Робота класного керівника з учителями- предметникамиСкачати 66,37 Kb.
Дата конвертації04.04.2019
Розмір66,37 Kb.
Робота класного керівника з учителями- предметниками

Освіта та виховання - дві половини одного цілого. Л.Н. Толстой, розмірковуючи про взаємозв'язок виховання і навчання, писав: «І виховання, і освіта нероздільні. Не можна виховувати, не передаючи знання; всяке ж знання виховує».

Названу тему не назвеш новою чи такою, що викликає живий безпосередній відгук у вчителів. Хоча наявний стан часто не задовольняє педагогів школи, сприймається як непереборна проблема. Тим більше, що значна частина працівників школи суміщає обов'язки вчителя предметника і класного керівника, звідси будуть жорсткості в міжособистісних взаєминах, прорахунки, допущені в тій чи іншій професійній ролі значно ускладнюють спроби педагога індивідуально підтримувати схему роботи з дорученим класом

Метою виховання в школі є виховання творчо розвиненої соціально-орієнтованої особистості, здатної будувати життя гідного людини, а також розкриття, розвиток і реалізація інтелектуальних і духовних властивостей особистості і роль класного керівника в цьому процесі одна з найважливіших. В ході управління виховним процесом класу, класному керівникові доводиться співпрацювати не тільки з дітьми та батьками, але й зі своїми колегами по ремеслу. У роботі з учнівським колективом й окремими учнями всі педагоги вирішують спільні освітні та виховні завдання: розвиток пізнавальної активності, творчих здібностей, самостійності, відповідальності та ін. Ефективність цієї роботи багато в чому залежить від узгодженості дій всіх учасників освітнього процесу, від єдності цілей, завдань і вимог, що пред'являються учням конкретного класу.

«Класному» нерідко доводиться «захищати» когось із своїх вихованців від колег-предметників, особливо в кінці чверті або півріччя: одного «ще раз перепитати з фізики», з іншим додатково позайматися російською мовою, третьому «натягнути» по географії до четвірки , четвертому пробачити прогул уроку фізкультури ... Ці оперативні, тактичні «ходи» неминучі.

Співпраця класного керівника і вчителів - предметників необхідно в самих різних областях і періодах життя учня і тоді, коли п'ятикласники знайомляться з новими вчителями та предметами і тоді, коли випускники школи готуються до підсумкової атестації.

У чому ж суть взаємодії класного керівника і вчителів- предметників?

Класний керівник та вчителі-предметники забезпечують цілісність, цілеспрямованість педагогічного процесу в класі. Кожен педагог зацікавлений у професійному та виховному результаті, який можна підвищити, якщо об'єднати або скоординувати свої зусилля з діями колег. Центром цієї координації та організації навчально-виховного процесу є класний керівник, який у взаємодії з вчителями-предметниками вирішує наступні завдання:

• вивчення особистісних особливостей педагогів, їх можливостей в організації виховної роботи з дітьми;

• вивчення особливостей викладацької діяльності вчителя, його контактів, відносин з дітьми;

• регулювання відносин між вчителями класу, між вчителями та дітьми, між педагогами та батьками;

• визначення загальних цілей, організація спільної діяльності по їх досягненню;

• педагогічно доцільне використання можливостей педагогів в організації виховної роботи з дітьми та батьками.

Класний керівник організовує роботу всіх учителів з обгрунтування загальних цілей і завдань в роботі з учнівським колтивом і окремими учнями, визначенню шляхів, основних педагогічних засобів, що забезпечують досягнення наміченого, приваблює вчителів класу до позанавчальної виховної роботи, координує дії педагогів у проведенні навчальних занять, в роботі з колективом і окремими учнями.

Основу взаємодії класного керівника і вчителів класу складають:

• взаємна інформованість про дітей, їх взаємини, про організацію і результати навчально-виховного процесу;

• взаємодопомога, взаємна підтримка у вирішенні складних проблем;

• зацікавленість в успішній роботі класу і кожного учня;

• спільний пошук шляхів вирішення педагогічних проблем, спільні зусилля, спільна робота з реалізації намічених завдань;

• спільний аналіз проведеної роботи, розв'язуваних педагогічних проблем, отриманих результатів;

• спільне визначення перспектив у роботі з класним колективом, окремими учнями.

На перший погляд реалізація всіх цих спільних дій може здатися нереальною, проте багато що здійснюється класним керівником і вчителями в повсякденному спілкуванні і вимагає невеликих витрат часу, що винагороджується значним підвищенням якості педагогічної роботи. При цьому обидві сторони, допомагаючи один одному, допомагають і собі.

Який зміст роботи класного керівника з учителями предметниками?

Класний керівник організовує вивчення учнів, їх освітніх можливостей, навченості, вихованості. Разом з учителями він може складати і оформляти різні діагностичні карти. Оцінка ряду навчальних здібностей дітей здійснюється батьками, дітьми, вчителями. У цьому випадку важливо зіставити, проаналізувати різні дані, ознайомити педагогів з результатами. З одного боку, класний керівник використовує різну інформацію, яку отримує про дітей від вчителів, у своїй діяльності, враховує її при організації виховної роботи, з іншого - збагачує уявлення вчителів про дитину, пропонуючи їм невідомі дані, які можуть відрегулювати дії педагога, його методи роботи з учнем. Доцільно залучити вчителів до відбору методик для вивчення дітей і колективу, ефективності виховного процесу, так як вчителі можуть доповнити їх зміст, маючи свої проблеми в роботі з класом. Було б правильним погоджувати з учителями весь процес педагогічної діагностики, тим більше що деякі питання можуть і повинні стосуватися навчального процесу, підвищення його ефективності, діяльності вчителів та їх відносин з дітьми, викладання окремих предметів.

Класний керівник знайомить вчителів з результатами вивчення дітей і класного колективу, залучаючи і класний колектив, і вчителів, які працюють у класі, до обговорення програми педагогічної допомоги дитині і його сім'ї. Він організовує спільно з вчителями-предметниками пошук засобів, способів, що забезпечують успішність дитини в навчальній діяльності, його самореалізацію на уроці і в позаурочний час.

Класний керівник систематично інформує вчителів про динаміку розвитку дитини, її труднощах і досягненнях, про зміну ситуації в сім'ї. У разі утруднень, пов'язаних з навчанням, прагне залучити вчителів до обговорення шляхів подолання цих труднощів і допомагає педагогам скорегувати їх дії. Необхідно познайомити вчителів з особливостями психічного розвитку дітей, що мають відхилення в розвитку, із спеціальними способами педагогічного впливу на них.

Класний керівник регулює відносини вчителів і батьків дитини. Він інформує педагогів про стан вихованця, особливості сім'ї, організовує зустрічі батьків з вчителями-предметниками з метою обміну інформацією, надання допомоги батькам в організації домашньої роботи з учнями.

Особливо важливо залучити вчителів до планування виховної роботи в класі. Класний керівник повинен визначити при плануванні виховної роботи основні складові співробітництва з педколективом. Вони можуть бути наступними:

• Вивчення навчальної мотивації учнів; пошук шляхів її підвищення;

• Вивчення навчальних інтересів учнів та їх облік педагогами у навчальній діяльності;

• Виявлення ступеню розвитку навчальних умінь учнів у навчальній діяльності;

• Розвиток комунікативних умінь педагогів, які працюють у класі; співпраця педагогів з учнями класу у позаурочній діяльності;

• Допомога педагогів учням класу з ліквідації прогалин у навчальній діяльності школярів.

Класний керівник на етапі перспективного планування, пошуку ідей і конкретних форм їх реалізації пропонує вчителям відповісти на наступні питання.

1. Які проблеми в класі потребують першочергового вирішення?

2. Які заходи доцільно провести з метою вирішення цих проблем?

3. Які справи, форми роботи можуть бути організовані з вашою участю?

4. Яка позакласна робота по вашому предмету може бути проведена з учнями?

5.Які проблеми доцільно обговорити з батьками дітей?

Матеріали, отримані в процесі обговорення цих питань, класний керівник використовує при колективному плануванні, прагне погоджувати пропозиції вчителів з дитячими інтересами, ненав'язливо привернути увагу учнів до пропозицій педагогів. Було б чудово, якби вчителі класу взяли участь разом зі школярами в колективному плануванні.

Коли складено план роботи учнівського та батьківського колективів, класний керівник пропонує вчителям знайти можливості, форми участі в реалізації наміченого, визначити справи, які будуть проводитися із залученням педагогів класу. Це можуть бути пізнавальні заходи, громадські огляди знань, батьківські збори і лекторії. Кожен період спільної роботи (спільний захід, чверть, навчальний рік) завершується підбиттям підсумків та аналізом. Особливо корисно залучити вчителів до колективного аналізу в класі.

Класний керівник вивчає стиль, основні методи і прийоми роботи своїх колег з учнями, виявляє успіхи, проблеми, досягнення, ефективні способи роботи вчителів зі школярами та батьками, організовує обмін досвідом педагогічної роботи, підтримує, стимулює прагнення вчителів надати педагогічну підтримку дитині, встановити співробітницькі відносини з батьками. У той же час він зацікавлено приймає пропозиції вчителів, прояв їх ініціативи, реагує на зауваження, поставлені проблеми.

Особливу увагу необхідно приділити новим педагогам, яких важливо познайомити з особливостями класного колективу, окремих учнів, вимогами, що пред'являються попереднім вчителем і педагогами класу.

Якими можуть бути форми взаємодії класного керівника і вчителів-предметників?

На початку навчального року класний керівник повинен познайомити учнів класу з тими вимогами, які пред'являються до учнів для успішного вивчення предмета. Для цього вчителі предметники можуть підготувати для учнів пам'ятки з навчальних предметів. Пам'ятки діти можуть мати вдома і завжди скористатися ними при підготовці домашніх завдань, що, природно, підвищить результативність навчальної діяльності, забезпечить контроль навчальної діяльності учнів з боку батьків, допоможе налагодити співробітництво батьків, педагогів та учнів. Такі пам'ятки дуже корисні особливо для учнів 5-6 класів, які відчувають труднощі при переході з початкової школи.

Класний керівник повинен звертатися з проханням до вчителів-предметників - познайомити учнів із структурою шкільного підручника, вимогами педагога до роботи з підручником. І класному керівнику та вчителю дуже корисно вивчення ставлення учнів до навчального предмета. Вчителям-предметникам, працюючим в класі, можна використовувати для цього такі питання:

1. Яку навчальну тему ми закінчили вивчати?

2. Які поняття є головними в цій темі?

3. Які уроки даної теми були найцікавішими?

4. Як ти можеш оцінити свою активність на уроках з теми?

5. Які оцінки, отримані тобою по даній темі, ти хотів би

виправити?

6. Які питання даної теми залишилися тобі незрозумілими?

В кінці кожної навчальної чверті класний керівник повинен з'ясувати, чим пояснюється погіршення навчальних результатів учнів з навчальних предметів та організувати допомогу педагогів учням, якщо проблеми пов'язані з тим, що дитина довго хворів або не засвоїв навчальний матеріал в силу якихось інших обставин.

Буваючи на уроках у своєму класі, класний керівник повинен звернути увагу на викладання тих навчальних предметів в класі, за якими навчальні результати учнів найнижчі чи відсутня належна дисципліна. Для цього можна використовувати наступну педагогічну діагностику: будучи присутнім на уроках, класний керівник фіксує активність учнів класу в уроці за власною ініціативою і за ініціативою педагога, який веде урок, стежить за порушеннями. Результати даного дослідження мають лягти в основу бесіди класного керівника з учителями-предметниками та самими дітьми з метою активізаціі навчальної діяльності учнів класу та її результативності.

Класний керівник приділяє велику увагу розвитку пізнавальної активності учнів класу. З цією метою він вивчає питання залучення в урочну діяльність учнів додаткової літератури по предмету, нестандартних форм проведення уроку, допомагає вчителям разом зі своїм класом готувати предметні тижні та позакласні заходи по навчальним предметам.

До форм спільної роботи можуть бути віднесені різні конкурси з предметів. Учитель зацікавлений у розвитку інтересу до предмета, піднятті його престижу, тому проведення заходів у цікавій та захоплюючій формі у позанавчальний час за участю педагога-предметника буде сприяти вирішенню освітніх і виховних завдань. Здійснюючи спільну роботу, класний керівник і вчитель повинні чітко позначити свої функції, розподілити обов'язки, домовитися про єдині вимоги. Учитель допомогає підібрати зміст матеріалу і визначає роль кожного учня в залежності від його інтересу до предмета і здібностей. Класний керівник забезпечує залучення учнів до планування заходу, організовує підготовчу роботу, спільно з учителем контролює хід підготовки. Педагоги допомагають кожному знайти своє місце в колективній роботі.

Розглянемо організацію спільної роботи класного керівника при проведенні громадського огляду знань, суть якого полягає в наступному.

Громадський огляд знань проводиться по найбільш важливою, основоположною темі. Завдання огляду: систематизувати знання, домогтися більш глибокого, міцного засвоєння матеріалу всіма учнями; розвинути навички колективної роботи; підвищити відповідальність не тільки за власні знання, але і за успіхи в навчанні своїх товаришів, всього колективу.

Підготовка огляду включає створення груп (ланок, бригад) на чолі з керівником (консультантом), складання запитань, завдань, які повідомляються за 7-10 днів до огляду; запрошення гостей, батьків, вибори журі, оформлення кабінету, складання групових та індивідуальних завдань. До підготовки та проведення огляду в молодших і середніх класах в якості керівників груп, організаторів, ведучих, журі можуть залучатися старшокласники. На практиці використовуються різні форми проведення огляду. По черзі кожна група виконує групові та індивідуальні завдання, інші беруть участь в обговоренні її роботи, або огляд проводиться у вигляді подорожі, руху по станціях, де група за кожний вид роботи отримує оцінку. Можливі самооцінка і взаємооцінка всередині мікроколективів, які фіксуються на спеціально оформлених аркушах обліку знань.

Педагоги можуть розподілити роботу з підготовки та проведення цього заходу наступним чином.

Класний керівник допомагає сформувати групи, спланувати їх підготовку, забезпечує запрошення батьків і гостей, бере участь у роботі журі. Учитель готує керівників груп до роботи, ставить завдання, проводить сам огляд. Обидва педагога по ходу підготовки регулюють відносини між дітьми. На завершення обидва педагога організують підведення підсумків, аналізуючи вирішення освітніх і виховних завдань, визначають способи закріплення позитивного досвіду дітей і вирішення виявлених проблем.

Особливу увагу класний керівник повинен приділити співпраці з вчителями-предметниками, які готують учнів до предметних олімпіад та наукових конференцій. Учні повинні мати можливість додаткових занять з педагогом, консультацій і факультативів.

Особлива турбота класного керівника - проблемні діти та діти, у яких з деяких предметів закріпився стійкий неуспіх. На самому початку навчального року класний керівник повинен звернути найсерйознішу увагу вчителів-предметників на учнів, у яких є проблеми, пов'язані з поведінкою. Ці проблеми можуть бути пов'язані:

- З важкою сімейною ситуацією;

- З хворобою дитини;

- З проблемами у спілкуванні;

- З особливостями характеру.

Класний керівник може підготувати та провести спільно з адміністрацією школи міні-педраду за темою «Проблемні учні мого класу». Мета даної міні-педради, на якій присутні педагоги класу, класний керівник і адміністрація школи - обговорення шляхів вирішення проблеми труднощів у поведінці учнів та у їх навчанні, а також конкретні і конструктивні шляхи виходу з важкої ситуації окремих учнів.

Рішення малої педради по класу або окремим учням обговорюється через деякий час ще раз для того, щоб переконатися, які зміни відбулися в поведінці учнів.

Мала педрада може дати наступні рекомендації:

- запросити батьків учнів класу на тематичну та індивидуальну консультацію;

- відвідати учнів вдома, проаналізувати побутові умови учнів, атмосферу сім'ї;

- організувати додаткові занять для учнів, консультацію вчителів-предметників, допомогу учнів класу;

- залучати учнів до участі в роботі гуртків, факультативів;

- залучати учнів до участі в підготовці предметних вечорів, днів творчості;

- організувати самозвіти учнів за результатами навчальної діяльності

Класний керівник забезпечує взаємодію батьків і педагогів для вирішення навчальних проблем дітей. Він залучає вчителів-предметників до роботи з батьками, сприяє формуванню поважних і довірчих відносин між ними. Цьому можуть сприяти вечори запитань і відповідей, спільне обговорення проблем класу на батьківських зборах. Найчастіше вчителі приходять на збори, щоб висловити свої вимоги, познайомити з особливостями програми, запропонувати можливі способи надання допомоги дітям з вивчення предмета. Однак більш продуктивним було б спільне виявлення проблем, труднощів навчання дітей і спільний пошук шляхів вирішення цих проблем, подолання труднощів.

Однією з форм взаємодії класного керівника і вчителів-предметників, які забезпечують єдність дій і сприяють виробленню єдиних підходів до виховання дитини, є педагогічний консиліум. Тут формується всебічний погляд на дитину. Всі, хто працює з учнем, отримують інформацію про його психічний, фізичний, розумовий розвиток, його індивідуальні здібності, можливості і труднощі. Педагоги аналізують результати спостережень за учнем, обмінюються інформацією, домовляються про способи вирішення виникаючих проблем і розподіляють функції в роботі з дитиною.

Так, наприклад, у ряді шкіл по завершенні чверті проводиться педагогічний консиліум за участю всіх вчителів з надання педагогічної підтримки учням, які відчувають труднощі в навчанні та спілкуванні з однолітками; здійснюється аналіз цих труднощів, визначаються способи корекції діяльності педагогів по відношенню до кожного учня, намічається програма дій по реабілітації підлітків, визначається роль кожного вчителя, особливо тих, хто має особливий особистий вплив на дитину.

Основною формою роботи з вчителями-предметниками є індивідуальні бесіди. Вони повинні бути сплановані так, щоб не пропустити важливого етапу в організації роботи вчителя з дитиною і попередити можливі труднощі і конфлікти. Важливо проводити такі бесіди як спільні роздуми, спільний пошук вирішення тієї чи іншої проблеми. У ряді випадків буває необхідно організувати індивідуальну консультацію вчителя з фахівцями.

Форми взаємодії класного керівника з учителями можуть бути найрізноманітнішими. Багато чого залежить від особистих контактів, зацікавленості в успіху обох взаємодіючих сторін.Таким чином, тільки співпраця всіх учасників освітнього процесу допоможе учням знайти своє місце в класному та шкільному колективі, визначити напрямок навчальної та громадської діяльності, повною мірою задовольнити власні потреби і стати всебічно розвиненою особистістю.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
downloadcenter -> Назва кафедри
downloadcenter -> Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
downloadcenter -> Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
downloadcenter -> Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
downloadcenter -> Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Програм а гуртка виготовлення сувенірів
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка