Розвиток критичного мислення на уроках математикиСторінка2/7
Дата конвертації25.03.2020
Розмір2,94 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7
Завдання:

  • з ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та навчальній практиці;

  • визначити знання, вміння і навички необхідні для досягнення успіху в напрямку своєї діяльності;

  • розширити зв’язки з соціальним оточенням, через використання освітніх сайтів.

  • узагальнити досвід за результатами роботи над самоосвітньою темою.

  • організовувати різні форми роботи з розвитку в учнів навичок практичного застосування набутих знань з метою формування життєвих компетентностей.

  • створювати та використовувати на практиці методичні та дидактичні

  • матеріали за допомогою ІКТ, зокрема з власної проблеми.

Життя висуває суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, аргументувати власну думку, бути толерантними.

Сьогодні залишається актуальним твердження американського мислителя Джона Дьюї, що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення, навички дають змогу адекватно оцінювати нові обставини і формувати стратегію подолання проблем, які у них криються. Саме тому, предметом моєї роботи є розвиток критичного мислення у учнів на уроках математики.

Інтерес до технології критичного мислення, як освітньої інновації, виник в Україні наприкінці ХХ століття. Український учений О.В.Тягло, який займався дослідженням проблем критичного мислення, що цей напрям сучасної освіти розвивається в освіті США та Канади вже майже півстоліття.

Актуальність розвитку критичного мислення особистості зумовлена інтенсивними соціальними змінами, за яких виникає необхідність у її пристосуванні до нових політичних умов, у вирішенні проблем, значна частина яких є непередбачувана. Становлення інформаційної цивілізації, демократичний поступ країни визначають важливість критичного мислення для вітчизняної освітньої системи. Адже критичне мислення не тільки і не стільки є наслідком демократії, а радше важливим чинником її формування. На думку О.Тягла здатність людини критично мислити забезпечує систематичне вдосконалення процесу і результатів розумової діяльності на основі критичного аналізу, розуміння та оцінки. Учений розглядає критичне мислення як активність розуму, спрямованого на виявлення своїх помилок, точність тверджень і обґрунтованість міркувань, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, самостійно і критично мислити; бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись цьому впродовж життя.

Математична освіта базується на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню і складає основу для формування життєвих компетентностей, а саме здатності людини до конкретної дії, вміння виконувати життєві та соціальні ролі.

«Математичні знання і вміння розглядають не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної грамотності як здатності розуміти роль математики в світі, в якому він живе, висловлювати обґрунтовані математичні судження і використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб.

Крім того, вивчення математики має сприяти формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення, здатності відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі або проблеми, таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, здатність до переборення труднощів, чесність, працелюбність та ін.» (З пояснюючої записки до діючої Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Математика. 5-12 класи” , Київ, Ірпінь 2005:)

Працюючи за технологією розвитку критичного мислення намагаюся створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності властиві кожній дитині. Прагну, щоб учні стали повноправними громадянами, готовими до всіх труднощів дорослого життя, щоб вони не лише виживали в цьому світі, а й стали щасливими, жили повноцінним, продуктивним, змістовним життям, стали успішними. Адже знання, що їх засвоює критично мисляча людина, постійно диференціюються й систематизуються з точки зору ступеня їх істинності, вірогідності, достовірності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка