Робоча програма навчальної дисципліни


Опис навчальної дисципліниСторінка2/8
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,5 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

10 «Природничі науки»

(шифр і назва)Нормативна


спеціальність 101 «Екологія»

(шифр і назва)Модулів 3
Рік підготовки:

Змістових модулів 3

2019-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачено

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин 120

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 3


третій освітньо-науковий рівень
_«доктор філософії»

30 год.

Практичні, семінарські

30 год.

Лабораторні
Самостійна робота

60 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 60/60.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення аспірантів з сучасними методами і методиками наукового дослідження, з можливостями інноваційної діяльності, здатністю до критичного аналізу власної наукової і прикладної діяльності.

Завдання: формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань про сучасні методи і методики наукового дослідження, ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні завдання, практикувати патентні дослідження в екологічній галузі та техніки забезпечення екологічної безпеки, складати заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, документи на комерційну таємницю, описувати загальну характеристику наукових проектів, систему інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, застосовувати міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності, сприяти захисту прав інтелектуальної власності в управлінні науковими проектами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» повинні:знати:

 • сучасні методи і методики наукового дослідження;

 • основи інноваційної діяльності в Україні та за її межами;

 • міжнародне право у галузі інтелектуальної власності;

вміти:

 • ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні завдання;

 • описати загальну характеристику наукових проектів, систему інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності;

 • практикувати патентні дослідження в галузі екології та техніки забезпечення екологічної безпеки;

 • критично аналізувати власну наукову і прикладну діяльність;

 • захищати права інтелектуальної власності в управлінні науковими проектами;

мати навички:

 • складати звіти з науково-дослідних робіт і прикладних завдань;

 • складати та висвітлювати результати власної та колективної наукової діяльності;

 • складати заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності;

 • складати заявку на об'єкт авторського права;

 • складати документи на комерційну таємницю.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Секція права та психології
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка