Робота виконана у відділі теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького нан україни


Підрозділі 2.2 «Ознаки правомірної поведінки»Скачати 404,29 Kb.
Сторінка14/20
Дата конвертації25.07.2020
Розмір404,29 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Підрозділі 2.2 «Ознаки правомірної поведінки» присвячено висвітленню ознак правомірної поведінки як явища соціальної дійсності.

Констатується, що правомірна поведінка є необхідним елементом багатьох фундаментальних понять сучасної теорії права, зокрема таких, як юридична відповідальність, законність і правопорядок, права і свободи людини, реалізація права, правова культура і правосвідомість тощо. Виокремлюється низка ознак правомірної поведінки, серед яких насамперед: 1) відповідність вимогам правових норм; 2) соціальна корисність; 3) забезпеченість підтримкою і захистом з боку держави і права; 4) заснованість на добрій волі індивіда; 5) масовий і довготривалий характер дії. Також обґрунтовується чотирьохелементна структура складу правомірної поведінки, а саме: а) суб’єкт; б) суб’єктивна сторона (позитивна мотивація поведінки); в) об’єкт (матеріальні і духовні блага); г) об’єктивна сторона (відповідність діяння нормам права і соціально корисний результат).

На підставі наведених ознак і характеристик поняття «правомірна поведінка» робиться висновок, що вона може розглядатися у широкому та вузькому значеннях. Так, у широкому значенні правомірна поведінка – це така поведінка, яка відповідає приписам правових норм незалежно від їх галузевої приналежності. Правомірна поведінка у вузькому значенні – це поведінка, яка реалізується в межах конкретної галузі права (наприклад, конституційно-правомірна, кримінально-правомірна, адміністративно-правомірна тощо).

Окремо висвітлено питання класифікації правомірної поведінки. Так, за ступенем активності особи виділяють конформістську, звичайну, маргінальну, ситуативну поведінку тощо. Найвищим рівнем правомірної поведінки є соціально активна поведінка, яка характеризується такими ознаками: соціальною корисністю, масовістю свого прояву, добровільністю, усвідомленістю, переконаністю, відповідальністю за свої вчинки, активністю у виконанні обумовлених правом дій.

У підрозділі 2.3 «Правомірна, соціально активна поведінка та позитивна юридична відповідальність: взаємовплив та взаємообумовленість» досліджуються особливості взаємовпливу та взаємообумовленості правомірної поведінки та позитивної юридичної відповідальності.

Відзначається, що інститут юридичної відповідальності – це особливий нормативний гарант реального втілення в життя вимог правових приписів, без наявності якого право як нормативна система матиме декларативний, а не загальнообов’язковий, авторитетний статус. Саме інститут юридичної відповідальності забезпечує поновлення та захист порушених прав і свобод, мотивує свідомість індивіда на необхідність належного виконання юридичних обов’язків та дотримання встановлених правових заборон, забезпечує примусовий характер стягнень або покарання тих осіб, які не дотримуються правових приписів. Без належного нормативного оформлення інституту юридичної відповідальності неможливо вести мову про ефективність правового регулювання, а відтак – про гарантованість прав, свобод і законних інтересів громадян, належний рівень громадського порядку та національної безпеки тощо.

Юридична відповідальність – це поняття складне і багатоаспектне. Зокрема, окремі автори під юридичною відповідальністю розуміють передбачений правовими нормами обов’язок суб’єкта права зазнати несприятливих для нього наслідків правопорушення; інші – міру державного примусу за скоєне правопорушення; треті – внутрішньо усвідомлений обов’язок діяти правомірно та не порушувати правових заборон тощо. Окремим зрізом проблематики юридичної відповідальності визначається ідея позитивної юридичної відповідальності, щодо змісту якої у науковій думці існують різні точки зору.

Обґрунтовано, що позитивна юридична відповідальність – це вид юридичної відповідальності, який проявляється у здійсненні соціально активної правомірної поведінки та передбачає відповідну реакцію держави та суспільства на здійснене особою правомірне діяння особи у вигляді застосування різних заходів правового заохочення. У цьому контексті робиться висновок, що існує прямий, взаємообумовлений зв'язок між правомірною, особливо соціально активною поведінкою (яку розглядаємо як передумову) і позитивною юридичною відповідальністю (яку розглядаємо як результат).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка