Рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про нихСторінка1/2
Дата конвертації24.03.2020
Розмір94,5 Kb.
ТипРішення
  1   2
Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).


2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).
3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги).
4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

І. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку).

ІІ. Можливості навчального закладу щодо надання освітніх послуг: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

ІІІ. Напрями та зміст розвитку навчального закладу.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявлено освітньою послугою у сфері позашкільної освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


5. Копія навчального плану (навчальних планів), затвердженого в установленому порядку.
6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1, 2).
7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

перелік приміщень навчального призначення (навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень тощо) та інших приміщень, майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 3);

обладнання навчальних приміщень (у тому числі меблі, навчальне обладнання) та майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 73/8672.


8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчальними програмами, навчально-методичними посібниками, за якими буде організовано навчально-виховний процес, затвердженими МОНмолодьспортом України, іншими центральними органами виконавчої влади або місцевими органами виконавчої влади. Також подаються розроблені власні програми навчальних дисциплін, затверджені в установленому порядку (у разі їх наявності). Інформація подається за формою згідно з додатком 1 (таблиці 5, 6).
9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності. Подаються за формою згідно з додатком 1 (таблиця 7).
10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.


11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Додаток 1

до Примірних зразків документів,

що додаються до заяви,

для проведення ліцензування

освітніх послуг у сфері

позашкільної освіти

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка