Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнароднихСторінка2/9
Дата конвертації09.01.2020
Розмір419 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 27

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


Нормативна
Модулів – 4

Спеціальність

055

Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат,есе,презентація

Семестр

1-2

3

Загальна кількість

годин – 810

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –4-6

самостійної роботи

студента –10-12Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


Лекції

1 сем-20 год.


2 сем-20 год.

Практичні, семінарські

1 сем-96год

.


2 сем -99год

Самостійна робота

316год.

259год.

ІНДЗ:

Вид контролю:

іспит, залік,

державний іспит
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Сучасний світ з його тенденціями к глобалізації, об’єднанням і злиттям, з одного боку, та з постійно зростаючими можливостями засобів комунікації, з іншого боку, вимагає більшого взаєморозуміння між країнами і народами. Бажання досягнути загального миру і взаєморозуміння реалізується у збільшенні кількості двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, конференцій, симпозіумів, результати яких знаходять відображення у міжнародних документах різного характеру, як на міждержавному рівні, так і в рамках ООН та інших міжнародних організаціях. Активна участь України, як і будь-якої іншої держави, у міжнародному спілкуванні передбачає підготовку спеціалістів, які мають базові знання англійської мови, достатній словниковий запас, знання певних граматичних структур, вміють анотувати і реферувати тексти різних функціональних стилів і повинні оволодіти майстерністю перекладу і укладенню міжнародних документів і кореспонденції.

Курс «Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (англійська мова)» є необхідною складовою частиною вивчення англійської мови спеціальності. Курс дає можливість студентам оволодіти механізмом акту міжмовної комунікації та правильно вибирати перекладацьку стратегію під час ділового спілкування, листування і, особливо, під час встановлення стосунків із закордонними партнерами. Протягом вивчення курсу у студентів формуються професійні уміння та навички перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї майбутньої спеціальності.
Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> isn -> metod inter rel
files -> Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
files -> Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files -> Циганов С. А., Сизоненко В. О
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни педагогіка та психологія вищої школи
metod inter rel -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія і методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
isn -> Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання іноземної мови» були розроблені для студентів магістратури спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка