Рішення вченої ради Запорізького державного медичного університетуСкачати 41,87 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.10.2019
Розмір41,87 Kb.
ТипРішення
  1   2

РІШЕННЯ

Вченої ради Запорізького державного медичного університету

від 19 вересня 2017 року «Про підсумки успішності студентів за результатами

весняного семестру 2016/2017 навчального року»


Заслухавши і обговоривши звіти деканів факультетів доц. Компанійця В.М., Полковникова Ю.Ф., Шишкіна М.А., Кремзера О.А. та інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи медичного університету доц. Моргунцової С.А. «Про підсумки успішності студентів за результатами весняного семестру 2016/2017 навчального року», Вчена рада університету відзначає, що колективами факультетів проведено достатньо значний обсяг роботи з вдосконалення відповідних ланок діяльності щодо покращення якості підготовки фахівців.

Завдяки чіткій системі профорієнтаційної роботи, активному залученню на навчання іноземних громадян та авторитету університету як в Україні, так і за її межами, протягом останніх років спостерігається стабільно висока чисельність студентів на всіх спеціальностях.

Проведена значна робота з підготовки і проведення необхідних заходів і наш університет одним з перших та небагатьох ВНЗ в Україні отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за ІІ (магістерським) рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія» та ІІІ рівнем (PhD-аспірантура) з цієї спеціальності, а також вперше ліцензовано підготовку за новою спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».

Контингент студентів на початок 2016-2017 навчального року збільшився на 50 осіб порівняно з минулим роком і склав 8559 осіб.

Для покращення освітньої діяльності в Запорізькому державному медичному університеті впроваджена багатоступенева система підготовки фахівців на довузівському, додипломному і післядипломному етапах.

Зарахування до медичного університету у 2016-2017 н.р. проводилося за результатами конкурсу сертифікатів УЦОЯО виключно 2016 року. Список рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету був сформований системою ЄДЕБО з урахуванням пріоритетності, яку вступники проставляли при подачі заяви для вступу.

Всього до складу студентів медичного університету в 2016 році зараховано 1260 (у 2015 році – 1262. На перший курс за державним фінансуванням було зараховано 328 абітурієнтів («Медицина» – 324, «Стоматологія» – 4) та 932 – на навчання за контрактом, з них на заочну форму – 446.

Протягом 2016-2017 навчального року навчання на додипломному етапі на всіх факультетах проводилось на принципах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.Для освітнього процесу за новими навчальними планами продовжена підготовка необхідної навчально-методичної документації, співробітниками університету створені нові підручники, навчальні посібники, придбані в бібліотеку університету в необхідній кількості підручники. Викладачі пройшли курси підвищення педагогічної та професійної кваліфікації, взяли участь в міжнародних та всеукраїнських науково-педагогічних з’їздах, симпозіумах, конференціях, проведених на базі університету та інших навчальних закладів.

Вчена рада затвердила нові навчальні плани для І курсу всіх спеціальностей, які здійснюють підготовку за ІІ магістерським рівнем. Триває впровадження навчальних планів 2015 року на решті курсів.

Вчена рада затвердила нові експериментальні навчальні плани, в яких передбачені розділи з проблемно-орієнтованого навчання (ПОН).

Колектив ЗДМУ бере участь у проекті «ТАМЕ» – впроваджує інноваційні методи педагогіки, які дозволять навчати студентів на медичних помилках в процесі діагностики та лікування. Впродовж року відбулися 4 тренінги з навчання тьюторів за методикою D-PBL, підготовлено 10 тьюторів для викладання кейсів з педіатрії. Модернізовано робочий навчальний план для студентів 5 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності «Педіатрія»; перекладені, адаптовані і введені в систему OpenLabyrinth 6 кейсів за спеціальністю «Педіатрія»; протягом 6 тижнів осіннього семестру проведені заняття для 32 студентів 5 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності «Педіатрія».

Сторінки кафедр на порталі електронних ресурсів структуровані і заповнені, згідно з затвердженим алгоритмом, з використанням електронної бібліотеки і репозитарію університету та лекційного матеріалу кафедр. Наповнення кафедральних сторінок постійно контролюється ректоратом.

У 2017 році Запорізький державний медичний університет закінчили та отримали диплом 1398 фахівців (на 260 осіб більше, ніж 2016 р.):

− у лютому – 352 випускники фармацевтичного факультету заочної форми навчання: 304 провізори (в т.ч. 3 іноземні) та 48 провізорів-косметологів (в т.ч. 1 іноземець);

− у лютому – 11 випускників денної форми навчання ІІ медичного факультету спеціальності «Лабораторна діагностика» (магістри);

− у червні – 1035 випускників (з них – 219 іноземних громадян) за спеціальностями: «Лікувальна справа» – 544 (з них 169 іноземних громадян); «Педіатрія» – 125; «Стоматологія» – 70 (з них 11 іноземних громадян); «Лабораторна діагностика» – 28 бакалаврів; «Фармація» денна форма навчання – 153 особи (з них 39 іноземних громадян), 98 – заочна форма навчання; «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 15 осіб денної та 2 особи – заочної форма навчання.

Ліцензійний іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» у 2017 році складали:

− за спеціальністю «Лікувальна справа» 390 вітчизняних студентів та 181 іноземний студент; «Педіатрія» - 131 вітчизняний студент, «Фармація» 129 вітчизняних студентів та 52 іноземних студенти, «ТПКЗ» 16 вітчизняних студентів, «Стоматологія» 61 вітчизняний студент та 20 іноземних студентів. На жаль не склали цей іспит 15 студентів спеціальності «Лікувальна справа» та 6 – спеціальності «Педіатрія».

Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» знаходяться у діапазоні від 83,7% – з акушерства до 73,6 % – педіатричний профіль.

Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Стоматологія» знаходяться у діапазоні від 83,6 % – дитяча терапевтична стоматологія до 70,4 % – дитяча хірургічна стоматологія.

Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Фармація» знаходяться у діапазоні від 72,8 % – організація та економіка у фармації до 62,5 % – заводська технологія ліків.

Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. ТПКЗ» знаходяться у діапазоні від 85,9 % - косметологія до 63,8 % – організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі.

У 2017 році відбувся перший випуск студентів, які навчалися за скороченим терміном (вступали на другий курс після медичного коледжу) – 61 особа (53 – «Лікувальна справа, 8 – «Педіатрія»). Всі вони продемонстрували високу якість успішність.

Результати державних випускних іспитів – вітчизняні студенти І та ІІ медичного факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»: всього складали іспит 518 студентів. Середній бал – 3,9, якісна успішність – 69,7%. Не склали ПОДІ 4 випускники спеціальності «Лікувальна справа» та 1 – спеціальності «Педіатрія».

Результати державних випускних іспитів – вітчизняні студенти ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія»: всього складали іспит 60 студентів. Середній бал – 3,91, якісна успішність – 78,3%.

Результати державних випускних іспитів – студенти-бакалаври зі спеціальності "Лабораторна діагностика": всього складали іспит 28 студентів, середній бал – 4,0, якісна успішність – 71,4 % (2016 р.- 70,59%).

Рішенням Вченої ради університету від 22.06.2017 року, протокол № 13, 32 випускники зі спеціальності «Лікувальна справа» (8,6%) та 11 випускників зі спеціальності «Педіатрія» (8,4%) були рекомендовані для подальшої наукової роботи.

Державні випускні іспити на І та ІІ фармацевтичних факультетах проводились у вигляді 2 комплексних професійно-орієнтованих іспитів.

Якісна успішність студентів денної форми навчання спеціальності «Фармація» склала 69,53%. Середній бал вітчизняних випускників на факультеті склав 3,92. 16 студентів спеціальності «ТПКЗ» склали іспит з показником якісної успішності 62,5 % і середнім балом 3,86.

Випускники ІІ фармацевтичного факультету (98 студентів заочної форми навчання) склали державні іспити з 53,06% якісної успішності, середній бал 3,66.

Дипломні роботи захистили 29 студентів-випускників I фармацевтичного та ІІ міжнародного факультетів (9,8% від загальної кількості студентів-випускників). Теми захищених дипломних робіт тісно пов’язані з науково-дослідною роботою кафедр, а самі роботи містять результати науково-практичних досліджень і мають реальний внесок у вирішення конкретних питань теорії і практики фармації. Всі дипломні роботи є комплексними: включають розділи з усіх випускаючих дисциплін.

У лютому закінчили навчання та отримали дипломи спеціаліста 18 студентів (2,5 р.), якісна успішність 61,12%, середній бал 3,9; 202 студенти (4,5 р.), якісна успішність 47,52%, середній бал 3,63; 81 студент (5,5 р.), якісна успішність 41,98%, середній бал 3,59 заочної форми навчання спеціальності «Фармація» та 47 студентів спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів» – якісна успішність 46,81%, середній бал – 3,63.

Рішенням Вченої ради університету від 22.06.2017 року, протокол № 13, 9 (7,89%) кращих випускників спеціальності «Фармація» та 2 (13,33 %) спеціальності «ТПКЗ» І фармацевтичного факультету рекомендовані на наукову роботу.

Університет має висококваліфікований кадровий потенціал: на 01.07.2017 року в університеті працює 126 докторів наук/професорів (на 6 докторів наук більше, ніж минулого року) і 473 кандидати наук (на 30 кандидатів наук більше, ніж минулого року), що складає відповідно 16,6% і 62,5% від загальної кількості викладачів університету. Враховуючи, що кількість викладачів в університеті збільшилась з 714 до 757 осіб, середній відсоток докторів і кандидатів наук складає 79,13 % (що на 0,3% більше, ніж минулого року). За результатами наукової діяльності у 2016-2017 навчальному році в університеті захищені 4 докторські та 36 кандидатських дисертацій. Видано 12 монографій, 18 підручників; отримано 46 патентів та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права; до Реєстру галузевих нововведень подано 33 нововведення; через МОЗ України видано 18 методичних рекомендацій та інформаційних листів з діагностики, лікування і фармації; опубліковано 2080 статей і тез (тому числі 387 у закордонних виданнях).

Значно покращено матеріально-технічну базу навчального процесу, протягом навчального року придбані: 195 комп’ютерів (в тому числі для комп’ютерних класів – 106), 51 ноутбук та планшет, 77 принтерів та багатофункціональних пристроїв, 15 проекторів (в тому числі 2 інтерактивних проектори та 1 для актового залу), 50 інформаційних LCD панелей, придбано та встановлено 200 ліцензій антивірусного програмного забезпечення. Придбання нових машин для комп’ютерних класів дозволило:


  • створити 2 нових комп’ютерних класи (на кафедрі дитячої хірургії та анестезіології, на базі дитячої лікарні №5),

  • розширити кількість місць на кафедрі хірургії та анестезіології ФПО, на базі клінічної лікарні № 5;

  • оновити та доповнити існуючі комп’ютерні класи (проведено заміну фізично зношеного обладнання робочих місць студентів і викладачів у 3 комп’ютерних класах: кафедра гістології, цитології та ембріології – 15 навчальних місць, кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки – 14 місць, кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій - 12 місць).

У головному навчальному корпусі створений новий комп’ютерний клас для самостійної роботи студентів на 28 робочих місць.

В університеті створено сучасний конференц-центр, оснащений новим LCD телевізором з діагоналлю 84 дюйми та сучасним аудіообладнанням.

Протягом 2016-2017 навчального року комп'ютерну мережу університету розширено територіально. Виконано монтаж локальної мережі та підключення 56 робочих місць співробітників на 6 поверсі головного навчального корпусу, 45 робочих місць на 1 поверсі навчального корпусу №2. Для кафедри мовної підготовки встановлено мережевий вузол на 1 поверсі гуртожитку №4 та підключено 5 робочих місць співробітників. У нових комп’ютерних класах на кафедрі дитячої хірургії та анестезіології і на кафедрі хірургії та анестезіології ФПО змонтована локальна мережа.

На території університетського містечка діють 32 потужних WI – FI - роутерів, які забезпечують студентам і співробітникам безкоштовний доступ до мережі Інтернет, можливість роботи з електронними ресурсами університету.

Триває робота з адаптації системи АСУ навчальним закладом під вимоги нашого університету. Виконано:

Створено новий функціонал в модулі АСУ «Навчальний модуль» з метою гнучкого управління «дисциплінами-блоками» в навчальних планах. Це дозволило об’єднати дисципліни, які викладаються на різних кафедрах, в різних семестрах, в одну загальну для формування додатка до диплому.

Доопрацьований механізм онлайн запису студентів через мережу інтернет на дисципліни (курси за вибором) з використанням порталу http://asu.zsmu.zp.ua, що дозволить в подальшому здійснювати структурним підрозділам університету онлайн моніторинг процесу в розрізах дат, факультетів, груп, дисциплін, студентів.

Вдосконалений функціонал зі створення нових та моніторингу вже створених «Електронних журналів» дисциплін в розрізі кафедр університету.

В модулі АСУ «Деканат» вдосконалений механізм реєстрації успішності студентів, що дозволило формувати документи: «навчальна картка студента», «академічна довідка», «рейтинг студентів», «динаміка успішності студента», «статистика успішності за семестр», «статистика успішності за рік», «статистика за модулями ПМК».

Вдосконалений функціонал «Електронного журналу» АСУ для роботи з тематичними планами дисциплін на кафедрах (зміна послідовності тем занять), а також механізм перерахунку балів за поточну успішність в «200» бальну систему з урахуванням форми контролю з дисципліни для формування «Електронних відомостей успішності студентів».

Нині модулі АСУ «Електронний журнал», «Електронні відомості» впроваджені в роботу кафедр ЗДМУ на спеціальностях «Медицина», «Фармація» (очна форма навчання), «ТПКЗ» (очна форма навчання), «Стоматологія» «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика».

Створений та вдосконалений функціонал з відображення персональних даних студента, його поточна успішність за даними «Електронного журналу», успішність за даними «Електронних відомостей», персональний розклад студента. Таке програмне забезпечення дозволяє швидко отримувати оперативну інформацію про студента з різних модулів АСУ ЗДМУ в режимі онлайн.

Вчена Рада відмічає в цілому позитивну динаміку показників як абсолютної, так і якості успішності та середнього балу на всіх курсах, за виключенням випускних, за всіма спеціальностями. Не може не хвилювати значне зростання випускників, які не змогли скласти МЛІ «Крок 2» та «Крок 1». Вперше за багато років з’явились випускники, які не змогли скласти державний практично-орієнтований іспит.

Окремі кафедри знизили свої вимоги до організації освітнього процесу, що беззаперечно відбилося на показниках контрольних заходів (зниження якості успішності відносно показників минулого року на 13%, а для студентів 2МК навіть на 31% - на кафедрі нормальної фізіології, дерматовенерології на 22% - для спеціальності «Лікувальна справа»; патофізіології – абсолютна успішність на 10,5%, якість успішності – на 16,6%; патоморфологія – якість на 21%, пропедевтика педіатрії – на 10,5% - для спеціальності «Педіатрія»).

Оцінюючі в цілому позитивно дані успішності за весняний семестр 2016 - 2017 на 1, 2, 3, 4 курсах III медичного факультету, спеціальність «Стоматологія», можна висловити наступні рекомендацїї: кафедрам, дісціпліни яких вкладаються на 1-му - 4-му курсах, де суттєво знизились показники абсолютної та якісної успішності, а саме - анатомії, медичної хімії – на 1-му курсі, та біологічної хімії – на 2-му курсі, кафедрі інфекційних хвороб – на 4му курсі необхідно приділити більше уваги контролю засвоєння студентами тем, що винесені на самостійну підготовку, поліпшити якість викладання при проведенні аудиторних занять. А також переглянути та доопрацювати пакети методичних рекомендацій та тестових завдань для підвищення ефективності освітнього процесу.

Особливої уваги потребує ситуація з вираженою невідповідністю підсумків семестру та результатами іспитів, які проводились деканатами. Розбіжність виявилась як з абсолютної, так і з якісної успішності – значно нижчі отримані підсумки іспитів, при чому зі всіх дисциплін. Це потребує посилення уваги завідувачів кафедр на необхідність контролю у підтриманні стабільності в організації освітнього процесу та проведенні контрольних заходів.

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів та інформацію проректора з НПНР медичного університету доц. Моргунцової С.А. Вчена рада університету


Каталог: upload -> razdel -> vchenarada
upload -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
upload -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
upload -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
upload -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
upload -> Заліток Людмила Михайлівна
upload -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
upload -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
upload -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
vchenarada -> Рішення вченої ради Запорізького державного медичного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка