Робоча навчальна програмаСкачати 247,5 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка28/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір247,5 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1.
Введение в научное исследование по педагогике: учебн. пособие для студентов пед. ин-тов / [Бабанский Ю.К., Журавлев В.И., Розов В.К. и др]; под ред.В.И. Журавлева. –
М.: Просвещение, 1988. – 230 с.
2.
Воловик П.М.
Педагогічна технологія оцінювання ефективності нових методів навчання та виховання за допомогою непараметричних критеріїв / Павло Воловик //
Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 2. – С. 8–20.
3.
Гончаренко С.У.
Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / Семен Устимович Гончаренко. – К.; Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.
4.
Давыдов В.П.
Методология и методика психолого-педагогического исследования: учеб. пособие / Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И. – М.: Логос, 2006. – 128 с.
5.
Загвязинский В.И., Атаханов Р.
Методология и методы психолого- педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с.
6.
Кузьмина Н.В.
Методы исследования педагогической деятельности / Нина
Васильевна Кузьмина. – Л.: Педагогика, 1970. – 114 с.
7.
Кузьмінський А.І
. Педагогіка вищої школи. – К., 2005.
8.
Мартиненко С.М., Москаленко А.М.
Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін. Навчально-методичний посібник. – К., 2007.
9.
Педагогика высшей школы. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во
Казанского университета, 1985. – 191 с.
10.
Скалкова Я. и коллектив.
Методология и методы педагогического исследования: пер. с чешск. – М.: Педагогика, 1989. – (Зарубежная школа и педагогика). – 224 с.
11.
Скаткин М.Н.
Методология и методика педагогических исследований: (В помощь начинающему исследователю). – М.:Педагогика, 1986.–152с
12.
Сисоєва С.О.
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: [навч.-метод. посіб] / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Луцьк: ВАТ
„Волинська обласна друкарня”, 2009. – 460 с.
13.
Філіпенко А.С.
Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.
14.
Фіцула М.М
. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006.
15.
Фіцула М.М
. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: «Академія», 2001. – 528 с.
16.
Цехмістрова Г.С.
Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Галина Степанівна
Цехмістрова. – Київ: Слово, 2004. – 240 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка