Рішення районної ради


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУСкачати 207,5 Kb.
Сторінка2/11
Дата конвертації26.03.2020
Розмір207,5 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та тижневого планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Річний та перспективний плани роботи затверджуються педагогічною радою навчального закладу за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу схвалюється педагогічною радою, погоджується керівником навчального закладу та затверджується відділом освіти,культури, молоді та спорту Дніпровської районної ради, план роботи дошкільного навчального закладу на літній оздоровчій період затверджується керівником навчального закладу.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, занять та режим роботи.

2.3. Навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758 та Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу планують навчальну роботу згідно з програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, або авторськими (адаптованими) програмами для гуртків та факультативів, затвердженими на педагогічній раді, добирають посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим, на підставі документів відповідно до чинного законодавства, надається право і створюються умови для індивідуального, інклюзивного навчання, навчання екстерном.

2.6. У дошкільному навчальному закладі групи комплектуються за віковими ознаками. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі функціонують групи 10,5 годинного перебування дітей. Крім того, у разі необхідності, можуть створюватися короткотривалі, чергові групи (в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні) різновікові та групи з гнучким режимом дня. Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

Якщо у мікрорайоні навчального закладу є діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, за наявності умов можуть бути відкриті спеціальні або інклюзивні групи відповідно до чинного законодавства.

2.7. Наповнюваність класів та груп дітьми становить:

у дошкільному навчальному закладі - від 3 років до 6 років – 25 осіб,

в оздоровчий період – до 15 осіб,

різновікові групи – до 15 осіб;

у загальноосвітньому навчальних закладах – згідно чинного законодавства.

2.8. Зарахування дитини до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року наказом директора і на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх заміняють, свідоцтва про народження, медичних довідок встановленого зразка. Перевага в зарахуванні до навчального закладу надається учням та вихованцям, які проживають в мікрорайоні навчального закладу.

Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад окрім вимог, зазначених у абзаці першому даного пункту, необхідною умовою є електронна реєстрація дитини на сайті навчального закладу, а також:


 • медична довідка про стан здоров’я дитини;

 • медична довідка про епідеміологічне оточення;

 • медична довідка про щеплення;

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • копія паспорту одного з батьків;

 • документи на встановлення пільг по батьківській оплаті за харчування дитини (при наявності).

Для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу окрім вимог, зазначених у абзаці першому даного пункту, необхідною умовою є:

 • особова справа (крім дітей, які вступають до першого класу);

 • медичні документи відповідного зразка для загальноосвітнього навчального закладу;

 • документ про відповідний рівень освіти (для вступу до навчального закладу ІІІ ступеня).

Вибуття, та переведення учнів або вихованців з іншого чи до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків або осіб, що їх замінюють, із зазначенням причини вибуття, особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка і довідки, що підтверджує факт зарахування до іншого навчального закладу.

2.9. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.10. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:


 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини 10 днів.

2.12. Навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної допомоги сім’ям.

2.13. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік закладом.

2.14. Навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Дошкільний навчальний заклад – протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні, тощо. Чергова група – до 19.00.

Загальноосвітній навчальний заклад – з 08.00 до 15.00, вихідні дні: субота, неділя, святкові дні, тощо.

2.15. У школі І-ІІ ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи подовженого дня.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: з 12.00 до 18.00.

2.16. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються відповідно до термінів, які зазначені у наказі Міністерства освіти і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року, навчальний рік поділяється на семестри.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.18. За погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.19. Тривалість уроків та занять у навчальному закладі становить:

група раннього віку - 15-20 хв., молодший - середній вік - 20-25 хв., старший вік - 30-35 хв., у перших класах – 35 хв., у других - четвертих класах - 40 хв., у п’ятих – дванадцятих - 45 хв., у позашкільному навчальному закладі - відповідно віковим особливостям дітей: віком від 5 до 6 років – 30 хв; віком від 6 до 7 років – 35 хв; старшого віку – 45 хв. Зміна тривалості уроків та занять допускається за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації та територіальними установами Держпродспоживслужби.

2.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків та занять, що складається відповідно до Державного санітарного регламенту та педагогічних вимог, затверджується директором і погоджується з ПК навчального закладу.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується з урахуванням розкладу навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.22. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів у навчанні, за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика і учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну атестацію.

2.23. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, відповідно чинного законодавства. Результати навчальної діяльності (семестрового, річного, підсумкового оцінювання) доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії) та заносяться до особових справ учнів. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації.

Відповідно до спільного рішення педагогічної ради та батьківської громадськості визначається доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та затверджуються критерії виставлення такої оцінки.

2.24. Переведення у межах навчального закладу (до класу чи групи) здійснюється на підставі наказу директора закладу таким чином: • у дошкільному навчальному закладі – у серпні кожного поточного року;

 • у загальноосвітньому навчальному закладі – відповідно до чинного законодавства. Порядок переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу визначається наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. № 924 / 27369.

2.25. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та інше.

2.26. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Результати атестації оцінюються за 12 - бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,  затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 р. за № 566/ 19304, тa Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 р. № 996.

2.28. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.02.2015 р. № 157/26602.

2.29. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: • по закінченні початкової школи - табель успішності;

 • по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • по закінченні загальноосвітнього навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.30. За успіхи у навчанні, відповідно до чинного законодавства, для учнів встановлюються такі форми морального заохочення:

 • нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

 • нагородження Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 • нагородження срібною медаллю «За досягнення у навчанні»;

 • нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка