Робоча програма Методи оптимiзацii в прикладнiй фiзицiСкачати 193,22 Kb.
Сторінка2/8
Дата конвертації27.01.2020
Розмір193,22 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

10 Природничі науки

(шифр і назва)За вибором


Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):105 Прикладна фізика та наноматеріали

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

( назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 120

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4.67


Магістр

18 год.
Практичні, семінарськіЛабораторні

18 год.
Самостійна робота

84 год.
У тому числі

індивідуальні завдання:


Вид контролю: диф. залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.43

для заочної форми навчання –2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам уявлення про основи теорії оптимізації та основні методи практичної оптимізації, можливості використання оптимізації при проектуванні різноманітних приладів та ідентифікації досліджуваних об'єктів, ознайомлення з принципами побудови цільових функцій в задачах прикладної фізики та оволодіння чисельними методами одновимірної оптимізації, багатовимірної безумовної та умовної оптимізації.

Завдання вивчення дисципліни полягають у створенні у студентів загальних уявлень про необхідність застосування методів оптимізації у різноманітних областях і задачах прикладної фізики, в оволодінні студентами основними засобами розв'язування оптимізаційних задач, у придбанні студентами практичних навиків оптимізації на основі розв'язування конкретних задач прикладної фізики. Задача вивчення дисципліни полягає у створенні у студентів теоретичної підготовки до використання методів оптимізації, а також практичних навичок по їх застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: про можливості використання оптимізації при радіотехнічному проектуванні, принципи побудови цільової функції, основні методи одновимірної оптимізації, багатовимірної безумовної і умовної оптимізації, основні джерела завад і проблем при оптимізації, а також засоби боротьби з ними.

вміти: при розгляді проблеми вичленити задачу, яка розв’язується за допомогою методів оптимізації, грамотно збудувати критерії, за якими задача має бути розв’язана, використати адекватний метод для її розв’язку, підібрати необхідні значення параметрів методу для проведення швидкої та ефективної оптимізації, у випадку потреби знаходити основні джерела завад і проблем при оптимізації та застосовувати відповідні засоби боротьби з ними.


Каталог: docs -> vybir
vybir -> Для нормативної дисциплни
vybir -> Програма навчальної дисципліни вільного вибору студента напряму
vybir -> Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови»
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавр спеціальності
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю
vybir -> Основні характеристики курсу
vybir -> Навчальна програма
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка