Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокуСторінка154/175
Дата конвертації27.01.2020
Розмір3,01 Mb.
ТипРозпорядження
1   ...   150   151   152   153   154   155   156   157   ...   175
Виконано у звітному періоді

У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних програм щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції у Законі України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” у бюджетну програму „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.

З метою реалізації зазначеної програми прийнято постанови Кабінету Міністрів України

- від 24.02.2016 № 172 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 01 жовтня 2014 р. № 518”.

- від 23.08.2016 № 541 ”Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року
№ 149 і 179”.

- від 23.08.2016 № 539 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 221” та постанову и № 528 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”.

- від 23.08.2016 № 541 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149 і 179”.

- від 08.08.2016 № 510 „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.

- від 18.05.2017 № 343 прийнято постанову “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення”.

Службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України:

- „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149” (проходить правову експертизу у Мін’юсті);

- „Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” з метою реалізації статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (подано на розгляд Уряду).

- „Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції” (подано на розгляду Уряду).

Крім того, видано наказ Мінсоцполітики від 25.03.2016 № 286 „Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок”, зареєстрований у Мін’юсті від 18.04.2016 за № 584/28714.

Демобілізованим учасникам АТО, які звертаються до столичної служби зайнятості, надаються інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги спрямовані на їх соціально-психологічну реабілітацію та професійну самореалізацію, здійснюється сприяння у підборі підходящої роботи, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру; започаткуванню власної справи шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, організації професійного навчання з метою підвищення конкурентоспроможності на замовлення роботодавців.

З початку поточного року отримали послуги служби зайнятості 1,4 тис. військовослужбовців із зони АТО, з них мали статус безробітного 1,3 тис. осіб. Зазначеним особам здійснюється підбір роботи з урахуванням їх досвіду, освіти, посади та заробітної плати за останнім місцем роботи.

Проходили профнавчання 134 демобілізованих військовослужбовців із зони АТО за такими напрямками навчання та підвищення кваліфікації: «оператор комп’ютерного набору», «водій навантажувача», «кухар», «електрогазозварник», навчання з основ підприємницької діяльності, «комп’ютерні технології та дизайн», «діловодство з курсом англійської мови», «адміністратор», «менеджер з розвитку бізнесу», «економіст з планування» тощо.

Протягом звітного періоду працевлаштовано майже 0,3 тис. демобілізованих учасників АТО, з них 28 - шляхом отримання одноразової допомоги на випадок безробіття для організації підприємницької діяльності; 1 особа працевлаштована на нове робоче місце з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю.

Для решти осіб здійснюється активний пошук роботи. Майже всі вони отримали профорієнтаційні послуги.

Рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 (із змінами) (далі – Рішення) у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки (далі – Програма) затверджено Порядок надання допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції (далі – АТО).

Щорічну матеріальну допомогу відповідно до зазначеної Програми отримали 21 179 учасників АТО в розмірі 5 000 грн; 481 особа з числа членів сімей загиблих учасників АТО в розмірі 25 000 грн; допомогу на поховання - 23 особи з числа членів сімей загиблих учасників АТО в розмірі 5 000 гривень.

У рамках здійснення заходів фахівцями із соціальної роботи мережі районних в місті Києві ЦСССДМ надаються інформаційні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-економічні та психологічні послуги; здійснюється комплексна робота з сім’ями поранених та загиблих учасників АТО. У 2017 році надано понад 10618 відповідних послуг.

Реалізується співпраця з центрами психосоціальної реабілітації, які діють в рамках співпраці Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», громадської організації «Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій».Згадані сервіси пропонують надання психосоціальної підтримки особам, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні. Також відповідно до програми забезпечується організація та проведення культурно-освітніх заходів для сімей учасників АТО з метою сприяння їх успішної соціально-психологічної адаптації.

У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на обліку перебувають 22 742 учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

За бюджетною програмою КПКВК 250150 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2015 № 221 направлено на проходження курсу психологічної реабілітації 49 учасників антитерористичної операції.

Відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 № 528 грошова компенсація нарахована 9 особам на загальну суму 2 217,15 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
№ 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно – курортним лікуванням» органи праці та соціального захисту населення міста Києва станом на 15.06.2017 направлено до санаторно-курортних закладів 4 учасника АТО.

З початку року психологічну реабілітацію в санаторіях, з якими укладені договори, прой-шли 25 учасни-ки АТО.

У Сумському обласному клі-нічному госпі-талі ветеранів війни працює 2 практичних пси-хологи, прокон-сультовано 478 осіб. З 2017 року змінено систему закупівлі сана-торно-курортних послуг для окре-мих категорій громадян, які потребують соці-ального захисту. Путівки для постраждалих учасників АТО закуповувати-муться на підста-ві тристоронньої угоди (особа – управління соцзахисту – санаторій). Гранична вартість путівки для відшкоду-вання вартості послуг сана-торно-курорт-ного лікування визначатиметься щороку Мінсоц-політики за погодженням з Мінфіном. Перелік базових послуг, які мають надаватися осо-бам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджувати-муться Мінсоц-політики.

Для забезпечення путівками на сенаторно-курортне ліку-вання на обліку перебуває 443 учасники АТО,

з них 434 учасни-ки бойових дій та 9 інвалідів війни На 2017 рік

кошти з держав-ного бюджету для проведення закупівлі сана-торно-курортних путівок зазначе-ній категорії громадян надій-шли в сумі 483,0 тис. гривень.

Укладено 14 договорів для оздоровлення 12 учасників бойо-вих дій та 2 - для оздоровлення двох інвалідів війни. Пройшли санаторно-курор-тне лікування 4учасників бойових дій, використано коштів на загаль-ну суму 25,2 тис. гривень.

Станом на 05.07.2017 технічних та інших засобів реабілітації потребує 51 учасник АТО, частково забезпе-чені виробами

38 осіб. Загальна потреба - 225 одиниць, видано 113.

На забезпечення технічними засобами (68 виробів) отрима-ли направлення 22 учасники АТО


9) створення реєстру ветеранів антитерористичної операції, у тому числі тих, що отримали важкі поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України, персональне опрацювання кожного з кандидатів на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах, формування відповідних груп на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах з урахуванням інвалідності або наявності поранення

проведено оцінку якості та ефективності здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації безпосередньо учасниками цих заходів (ветеранів антитерористичної операції) та громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості

до 2020 р.

Мінсоцполітики

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Національний комітет спорту інвалідів України

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”
Каталог: files -> docs
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Наказ №87 Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти Біленьківської сільської 2017-2018 навчальному році
docs -> Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів iv курсу факультету соціології
docs -> Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для студентів і року магістратури факультету соціології
docs -> Виховання здорового способу життя в школярів
docs -> Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей
docs -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
docs -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей географія
docs -> Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новоосинівської загальноосвітньої школи і-іі ступенів
docs -> С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   150   151   152   153   154   155   156   157   ...   175


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка