Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнароднихСторінка8/9
Дата конвертації09.01.2020
Розмір419 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Змістовий модуль 2

«Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції»
модуль 1.

Тема 1. “Treaties and Other International Compacts”

Тема 2. “Constituent Acts of the United Nations and International Organizations”

модуль 2.

Тема 3. “Final Instruments”

модуль 3.

Тема 4. “Diplomatic Correspondence”
модуль 4.

Тема 5. “Diplomatic Communications between States”

Тема 6. “Other Diplomatic Acts”

Змістовий модуль 3

«Зарубіжна преса та політичні реалії»
Модуль 1

Тема1. Politics and Democracy.

Тема2. Political Ideologies.
Модуль 2

Тема 3. People, Politics in the UK.

Тема 4. People, Politics in the USA.
Змістовий модуль 4

«Академічна англійська мова »
Модуль 1

Тема 1. The Information Age.

Тема 2. Being Objective.

Модуль 2

Тема 3. Sensing and Understanding.

Тема 4. IT Issues.
Змістовий модуль 1

«Теорія та практика перекладу»


Назва змістових модулів і тем

усього

лекції

семінарські

Самос

тійна робота

І СЕМЕСТР

Модуль 1

Тема1. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Загальна та часткові теорії перекладу. Види перекладу.

14

2

2

10

Тема 2. Адекватність і точність перекладу. Дослівний і буквальний переклад.Типи відповідників при перекладі. Закономірності пропусків та включень при перекладі.

14


2

2

10

Тема 3. Слово і речення. Залежність перекладу слова від контексту. Види значення слова

Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі.14

2

2

10

Тема 4. Переклад інтернаціоналізмів.Переклад слів, що означають специфічні реалії.

14

2

2

10

Тема 5. Переклад науково-технічних текстів.

14

2

2

10

Тема 6. Передача власних імен та географічних назв при перекладі.Контекстуальні заміни при перекладі.

14

2

2

10

Тема 7.Особливості перекладу вільних словоспо лучень. Переклад атрибутивних сполучень.Переклад фразеологічних одиниць.

14

2

2

10

Тема 8. Порядок слів і структура речень при перекладі.Членування та об'єднання речень при перекладі. Граматичні порівняння в процесі перекладу.

14

2

2

10

Тема 9. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові. Переклад пасивних конструкцій.Переклад синтаксич них комплексів - інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних. Переклад абсолютних конструкцій.

18

4

2

12

Модульний контроль

2
2
Разом за за модуль 1

132

20

20

92
Назва змістових модулів і тем

усього

лекції

семінарські

Самостійна робота

ІІ СЕМЕСТР

Модуль 2

Тема10. Передавання метафори і метонімії при перекладі.

14

2

2

10

Тема 11. Переклад фразеології. Переклад прагматичних ідіом. Переклад прислів’їв.

14

2

2

10

Тема 12. Вживання іншомовних слів у перекладі. Переклад діалектної лексики. Застосування мейозису у перекладі. Застосу вання емоційно-підсилювального

do у перекладі.12

2

2

8

Тема 13. Застосування інверсії частини присудка при перекладі.

12

2

2

8

Тема 14. Переклад написів та оголошень. Особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірюван ня в англійському перекладі.

12

2

2

8

Тема 15 Звичайна ввічливість та політична коректність при перекладі. Шляхи перекладу полісемії.

12

2

2

8

Тема 16. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу публіцистичних текстів і газетних статей.

16

4

4

8

Тема17. Специфіка перекладу офіційних документів.

Порівняльний аспект перекладу художньої і наукової літератури.16

4

2

10

Модульний контроль


2
2
Разом за за модуль 2


110

20

20

70

Загальна кількість годин за змістовий модуль 1

242

40

40

162


Змістовий модуль 2
«Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції»


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

практичні

самостійна робота

Індиві

дуальна робота


І СЕМЕСТР


Модуль 1

Тема 1. Treaties and Other International Compacts

36

12

24

-

Тема 2. Constituent Acts of the United Nations and International Organizations

28

12

16

-

Модульний контроль

2

2

-

-

Разом за модулем 1

66

26

40

-

Модуль 2

Тема 3. Final Instruments

36

12

24

-

Модульний контроль

2

2
-

Разом за модулем 2

38

14

24

-

Усього годин за 1 семестр

104

40

64

-


ІІ СЕМЕСТР


Модуль 3

Тема 4. Diplomatic Correspondence

36

12

24

-

Тема 5. Diplomatic Communications between States

20

10

10

-

Модульний контроль

4

4
-

Разом за модулем 3

60

26

34

-

Модуль 4

Тема 6. Other Diplomatic Acts

46

14

32

-

Модульний контроль

5

5

-

-

Разом за модулем 4

51

19

32

-

Усього годин за 2 семестр

111

45

66

-

-

Загальна кількість годин за змістовий модуль 2

215

85

130

-

Змістовий модуль 3

«Зарубіжна преса та політичні реалії»


І СЕМЕСТР

Модуль 1.
Тема 1. Politics and Democracy.

46

8

38

-
Тема 2. Political Ideologies.

48

8

40

-
Модульний контроль

2

2
-
Разом за модуль 1

96

18

78

-
Модуль 2
Тема 3. People, politics and participation in the UK

48

8

40

-
Тема 4. People, politics and participation in the UK.

48

8

40

-
Модульний контроль

2

2
-
Разом за модуль 2

98

18

80

-
Загальна кількість годин за змістовий модуль 3

194

36

158

-

Змістовий модуль 4

«Академічна англійська мова»ІІ СЕМЕСТРМодуль 1


Тема 1. The Information Age.

44

6

38

-

Тема 2. Being Objective.

38

8

30

-

Модульний контроль

2

2
-


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> isn -> metod inter rel
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
files -> Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files -> Циганов С. А., Сизоненко В. О
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни педагогіка та психологія вищої школи
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія і методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
isn -> Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання іноземної мови» були розроблені для студентів магістратури спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка