Рішення районної радиСкачати 207,5 Kb.
Сторінка1/11
Дата конвертації26.03.2020
Розмір207,5 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток 1

до рішення районної ради

01.06.2017 № 273-11/VII

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ГОРЯНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

смт Слобожанське

Дніпровського району

Дніпропетровської області

2017 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГОРЯНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є комунальним унітарним закладом освіти, заснованим на спільній власності територіальних громад Дніпровського району і знаходиться в управлінні відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації та є спільною власністю територіальних громад Дніпровського району.

Заклад освіти здійснює свою діяльність у підпорядкуванні відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації.

1.2. Власником та засновником Комплексу є Дніпровська районна рада (далі – Засновник). Власник через відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації здійснює фінансування комплексу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей, затверджує Статут Комплексу, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.

1.3. Навчальний заклад є правонаступником майнових та юридичних прав і обов’язків Комунального закладу «Горянівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області».

1.4. Навчальний заклад може використовувати, як повну, так і скорочену назви:

- повна назва – Комунальний заклад «Горянівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області»;

- скорочена назва – КЗ Горянівський НВК.

1.5. Юридична адреса:

52031, с. Горянівське, вул. Успенська, 20, тел./факс (056) 7-114-267,

e-mail: goryanivska@ukr.net

1.6. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГОРЯНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - навчальний заклад) є юридичною особою; має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.7Головними завданнями навчального закладу є:


 • забезпечення реалізації права громадян на дошкільну, повну загальну середню і позашкільну освіту, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку;

 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;

 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання у учнів та вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • створення умов для самовираження особистості учнів і вихованців у різних видах діяльності;

 • розкриття в дітях позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.

1.8.  Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 (зі змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 306 (зі змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (зі змінами), Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9.  Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; • дотримання стандартів освіти;

 • реалізацію завдань позашкільної освіти з розвитку індивідуальних особливостей дитини;

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і профілі навчання: природничо-математичний, художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий та спортивний (відповідно анкетування та вибору батьківської громадськості).

1.12. Навчальний заклад має право: • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

 • корегувати роботу батьківського комітету в питаннях напрямків та доцільності використання батьківських внесків та інших надходжень;

 • проводити оздоровлення учнів та вихованців в таборах відпочинку з денним перебуванням на базі навчального закладу.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують психологічна та методична служби. Методична служба складається з таких об’єднань:

 1. вихователів дошкільного навчального закладу;

 2. початкової школи і групи подовженого дня;

 3. природно-математичних дисциплін;

 4. суспільно-гуманітарних дисциплін;

 5. естетично-оздоровчих дисциплін;

 6. класних керівників і керівників гуртків;

 7. творчі групи, що створюються відповідно до пріоритетних напрямків роботи навчального закладу;

 8. школа передового педагогічного досвіду;

 9. школа молодого педагога.

1.14. Навчальний заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно - правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших відповідно до чинного законодавства України.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка