Розділ іі шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів для вивчення інформатики 1Сторінка1/26
Дата конвертації23.07.2020
Розмір0,62 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

З М І С Т

Вступ

Розділ І

Психологічна основа активації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатикиРозділ ІІ

Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів для вивчення інформатики

1. Використання електронних підручників

2. Проектні технології

3. Використання міжпредметних зв’язків

4. Дидактична гра на уроках інформатики

5. Використання веб ресурсів

6. Активізація роботи учнів в позакласний час

7. Контроль знань і домашнє завдання

Висновки

Список літератури


Вступ

В умовах сучасної школи, коли центром освітньої діяльності є дитина, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвинутої гармонійної особистості, все більш актуальним стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного учня.

Однією із таких форм є інтерактивні технології, що сприяють збагаченню і розвитку творчого потенціалу як вчителя так і учня, розкриттю здібностей дитини, бажання і уміння вчитися, творити, відчувати радість пізнання.

Саме при використанні інтерактивних технологій учні вчаться шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати. Методичні можливості сучасних педагогічних технології дають можливість вчителю вільно почуватись використовуючи їх багатогранність та різноманітність. Водночас збільшуються вимоги до вчителя, він повинен стати порадником для учня, зобов‘язаний перебувати в постійному творчому пошуку, володіти основами психології, вміти використовувати на власних уроках сучасні технічні засоби навчання.

Забезпечувати розвиток особистості в процесі навчання інформатики важче, ніж подавати основи теоретичних знань. В умовах особистісно зорієнтованої освіти потрібно поєднувати різні типи навчання: індивідуальний та колективний, діалоговий та контекстний, створюючи всі умови для творчої діяльності та застосовуючи активні й інтерактивні методи навчання.

Використання комп’ютерної техніки робить урок цікавим і сучасним. У зв’язку із цим моя мета не лише передати учням окреслену програмами та підручниками систему знань, а й підготувати їх до повноцінної плідної життєдіяльності в сучасному суспільстві.

Сучасна людина повинна мати винахідливе мислення, знаходити шляхи розв’язання проблем у будь-якій ситуації, працювати в команді, бути здатною приймати рішення, активно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у всіх галузях своєї діяльності.

Отже, найголовнішим завданням є створення умов для розвитку комплексу рис, які забезпечують інформаційно-комунікаційну компетентність та соціальну мобільністьучня, здатного орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнічного суспільства.

Питання активізації пізнавальної діяльності учня є найбільш актуальною проблемою сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, оскільки навчання і розвиток носять діяльністний характер, і від якості учення як діяльності залежить результат навчання, розвитку і виховання учнів.

Ключовою проблемою в розв’язанні завдання підвищення ефективності і якості учбового процесу є активізація пізнання учнів. Її особлива значущість полягає в тому, що пізнавальна діяльність направлена не лише на сприйняття учбового матеріалу, але і на формування відношення до самої пізнавальної діяльності.

Знання, отримані в готовому вигляді, як правило, викликають труднощі учнів в їх застосуванні для пояснення конкретних явищ і рішення конкретних завдань. Одним з істотних недоліків отримуваних знань залишається формалізм, який виявляється у відриві завчених теоретичних положень від уміння застосувати їх на практиці.

Під час навчання виникає цілий ряд проблем , які пов’язані з низькою мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів .

Як зацікавити? Що зробити? Досягнути цього можна лише чіт­кою організацією навчального процесу, створенням атмосфери доб­розичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості вияви­ти своє «Я», відчути власну значу­щість

Тривалий час однією з найважливіших проблем дидактики є питання - яким чином активізувати учня, які методи навчання необхідно застосовувати щоб підвищити активність учнів на заняттях?

Розв’язання завдання підвищення ефективності учбового процесу вимагає наукового осмислення перевірених практикою умов і засобів активізації учнів.

Необхідність активного навчання полягає в тому, що за допомогою його форм, методів можна досить ефективно вирішувати цілий ряд проблем, які важко вирішуються в традиційному навчанні:

1. Формувати не тільки пізнавальні, але і професійні мотиви і інтереси, виховувати системне мислення фахівця.

2. Навчати колективній розумовій і практичній роботі, формувати соціальні уміння і навики взаємодії і спілкування, індивідуального і сумісного ухвалення рішень, виховувати відповідальне відношення до справи, соціальних цінностей як колективу, так і суспільства в цілому.

За останні 10-15 років комп'ютери та комп'ютерні інформаційні технології активно входять у наше життя. Комп'ютер сьогодні - це найпотужніший інструмент отримання та обробки інформації, можливості комп'ютерних та мережевих технологій. Тому цілком природним є впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес.

Для вирішення проблеми підготовки учнів до життя і професійної діяльності у високорозвиненому інформаційному середовищі, до можливості отримання подальшої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій навчання у школах був введений предмет інформатики. Вивчення інформатики має величезне загальноосвітнє значення. Завданням вчителя на уроках інформатики є сформувати в учня інформаційну компетентність – один з основних пріоритетів у сучасному освітньому процесі.

Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити кожен урок нетрадиційним, яскравим, насиченим, призводить до необхідності переглянути різні способи подачі навчального матеріалу учням.

Актуальність педагогічного спрямування з впровадження інформаційних технологій у навчальний процес доводить зростання кількості досліджень з інформатизації освіти, проведених останнім часом.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка