Робоча програма предмет «Методологія та організація наукових досліджень»Сторінка1/4
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,51 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

Р.І. Петришин

_______________

« 1 » вересня 2011 року

РОБОЧА ПРОГРАМА
Предмет - «Методологія та організація наукових досліджень»________

_____________________________________________________________для спеціальності 8.03060104 «Менеджмент організацій»______________

_____________________________________________________________Факультетгеографічний______________________________________

_____________________________________________________________Кафедрасоціальної географії та рекреаційного природокористуванняН ормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


Лекції (год)

Практичних

(семінарських)
Лабораторних


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна МТІ, МПД

МГКТС


5


9

54

17


379Заочна МТІ,

МГКТС


5

9

54

4


509Робоча програма складена на основі «Методологія наукових досліджень: Програма курсу та теми практичних робіт / Укл. Коновалова Н.І. – Чернівці: Рута, 2009. – 13 с.

Робоча програма складена доц. Н.І. Коноваловою

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористуванняпротокол № 1

«30» серпня 2011 рокуЗавідувач кафедри _______________ /доц. К.Й. Кілінська/

(підпис)
Схвалено методичною радою географічного факультету«1» вересня 2011 року

Голова методичної ради

Географічного факультету______________ /доц. М.В. Цепенда/

(підпис)Пояснювальна записка

до навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»

Мета курсу – розкрити теоретико-методологічні основи наукових досліджень, основи методології науково-дослідної діяльності, етапи наукового дослідження, розглянути основні методологічні принципи, методи наукових досліджень, теорію і практику, логіку наукових досліджень, розкрити інформаційне забезпечення наукової роботи, а також розкрити основні методико-методологічні підходи в дослідженні територіально-економічних систем різного рангу.

Завдання курсу – допомогти студентам опанувати основами науково-методичними знаннями наукових досліджень; прищепити уміння і навички у виборі напряму наукового дослідження, проведення наукових досліджень, здобути навики роботи з джерелами інформації, їх відбору, класифікації, опрацюванні та аналізі, а також навчити студентів складати програму об’єкта дослідження, формулювати мету і завдання дослідження та робити узагальнюючі наукові висновки.

Каталог: res -> geo -> robociprog -> kilin
res -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
res -> Програма дисципліни «Історія української культури»
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
robociprog -> Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи навчання)
robociprog -> За кредитно-модульною системою навчання) з “Спецкурс з проблем викладання географії у школі
robociprog -> Робоча навчальна програма
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи наукової діяльності
kilin -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка