Робоча програма навчальної дисципліни основи соціально-педагогічних досліджень =


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСкачати 227,87 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації07.10.2019
Розмір227,87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Галузь знань

6.010106 Соціальна педагогіка
(шифр і назва)

Нормативна


Спеціальність

6.010106 Соціальна педагогіка
(шифр і назва)

Змістових модулів:
2 модулі

Спеціалізація:Рік підготовки

2-йСеместри

Загальна кількість годин: 108 годин

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
3 годиниОсвітній рівень:

Перший (бакалаврський)

36 год.-
Практичні, семінарські

18 год.
ЛабораторніСамостійна робота

54 год.
Вид контролю:

залік2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів цілісного бачення наукового дослідження з соціальної педагогіки та логіки його побудови, а також засвоєння студентами сукупності методологічних знань щодо призначення, змісту, функцій, принципів та організації дослідницької роботи, розвиток уміння визначати науковий апарат дослідження та планувати і проводити соціально-педагогічний експеримент.
Завдання:

- ознайомлення студентів із теоретичними основами побудови та здійснення наукових досліджень та практичному обґрунтуванні методології реалізації основних завдань на його виконання;

- ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, основними фазами виконання дослідження, основами та перспективами розвитку науки, що обумовлює формування професійного рівня готовності до виконання своїх професійних обов’язків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: загальні питання наукових досліджень і джерельні методологічні передумови соціально-педагогічних досліджень; єдність теорії та методики досліджень педагогічних явищ; методологічні та теоретичні принципи досліджень; методи й етапи дослідження.
вміти: визначати соціально-педагогічну проблему, обирати тему дослідження, формулювати її, визначати об’єкт і предмет наукового пошуку, ставити мету і завдання дослідження, формулювати гіпотезу, обирати методи науково-дослідної роботи, будувати систему питань; аналізувати інформацію, зібрану в ході дослідження; моделювати ситуації; працювати з літературними джерелами; проводити соціально-педагогічний експеримент; знаходити засоби впровадження результатів соціально-педагогічних досліджень на практиці.


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
  2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
  2017 -> До вивчення курсу
  2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
  2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
  2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
  2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка