Робоча навчальна програмаСторінка1/7
Дата конвертації12.04.2020
Розмір0,63 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького


Факультет післядипломної освіти
Кафедра дерматології, венерології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради ФПДО


Декан __________О.Є.Січкоріз

«_____» ____________ 2016 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу спеціалізаціяз фаху “ДИТЯЧА Дерматовенерологія

(1 міс.)


Кількість навчальних годин: лекцій – 20, семінарські заняття – 32,

практичні заняття – 40, самостійна робота – 46,

додаткові програми – 18. Разом – 156 годин.

Кредити ECTS – 5,2Робоча навчальна програма обговорена на методичному засіданні кафедри
Затверджено на методичній комісії факультету післядипломної освіти

Протокол №_______ Протокол №_________

від «___» __________ 2016 р. від «____» ___________ 2016 р.


Завідувач кафедри, д. мед. н., доцент

___________О.О.Сизон


Голова методичної комісії ФПДО

____________О.Є.Січкоріз


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальна програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів - дитячих дерматовенерологів і є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання на никлі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.

Метою циклу є перепідготовка лікарів-спеціалістів педіатричного профілю і лікарів спеціалістів дерматологів, венерологів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Дитяча дерматовенерологія”. Термін навчання: для лікарів-спеціалістів – 1 місяць.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних і практичних навиків, які необхідні лікарю-спеціалісту - дитячому дерматовенерологу для проведення самостійної лікувальної роботи. Програму побудовано за системою блоків. Блоками є 8 курсів програми. Курс – відповідно самостійна частина програми, в якій подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певної галузі дерматовенерології або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи, кожний з яких включає кілька тем, а тема складається з окремих елементів. Для полегшення орієнтації у програмі курси, розділи, теми є закодовані.

За додатковими програмами включено курси 8 з імунології та проблем СНІДу, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, медичної інформатики, військової

медицини.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари та самостійна робота. Під час навчання на основній кафедрі та суміжних кафедрах курсанти, у відповідності з навчальним планом, підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками і тому передбачене обов’язкове відвідування лекцій, практичних занять, активна участь у семінарських заняттях та суміжних дисциплінах.

Позааудиторна самостійна робота слухачів може виконуватися у бібліотеці вищого навчального вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних практичних і патологоанатомічних конференціях.

Для виявлення рівня знань і навиків слухачів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, етапний контроль та заключний іспит. Для базового заключного іспиту використовують комп’ютери) атестаційну програму, яка затверджена МОЗ України. Курсантам, які успішно склали іспит, видається сертифікат встановленого зразка.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка