого є виховання та навчання . Разом з тим необхідно створити умови для задоволення потреб розвитку кожної особистості. Тому на освітню систему країни покладається серйозне завдання забезпечення такого рівня загальноосвітньої підготовки всіх верств населення, який дозволить кожному громадянинові знайти гідне місце в суспільстві, реалізувати себе як особистість, відчути себе творцем власної долі та долі України.

Освіта XXI століття — це освіта для людини, її стрижень — є особистісно орієнтована парадигма навчання, яка визнає унікальність розвитку кожної особистості та необхідність забезпечити індивідуальний шлях навчання людини.

У сучасному інформаційно насиченому світі знання стають безпосередньо продуктивною силою. Відповідно це вимагає від суспільства, а також від кожної людини зокрема, вмінь застосовувати найновіші знання у власній практичній діяльності. Саме тому система освіти має носити гнучкий характер і забезпечувати створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості. [9; 2].

Формування творчої особистості - це надзвичайно складна і відповідальна справа, за яку несе відповідальність школа, а відтак учню, який закінчив навчальний заклад, необхідно навчитися бути компетентним у питаннях життєдіяльності, самостійного пізнання світу, творчого та індивідуального ставлення до вирішення проблем тощо.

Сучасний учень повинен уміти:


  • гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях ;

  • бути наполегливим, самостійним , емоційно стійким ;

  • володіти собою, регулювати свою соціальну поведінку;

  • самостійно критично мислити, мати аналітичні здібності ;

  • мати широкий спектр обізнаності , бачити проблему і знаходити шляхи її раціонального розв'язання , грамотно опрацьовувати інформацію;

  • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, знаходити вихід із конфліктних ситуацій;

  • постійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

У відповідності до завдань нової парадигми освіти змінюється і роль вчителя . Він з основного джерела інформації перетворюється на організатора усіх видів активної пізнавальної діяльності учня як компетентний консультант, крім того його діяльність спрямована не тільки на контроль знань, умінь учня, а й на діагностику його розвитку і діяльності.

Завдання вчителя сьогодні — відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей учнів. Дитина психологічно краще готується до сприйняття невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її як особистості, таких моральних якостей, як цілеспрямованість ,наполегливість , принциповість. Отже , головне завдання, яке ставить учитель перед собою,— це вчити учнів учитися [3; 10].

Учитель на сучасному уроці не тільки передає знання , але й організовує змістовну навчальну діяльність в проблемно-пошуковій формі , яка стимулює творчий розвиток учня.

Шкільна програма містить вказівки щодо вироблення в учнів основних умінь і набуття досвіду самостійної навчальної роботи з формування основ, мети знань, форм рефлексії, які потрібні для підвищення ефективності навчального процесу, для підготування школярів до самоосвіти. Сучасний етап розвитку освіти передбачає інтенсивне впровадження в навчальний процес інтерактивних форм навчання та оригінальних методик, що потребує від учителя , в тому числі і вчителя - географа , створення умов не стільки для запам’ятовування учнями певної суми знань та їх відтворення до перетворення знань, стільки перетворення їх на інструмент творчого сприйняття світу та застосування на практиці.

Географія як базовий шкільний предмет, перебуває на межі гуманітарних та природничих дисциплін і є комплексною наукою, яка сприяє формуванню наукового світогляду, інтелектуальному розвитку учнів. Географічна освіта сприяє і становленню учня як суб'єкта і проектувальника життя, усвідомленню ним діяльнісного та практичного аспекту, творчого спілкування та пізнання, самореалізації.

Основна мета географічної освіти полягає у всебічному розвитку особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб через формування географічної культури як основи світосприйняття, світогляду та діяльності.

Завданням сучасної шкільної географічної освіти є здійснення переорієнтації її цілей на формування таких життєво важливих компетенцій школярів, які сприяли б їх адаптації до активної участі в житті суспільства, зокрема відносин у системі «людина — суспільство — природа», особливостям взаємозв'язків у системі «природні умови і ресурси — людина — суспільство». Все це вимагає значного збільшення частини практичних вправ у навчально-виховному процесі з географії. [1;8].

Географія допомагає дитині усвідомити велике різноманіття і цілісність природи Землі як єдиної географічної оболонки й водночас осмислити вразливість природних об'єктів, їх залежність від дій людини, озброєної сучасними технічними та технологічними засобами впливу на природне середовище. Отже, географія — це єдина навчальна дисципліна, яка, маючи величезний світоглядний потенціал, формує в молоді комплексне узагальнююче уявлення про Землю як планету , людей, виховує патріотизм і любов до свого краю, Батьківщини, вчить орієнтуватися в складних світових соціально-економічних процесах, що постійно змінюються. Саме географічні вміння дають можливість кожній людині протягом усього життя свідомо сприймати нову інформацію про розвиток і зміни, що відбуваються у природі, господарстві, житті населення.

Визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь чи навичок, а сформувати рівень компетенції. Поняття компетенції не зводиться ні до знань, ні до навичок, а належить до сфери вмінь. Власне, вміння — це компетенція в дії. Отож, під компетенцією розуміються загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях нахилах, набутих завдяки навчанню.

« Творча компетенція — це здатність розв'язувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів (С. Бондар).


Каталог: download -> version
version -> Пояснювальна записка Одним з основних предметів, що вивчається у допоміжній школі, є українська мова. Українська мова це державна мова України, основний засіб спілкування її народу
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Дидактична гра це цікава для її учасників навчальна
version -> Програма «природознавство» - класи
version -> Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогичного досвіду у птнз
version -> Дані методичні рекомендації допоможуть керівникам загальноосвітніх навчальних закладів організувати роботу по вивченню, узагальненню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду у практичну діяльність
version -> План-конспект заняття в гуртку Керівник гуртка: "Талановиті пальчики" Тема заняття: Використання сухоцвітів в композиціях. Виготовлення панно з насіння. Закони рівноваги. Мета заняття
version -> Підготувала: Дерев’янко Ю. О., класний керівник 6-г класу
version -> Ми – патріоти україни, її ми дочки і сини!


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка