Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06 лютого 2019 року №55 Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністраціїСкачати 263,89 Kb.
Дата конвертації07.10.2019
Розмір263,89 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної державної адміністрації

06 лютого 2019 року № 55

Положення

про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
1. Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, скорочена назва – Департамент АПР Чернігівської ОДА (далі – Департамент), утворюється головою Чернігівської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернігівської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент є юридичною особою публічного права.

3. Департамент підпорядковується голові Чернігівської обласної державної адміністрації, а також підзвітний Міністерству аграрної політики та продовольства України.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної адміністрації, рішеннями Чернігівської обласної ради, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, тваринництва, птахівництва, бджільництва, аквакультури, рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, розвитку сільських територій, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), насичення продовольчого ринку якісною та безпечною продукцією харчової і переробної промисловості та просування її на внутрішніх та зовнішніх ринках, організація виставково-ярмаркової діяльності, моніторинг цінової ситуації на сировинному ринку та ринку готової продукції;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) забезпечення реалізації державної аграрної політики, виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

5) реалізація повноважень облдержадміністрації у сфері земельних відносин.

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку області в межах повноважень Департаменту, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також у формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові Чернігівської обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів та реалізації програм соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

7) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації та забезпечує підготовку матеріалів для щорічного інформування Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради та населення про стан розвитку агропромислового виробництва;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень у сфері агропромислового виробництва;

21) співпрацює з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері агропромислового виробництва;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує реалізацію повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері земельних відносин;

29) забезпечує організацію земельних аукціонів стосовно земельних ділянок, розпорядження якими належить до повноважень облдержадміністрації;

30) забезпечує передачу в оренду водних об’єктів;

31) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу області на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;

32) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження науково-технічних розробок, інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, бухгалтерського обліку, правового забезпечення, врегулювання відносин власності, нарощення експортного потенціалу, впровадження міжнародних систем якості та безпечності харчової продукції, реалізації агропромислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, створення нових та реконструкції наявних виробництв;

33) співпрацює з суб’єктами господарської діяльності в межах повноважень та надає методичну допомогу суб’єктам господарської діяльності у сфері агропромислового виробництва;

34) проводить роботу з метою поширення досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, забезпечує організацію проведення в області всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів якості продукції, товарів, робіт та послуг. Залучає підприємства агропромислової галузі до участі у виставках за межами області та України. Сприяє висвітленню виставкової діяльності, бере участь у підвищенні інформованості населення про ринки продовольчих товарів;

35) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню;

36) готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об’єднань;

37) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

38) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення області;

39) інформує суб’єкти господарювання про застосування норм порядків використання державних коштів, спрямованих за бюджетними програмами, на виконання закону України про державний бюджет на відповідний рік, з метою цільового та ефективного використання ними вказаних коштів;

40) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

41) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

42) здійснює моніторинг стану виплати заробітної плати та її розмірів працівникам сільгосппідприємств області, вживає організаційні заходи з метою дотримання роботодавцями чинного законодавства з питань оплати праці;

43) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, птахівництва, бджільництва та аквакультури, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

44) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників;

45) організовує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, птахівництві, бджільництві та аквакультурі; проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин; атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів; проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

46) надає методичну, організаційну, консультативну допомогу в організації ефективного ведення агропромислового виробництва суб’єктам господарювання всіх форм власності;

47) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

48) сприяє забезпеченню цільового та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

49) надає консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань визначення ними потреби у добривах та засобах захисту рослин;

50) здійснює моніторинг стану проведення польових робіт;

51) здійснює збір, узагальнення та аналіз показників, наданих органами місцевого самоврядування, щодо діяльності агропромислових формувань області, з метою забезпечення підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;

52) організовує роботу в межах повноважень щодо збору, обробки, узагальнення та накопичення інформації стосовно цінової ситуації та сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами біологізації та захисту рослин, добривами, насінням сільськогосподарських культур, пально-мастильними матеріалами;

53) вносить пропозиції в межах компетенції Чернігівській обласній державній адміністрації щодо збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

54) опрацьовує пропозиції щодо залучення інвестицій для технічного та інноваційного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

55) бере участь у розробленні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, зокрема на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;

56) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів;

57) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

58) сприяє впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів;

59) розробляє обласні баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки області;

60) здійснює в межах компетенції заходи для стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області. Забезпечує збір, обробку, узагальнення та накопичення інформації щодо цінової ситуації на ринках сировинних ресурсів для потреб харчової промисловості, динаміки оптово-відпускних цін на основні види харчових продуктів, цін на основні продукти харчування;

61) бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів, спрямованих на впровадження органічного виробництва в агропромисловій галузі області;

62) сприяє зростанню експортного потенціалу підприємств, установ та організацій галузей харчової та переробної промисловості, обсягів реалізації їх продукції за межі України;

63) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого харчування;

64) відповідно до законодавства вживає організаційні заходи щодо підвищення кількісних та якісних показників молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання всіх форм власності;

65) проводить консультативно-роз'яснювальну роботу з питань покращання якості та безпечності продукції агропромислової галузі, її маркетингу та реалізації;

66) сприяє розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, зокрема селянських та сімейних фермерських господарств.

67) сприяє розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

68) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів з розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

69) сприяє проведенню паспортизації сільських територій відповідно до методики, затвердженої Міністерством аграрної політики та продовольства України;

70) сприяє висвітленню інформації з питань компетенції Департаменту у засобах масової інформації;

71) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи інформаційних ресурсів;

72) проводить моніторинг аграрної сфери в області;

73) спрямовує у межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій області, вносить з цього питання пропозиції сільським (селищним), міським радам об’єднаних територіальних громад області, обласним організаціям та установам агропромислового комплексу щодо вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

74) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та територіальними органами центральних органів виконавчої влади інформаційні (аналітичні) матеріали щодо наявності і використання водних ресурсів, аквакультури, тваринного та рослинного світу;

75) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені вище, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу області та інших, що належать до компетенції Департаменту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) організовувати і проводити форуми, конференції, семінари, наради, засідання за «круглим столом» та інші заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернігівської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України в установленому законодавством порядку.

10. Директор Департаменту:

10.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед головою Чернігівської обласної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті.

10.2. Здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті:

10.2.1. Організовує планування роботи з персоналом Департаменту, зокрема організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

10.2.2. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

10.2.3. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

10.2.4. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В» Департаменту, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу».

10.2.5. Присвоює ранги державним службовцям Департаменту, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

10.2.6. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту.

10.2.7. Здійснює планування навчання персоналу Департаменту з метою вдосконалення рівня володіння державною мовою.

10.2.8. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Департаменті.

10.2.9. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Департаменту, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В».

10.2.10. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Департаменту, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В».

10.2.11. Здійснює добір працівників, які не є державними службовцями.

10.2.12. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього службового та трудового розпорядку.

10.2.13. Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

10.2.14. Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

10.3. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.

10.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

10.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.

10.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

10.7. Звітує перед головою Чернігівської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

10.8. Може входити до складу колегії Чернігівської обласної державної адміністрації.

10.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Чернігівської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

10.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10.11. Представляє інтереси Департаменту у відносинах з Міністерством аграрної політики та продовольства України, центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності за доручення керівництва обласної державної адміністрації.

10.12. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції у Чернігівській області.

10.13. Подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10.14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів; укладає договори, видає довіреності.

10.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

10.16. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в судах, органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

10.17. Вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що належать до сфери управління Чернігівської обласної державної адміністрації.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Чернігівської обласної державної адміністрації, Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до повноважень.

12. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання Департаменту, у межах відповідних бюджетних призначень, визначає голова обласної державної адміністрації.

14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій області, науково-дослідних установ, громадських організацій, навчальних закладів, інших підприємств, установ.

Склад колегії затверджує голова Чернігівської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.

16. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних галузевих напрямів регіональної політики, інших питань у Департаменті може утворюватися наукова рада, до складу якої входять вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

Склад наукової ради та положення про неї затверджується наказом директора Департаменту.

17. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власні бланки.

18. Департамент є неприбутковою установою. Доходи або майно Департаменту не підлягають розподілу між його засновниками або членами, посадовими особами, між будь-якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

19. У разі ліквідації Департаменту його активи не можуть перерозподілятись між членами організації посадовими особами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або зараховані до доходу бюджету.

У разі ліквідації Департаменту його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Директор Департаменту

агропромислового розвитку,

екології та природних ресурсівЧернігівської обласної державної адміністрації Ю. ТКАЛИЧ
Каталог: dataset
dataset -> Зареєстровано
dataset -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
dataset -> Про затвердження змін до Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням vі сесії Оріхівської міської ради від 23 листопада 2017 року №76
dataset -> Ззатверджую
dataset -> Положення про методичну роботу в днз «Меденицький професійний ліцей» Загальні положення
dataset -> Сумська обласна державна адміністрація
dataset -> Електронна пошта держмитслужби україни
dataset -> Заступнику голови обласної
dataset -> Наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від. 03. 2016 №


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка