Рофесійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласниківСкачати 365,18 Kb.
Сторінка3/21
Дата конвертації20.11.2020
Розмір365,18 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. На інформаційно-технологічному етапі розвитку суспільства нагальною є потреба в розвивальних освітніх системах і технологіях навчання, що забезпечують всебічне розкриття здібностей і обдарувань як атрибутів творчої особистості. У прийнятих законах „Про освіту” (1996), „Про вищу освіту” (2010), „Про загальну середню освіту” (2004), Національній стратегії розвитку освіти в Україні у XXI столітті (2012-2021), Державній програмі „Вчитель” (2011) ключова роль у вирішенні поставлених завдань відводиться педагогу. Водночас, сучасна загальна освіта й система професійно-педагогічної підготовки не задовольняють нові соціальні запити. Тому проблема формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку особистісних якостей учнівської молоді є актуальною.

Педагогічна наука має значний теоретичний доробок для розв’язання окресленої проблеми. У працях вітчизняних і зарубіжних учених визначено стратегічні напрями професійної підготовки фахівців у контексті нової філософії освіти (В. П. Андрущенко, Н. М. Бібік, А. А. Герасимчук, В. Г. Кремень, А. І. Кузьмінський, П. Ю. Саух та ін.); розкрито особливості педагогічної діяльності в системі розвивального навчання (О. Б. Воронцов, М. В. Камінська, Л. М. Мітіна, О. М. Погребняк, А. О. Реан, В. В. Рєпкін, Ю. М. Швалб та ін.); окреслено теоретичні основи розвивального підходу в навчанні (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, О. В. Запорожець, В. П. Зінченко, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко та ін.); простудійовано теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів (О. Є. Антонова, Г. П. Васянович, С. С. Вітвицька, О. А. Дубасенюк, В. Г. Моторіна, Н. Г. Ничкало, З. І. Слєпкань та ін.); розроблено та науково обґрунтовано концепцію розвивальної освіти (Ш. О. Амонашвілі, Л. І. Балабанова, Є. І. Ісаєв, З. К. Меретукова, С. П. Семенець та ін.).

Проблемам професійної підготовки майбутніх учителів до реалізації розвивального навчання, а також розвитку індивідуально-психологічних новоутворень учнів присвячені дисертаційні роботи Е. І. Александрової, А. П. Войченко, І. В. Гавриш, А. М. Коломієць, В. І. Горбачова, Г. Г. Колінець, А. Ф. Ліненко, І. В. Малафіїка, П. І. Сікорського, О. С. Чашечникової, М. Г. Шалунової та ін. Окремі аспекти розвитку математичних здібностей школярів висвітлено у працях Ж. Адамара, В. В. Ачкан, А. Ю. Карлащук, В. А. Крутецького, О. М. Леонтьєва, О. Є. Первун, С. Л. Рубінштейна та ін.

Однак, залишається недостатньо вивченою проблема формування професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності, що забезпечує розвиток як окремих психічних функцій школяра, так і особистості в цілому. Зокрема, дотепер не досліджувалася проблема формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників. Актуальність розв’язання цієї проблеми посилюється низкою суперечностей між: сучасними вимогами до математичної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл і фактичним станом математичної освіти; програмними вимогами щодо реалізації діяльнісного підходу в навчанні математики та недостатньою професійною готовністю вчителів до формування навчально-математичної діяльності учнів, а отже, до розвитку математичних здібностей; загальновизнаною розвивальною функцією навчання математики та неспроможністю випускників педагогічних ВНЗ до її практичної реалізації.

Обґрунтована актуальність, соціальний запит щодо модернізації професійно-педагогічної освіти, а також недостатня теоретична й практична розробленість проблеми зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників”.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка