Розвиток критичного мислення на уроках математикиСторінка7/7
Дата конвертації25.03.2020
Розмір2,94 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7
1
2
1

2

3

4

5
4
-3
6

7

8

9

105
-6
-2
11

12

13

14

156
0
-5
16

17

18

19

20


Приклад   використання   прийому  на уроці алгебри в 11 класі під час вивчення теми «Похідна»

x5
x
2x
1
2
1

2

3

4

5

x -3

sin x
5x4
-3x -4
6

7

8

9

10-3
- sin x
-
ax
11

12

13

14

15

a
cos x

0
12x -5
16

17

18

19

20


2. Обґрунтування навчання.

Етап передбачає постановку мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмета в цілому.Актуальність етапу.

Навчальний матеріал засвоюється краще, якщо учні розуміють його конкретну практичну значущість для кожного з них, чітко знають, що вимагатиметься від них на уроці.Приклад 5 клас :

Задача. У вас залишилось 100 гривень. Потрібно купити 2кг апельсин вартістю 25грн та 3кг яблук вартістю 17грн за 1кг.Чи вистачить вам грошей?Приклад 9 клас:

Одна рослина кульбабки (кореневище) займає площу 10 і дає за рік близько 100 летючих насінин. Скільки дасть нащадків одна рослинка за 6 років і чи вистачить поверхні суші на 7 рік. Рослина розмножується у геометричній прогресії, а площа поверхні суші 148 млн.кв.км. Метод «знаю — хочу дізнатися — навчаюсь»

Вважаю, що цю техніку слід застосовувати в роботі зі знайомими темами. Важливість її в тому, що вона охоп­лює всі етапи уроку:

Застосування:


 1. Учитель повідомляє учням тему для вивчення.

 2. Учні розбиваються на пари і протягом 4 - 5 хвилин обговорюють одне з одним усе, що знають про тему.

 3. В цей час учитель креслить на дошці таблицю.

 4. Учитель надає слово кожній парі і з її слів заповнює першу гра­фу таблиці. При цьому він може редагувати інформацію. В тих ви­падках, коли учні не дуже впевнені в своїх знаннях, учитель записує інформацію в другу графу.

 5. Учитель пропонує учням ра­зом шукати відповіді на запитан­ня другої графи.

 6. Коли відповідь знайдено, її записують у третю графу.

 7. Учні читають текст (підруч­ник, інше джерело) і формулюють відповіді на запитання або просто сповіщають нову інфор­мацію. Це теж записують у тре­тю графу.

 8. Учитель звертає увагу учнів на запитання з другої графи: в тому разі, якщо відповіді не знай­дено, педагог пропонує інші дже­рела інформації.
Знаємо

Хочемо

дізнатисяЩо ми вивчили?3. Актуалізація.

Девіз етапу: «Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів згадати те, що вони знають». На цьому етапі відтворюються знання, вміння, потрібні для наступних етапів уроку, встановлюється рівень досягнень з теми.Актуальність етапу.

Оскільки знання, пов’язані з досвідом учня, запам’ятовуються краще та швидше, то створюються умови для «відкриття», самостійного добування знань, і за цих умов підвищується роль учня на уроці.

Етап передбачає усвідомлення того, що було зроблено на уроці, демонстрацію знань та того, як можна застосувати знання, можливість замислитись над підвищенням якості роботи, визначення необхідності корекції.
«Концептуальна таблиця»(10 клас )


Вид функції

Область

визначенняОбласть

значень


Зростання

спадання


Період

Парність

Нулі функції

y =y =у =у=2
Метод недописаної фрази

ax2+bx+c<0, a>0Приклад (11 клас) Задача одного малюнка


Двогранний кутПіраміда, дві грані якої перпендикулярні до основи

ФормулиТеорема про три перпендикуляри


Задачі на обчислення

Відстань від точки до грані

Відстань від точки до ребра до ребра двогранного кута

Похила та її проекція на площину


Метод «Гронування»

Приклад(11 клас)Наприклад (8 клас )


Прийом «Інтелектуальної провока­ції».

Приклад (11 клас)

Приклад   використання   прийому   «Провокація помилки» на уроці алгебри в 11 класі під час вивчення теми «Логарифмічні рівняння»

при встановленні кількості коренів рівняння.

Приклад (9 клас). Таблиця «Поміркуй, проаналізуй, зроби висновки»

За якою ознакою розбили нерівності на групи?1

2

3

2х2 + 6х - 6 ;

-3 х2 - 5х - 19 0;

2х - 4х2 + 1 0.


х2 + 4х - 7 0;

-1 + 5х + х2 0;

3х + х2 – 2 0.
;

.

Також залучаю учнів до створення завдань-провокацій. Знаючи що їх може очікувати несподіванка учні особливо уважні.Приклад (11 клас) створення проблемної ситуації на уроці «Площа сфери та її частин»

Для активізації учнів починаю не з формули i її доведення, а з задачі «12 квітня 1961 року вперше в cвiтi на орбіту навколо Землі був виведений космічний корабель-супутник «Восток» з людиною на борту. Пiлотом-космонавтом був льотчик, Гагарін Юрій Олексійович. Ось деякі дані про цей політ: період обертання корабля-супутника навколо Землі 89,1 хвилин, мінімальне віддалення від поверхні Землі – 175 км, максимальна відстань – 302 км. Яку частину поверхні Землі бачив Ю.О.Гагарiн, перебуваючи в апогеї?»

Завдання викликає в учнів інтерес i вони починають обдумовувати, як його розв'язати. Але незабаром виясняється, що їхні знань недостатньо.

«Метод РОФТ». Цей метод (назва якого є абривіатурою слів: роль, отримувач, форма, тема) являє собою письмову діяльність, яка складається з чотирьох кроків:

Наприклади:

( в 11 класі геометрія)

Крок 1. учням 11 класу розбитим на малі групи запропоновано роль «Пірамід» .

Крок 2. Кожна група обирає отримувача для якого готує звернення( іншу групу)

Крок 3. Учні обирають форму, яка відповідає їх ролі і темі. (лист, звернення, оголошення, заява тощо)

Крок 4. Учні пишуть повідомлення для отримувача від імені обраного об’єкта або суб’єкта, в якому передають проблеми, що їх «турбують» .

Для зручної роботи за цим методом учням пропонується заповнити таблицю:


Роль

(від кого йде

певна інформація?)

Отримувач

(хто отримує?)

Формат

(у якій

формі?)

Тема

(про що це?)
Ось яку цікаву телеграму від імені Піраміди для іншої групи написалиКолегам 3 групи! Терміново!!!

Я піраміда. Моя основа висоти потрапила у вершину. Грані дивно себе поводять. Де мої апофеми? Єдине що вціліло, основа - ромб. Прошу допомоги!!

Хто я? Встановіть всі мої зв’язки.

«Метод РОФТ» ( в 11 класі алгебра)

Учням 11 класу

Похідної функції

ЗАЯВА

Я, Похідна функції

Виходячи з того, що застосування моє надзвичайно широке (мене використовують під час розв’язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значення , в задачах на рух, для дослідження функцій, розв’язування рівнянь та нерівностей), дуже прошу вас, шановні випускники, не забувати мої правила диференціювання. Незабаром ЗНО, тож будь ласка, повторіть :

 1. Означення.

 2. Таблицю первісних

 3. Правила диференціювання.

 4. Геометричний і фізичний зміст.

 5. Рівняння дотичної.

 6. Розв’яжіть рівняння


4. Усвідомлення змісту.

На цьому етапі учень знайомиться з новою інформацією, аналізує, визначає особисте її розуміння, вчитель має найменший вплив на учня.Актуальність етапу.

Етап передбачає розвиток уміння працювати з інформацією, працювати самостійно, виділяти головне, суттєве, формування компетентності учнів з предмета.Приклад (11 клас) Похідна «Концентрація ліків у крові людини через t секунд після ін’єкції задається формулою . Знайти максимальну концентрацію і час коли вона буде найбільшою?

Приклад (10 клас) «Наведи порядок».

теми «Тригонометричні рівняння»

cosα = 1

cosα = 0

sinα = 1

sinα = 0

tgα = 1

sinα = -1

cosα = -1

tgα = -1

сtgα = -1

sinα = 2 + 2n

ні

2n

n
5. Рефлексія.

Учень стає власником ідеї, інформації, знань, отримує можливість використання та обміну знаннями з іншими учнями, дає оцінку та самооцінку діяльності.Актуальність етапу.

Етап передбачає усвідомлення того, що було зроблено на уроці, демонстрацію знань та того, як можна застосувати знання, можливість замислитись над підвищенням якості роботи, визначення необхідності корекції.Приклад (11 клас) «Сенкан»

Даний прийом формує в учнів здатність резюмувати інформацію, висловлювати складні ідеї, відчуття і уявлення в декількох словах. Сенкан – це вірш, який вимагає синтезу інформації і матеріалу в коротких виразах. Слово сенкан походить від французького, яке означає «п'ять». Таким чином, сенкан – це білий вірш.


10 класу по завершенню вивчення теми «Прямі у просторі » склали сенкан.

ПРЯМІ

Паралельні, нескінченні

Не перетинаються, співпадають, перетинаються

Основні поняття геометріїї, що ширяють в просторі до

Вічності

Карточки «настрою»
ВИСНОВКИ

Застосування педагогічних технологій з розвитку критичного мислення: 1. сприяє розвитку навичок критичного мислення, як компонента майбутньої професійності;

 2. формує позитивні цінності, навички і вміння під час прийняття рішення піклуватись не лише про себе;

 3. формує вміння організовувати самостійну роботу; вчить самостійно шукати потрібну інформацію, критично її «обробляти» і застосовувати в певних ситуаціях та за певних умов;

 4. формує високу мотивацію до неперервної освіти; створює атмосферу співпраці; сприяє постійній, активній професійній взаємодії;

 5. вчить робити власний вибір; приймати відповідальні рішення; бути позитивним лідером колективу.

Критичне мислення - це не просто мисленнєвий процес, подібний до логічних, аналітичних, креативних та інших процесів мислення. Це мислення, яке на виході формує не лише вміння використовувати кілька відсотків операційних можливостей власного мозку (свідомо аналізувати, синтезувати, робити власні висновки, бачити проблему з різних сторін і т. д.), ай- позицію, духовну наповненість особистості. І від форм і методів розвитку критичного мислення залежить, якою буде позиція підростаючого покоління громадян України, світового співтовариства: відповідальною, толерантною, моральною чи нігілістичною, егоцентричною, потенційно руйнівною для суспільної стабільності.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про освіту»

 2. Інновація як основа змін освітньої практики. – Полтава, 2005.

 3. Кавкадзе Д.Н. Обучение и игра. – М. «Флинта», 1998

 4. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології. – Харків: ВГ «Основа», 2003

 5. Пометун О. Сучасний урок інтерактивні технології – Київ: А.С.К., 2005

 6. Сухарева Л.С. Дидактичні ігри на уроках математики. – Харків: «Тріада +», 2006

 7. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. – Харків: ВГ «Основа», 2008

 8. Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. – Харків: ВГ «Основа», «Тріада +», 2008

 9. Баранова Н.П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. – Харків: ВГ «Основа», 2009
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка