Розпорядження голови районної державної адміністраціїСкачати 273,51 Kb.
Дата конвертації22.04.2020
Розмір273,51 Kb.
ТипРозпорядження

Копія


МЕЖІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


22.07.2015 смт Межова № Р-325/0/313-15
Про погодження проекту

Комплексної програми щодо

медичного, соціального забезпечення,

адаптації, психологічної реабілітації,

професійної підготовки (перепідготовки)

учасників антитерористичної операції

Межівського району на 2015 – 2017 роки

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, розпорядження голови облдержадміністрації від 02 квітня 2015 року № Р-162/0/3-15 «Про заходи щодо забезпечення соціальної адаптації учасників антитерористичної операції», з метою забезпечення соціальної адаптації та умов реабілітації учасників антитерористичної операції, створення умов для своєчасного та комплексного вирішення їх нагальних питань:


1. Погодити проект Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції Межівського району на 2015-2017 роки (додається).
2. Направити в установленому порядку матеріали проекту Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції Межівського району на 2015-2017 роки на розгляд чергової сесії районної ради.
3. Доручити начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації Сергієнко І.М. виступити на пленарному засіданні районної ради з доповіддю із зазначеного питання.
4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Сергієнко), контроль залишаю за собою.
Голова районної

державної адміністрації В.І. ГРЕБЦОВ


Згідно з оригіналом

Начальник відділу діловодства

і контролю райдержадміністрації Т.О.ВІТЮК

22.07.2015
Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

22.07.2015 № Р-325/0/313-15

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції Межівського району

на 2015-2017 роки


І. Загальні положення
Комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції Межівського району на 2015-2017 роки (далі – Програма) покликана сприяти реалізації Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».
ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомоги та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі довідок, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, складеного органами місцевого самоврядування.

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.
ІII. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.


IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми
Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі на базі обласних лікувально-профілактичних закладів;

увічнення пам'яті загиблих героїв.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2015-2017 роки.
V. Завдання і заходи Програми та результативні показники
Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування завдань і заходів, зазначених у додатку 2 до проекту Програми, відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, у тому числі благодійної та спонсорської допомоги.

Учасники антитерористичної операції та їх сім’ї потребують медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах учасників АТО, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.
VI. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми


Для організації управління та контролю за ходом виконання Програми визначити органи, що здійснюють координацію дій між виконавцями програми та контролюють її виконання, визначають порядок інформування (строки та форми звітності про хід виконання), створюють допоміжні органи управління (координаційні ради, дирекції тощо):

на рівні районної ради – постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, дитинства, материнства та соціальної політики і праці;

на рівні районної державної адміністрації – управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Начальник управління

соціального захисту населення

райдержадміністрації І.М.СЕРГІЄНКО

Додаток 1

до проекту Комплексної програми

ПАСПОРТ

районної цільової програми

1. Назва: «Комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції Межівського району на 2015-2017 роки».

2. Підстава для розроблення: закони України: «Про місцеві державні адміністрації», “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 року № 3551, Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»

3. Замовник програми або координатор: Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

4. Співзамовники програми:

5. Відповідальні за виконання: Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

6. Мета: забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.

7. Початок: 2015 рік, закінчення: 2017 рік.

8. Етапи виконання: Програма розрахована на три роки та передбачає виконання заходів в один етап.

9. Загальні обсяги фінансування:Джерела

фінансуванняОбсяги фінансування,

усього (тис.грн.)За роками виконання

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Державний бюджет

1039,90

39,90

500,00

500,00

Обласний бюджет

Районний бюджет

520,00

100,00

200,00

220,00

Інші джерела

150,00

50,00

50,00

50,00

Усього

1709,90

189,90

750,00

770,00

10. Очікувані кінцеві результати виконання комплексної програми.Напрями показ-ників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показників

Усього

у тому числі за роками

2015

2016

2017

економічні
соціальніНадання матеріальної допомоги мобілізованим (демобілізованим) військовослужбовцям та членам їх сімей

осіб/тис. грн.


220/290,060/70,0


80/120,0

80/100,0


Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

осіб/тис. грн.26/230,0

4/30,0

10/80,0

12/120,0
Охоплення додатковими заходами соціального захисту учасників антитерористичної операції, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, мобілізованих (демобілізованих) військовослужбовців та членів їх сімей

осіб


320

100

110

110

інші


11. Координація та контроль за виконанням:


Координацію щодо реалізації Програми здійснює замовник – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль – постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, дитинства, материнства та соціальної політики і праці.

Замовник програми щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає інформацію про хід виконання Програми до районної ради та райдержадміністрації.


Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації І.М. СЕРГІЄНКО

Додаток 2

до проекту Комплексної програми
Перелік

завдань і заходів Комплексної програми
№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1. Соціальний захист

1.

Посилення роботи щодо забезпечення інформаційної підтримки заходів мобілізації та демобілізації

2015-2017 роки

Межівський районний військовий комісаріат (за згодою), управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінансування не потребує2.

Поширення інформації про види допомог та місця їх отримання для учасників АТО та членів їх сімей

2015-2017 роки

Межівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), управління соціального захисту населення райдержадміністрації, КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Отримання кожною родиною учасників АТО буклету з переліком видів допомог та місць їх отримання

3.

Здійснення оцінки потреб та надання комплексу необхідних соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх родин

2015-2017 роки

Межівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрація, Межівський районний комісаріат (за згодою), КЗ «Межівська центральна районна лікарня «ДОР» (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство демобілізованих осіб та члени їх родин


4.

Надання учасниками антитерористичної операції та членам їх сімей відповідних послуг за принципом «єдиного вікна», а також соціальних та медичних послуг з виїздом у місця проживання демобілізованих військовослужбовців

2015-2017 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), Межівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), Межівський районний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей
5.

Сприяння залученню волонтерів, волонтерський організацій до заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, КЗ «Межівська центральна районна лікарня «ДОР» (за згодою), КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), райдержадміністрація, районна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), сільські, селищні ради (за згодою), Межівська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Залучення коштів з не бюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, які її потребують

6.

Придбання житла для членів сімей загиблих учасників АТО та осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, які потребують житла та перебувають на обліку для поліпшення житлових умов

2015-2017 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Державний, місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих сімей учасників АТО та осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

7.

Надання матеріальної допомоги мобілізованим (демобілізованим) військовослужбовцям та членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО для вирішення соціально-побутових проблем, тощо

2015-2017 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Місцеві бюджети, спонсорські кошти

У межах фінансових можливостей
8.

Забезпечення учасникам АТО можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної (комунальної) власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України

2015-2017 роки

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою), відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, відділ Держземагенства у Межівському районі (за згодою)

Фінансування не потребує9.

Внесення відомостей до єдиного державного реєстру учасників бойових дій та АТО

2015-2017 роки

Межівський районний військовий комісаріат (за згодою), управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінансування не потребує
Забезпечення державних соціальних стандартів

10.

Забезпечення першочерговим санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Поліпшення фізичного та психологічного стану учасників АТО

11.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Сектор з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

У межах бюджетних асигнувань
12.

Забезпечення виконання заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Державний бюджет

У межах бюджетних асигнувань

Надання комплексних, освітніх та професійних послуг учасників АТО

13.

Першочергове забезпечення технічними засобами реабілітації учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей
2. Медичне обслуговування

1.

Забезпечення безкоштовною диспансеризацією учасників АТО та демобілізованих із зони АТО

2015-2017 роки

КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

2.

Забезпечення безкоштовним зубо- та слухопротезуванням учасників АТО та демобілізованих із зони АТО

2015-2017 роки

КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

3.

Надання стаціонарної медичної допомоги учасникам АТО

2015-2017 роки

КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

4.

Організація волонтерського руху психологів для надання психологічної допомоги демобілізованим за результатами медичних оглядів у віддалені населені пункти

2015-2017 роки

КЗОЗ «Межівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), Межівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), районна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей

Підвищення та покращення якості надання медичної допомоги населенню району, зокрема реабілітації учасників АТО

3. Сприяння працевлаштуванню

1.

Забезпечення проведення превентивних та адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх звернення до районного центру зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, залучення до самозайнятості

2015-2017 роки

Межівський районний центр зайнятості (за згодою)

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах фінансових можливостей

Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості

2.

Організація та проведення для громадян, демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

2015-2017 роки

Межівський районний центр зайнятості (за згодою)

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах фінансових можливостей

Забезпечення тимчасової зайнятості

3.

Організація, відповідно до законодавства, для військовослужбовців, які звільнені або звільняються з військової служби, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у разі реєстрації їх в установленому порядку, як безробітних та працевлаштування після проходження навчання

2015-2017 роки

Межівський районний центр зайнятості (за згодою)

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах фінансових можливостей

Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості

4.

Створення інформаційних пунктів, куточків служби зайнятості щодо сприяння працевлаштування учасників АТО в установах, організаціях, що надають допомогу даним категоріям

2015-2017 роки

Межівський районний центр зайнятості (за згодою)

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах фінансових можливостей

Підвищення обізнаності з питань зайнятості, сприяння працевлаштуванню, надання психологічної підтримки

4. Освіта1.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – дітей осіб, демобілізованих із зони АТО

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей осіб, демобілізованих із зони АТО

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей осіб, демобілізованих із зони АТО

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Місцеві бюджети

У межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей осіб, демобілізованих із зони АТО

3.

Звільнення дітей учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації, Межівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потрібне
Соціальний захист сімей учасників бойових дій

4.

Позачергову влаштування до шкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться у зоні АТО

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує
Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій

5.

Сприяння працевлаштуванню учасників АТО у навчальних закладах при наявності педагогічної освіти та вакансій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує
Реалізація завдань державної соціальної політики щодо працевлаштування учасників АТО

6.

Залучення демобілізованих із зони АТО до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує5. Культурно-мистецькі заходи

1.

Проведення у закладах культури району культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів для громадян, демобілізованих із зони АТО, та їхніх сімей

2015-2017 роки

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації

Фінансування не потребує
Адаптація громадян, демобілізованих із зони АТО та члени їх сімей

2.

Залучення активних громадян, демобілізованих із зони АТО, до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування

2015-2017 роки

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує
Прояви організаторських та творчих здібностей громадян, демобілізованих із зони АТО

3.

Надання закладам культури району можливості громадянам, демобілізованим зі зони АТО, відвідувати культурно-просвітницькі заходи на пільгових умовах

2015-2017 роки

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує
Надання можливостей відвідати культурно-просвітницькі заходи більшій кількості громадян, демобілізованих із зони АТО, та їхніх сімей

6. Патріотичне виховання молодого покоління

1.

Залучення учасників антитерористичної операції до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника оборонно-масової роботи приуроченого:

- річниці Збройних Сил України;

- Дню Перемоги;

- Дню Захисника Вітчизни2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує
Підвищення свідомості молодої людини щодо любові до Держави та її традицій

2.

Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські, селищні ради (за згодою)

Фінансування не потребує
Виховання патріотизму у дітей та молоді

3.

Організація співпраці з громадськими організаціями учасників АТО щодо патріотичного виховання молоді

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Фінансування не потребує
Виховання патріотизму у дітей та молоді

4.

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за «круглим» столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Фінансування не потребує
Виховання патріотизму у дітей та молоді

Начальник управліннясоціального захисту населення

райдержадміністрації І.М.СЕРГІЄНКОПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка