Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 відСкачати 220,5 Kb.
Сторінка1/11
Дата конвертації27.12.2018
Розмір220,5 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(Методичні рекомендації до 2015-2016 навчального року)

Початкова школа у 2015-2016 навчальному році вступає у 4-рік роботи за оновленим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462.

У 2014 році за результатами експертиз та громадського обговорення навчальних програм з метою їх розвантаження Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу (наказ МОН України № 1495 від 22.12.2014).

Оновлені навчальні програми сприяють утвердженню гуманних цінностей у навчально-виховному процесі, розвитку задатків і здібностей кожної особистості.

4-ий клас (завершальний етап початкового навчання) – етап підведення підсумків засвоєння результативної складової кожної освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної освіти та оволодіння четвертокласниками ключовими компетентностями (уміння вчитися, здоров’язбережувальною, соціальною, громадянською, загальнокультурною та компетентністю з ІКТ).

Особливу увагу слід приділити оволодінню учнями такою важливою компетентністю, як уміння самостійно вчитися, а саме: розуміння мети діяльності, складання плану виконання завдання, ефективний розподіл і використання часу, застосування практично засвоєних знань у різних навчальних та життєвих ситуаціях, здійснення самоконтролю та самооцінки результатів своєї праці.

Серед висновків за результатами дискусій під час круглого столу «Структура загальної середньої освіти», проведеного 21 січня 2015 року в Національній академії педагогічних наук України, зазначено, що початкова освіта покликана забезпечити подальше становлення і різнобічний розвиток дитини молодшого шкільного віку: соціальний морально-етичний, естетичний, фізичний, інтелектуальний. У початковій школі учні мають у достатній мірі оволодіти вміннями і навичками (загальнопізнавальними, навчально-організаційними, обчислювальними, мовленнєвими, читацькими, контрольно-оцінними тощо), узагальненими знаннями і уявленням про навколишній світ. Четвертокласники повинні демонструвати розвинені пізнавальні здібності, здатність до творчого самовираження, патріотичні почуття, вільне користування з комунікативною метою українською мовою (усною і письмовою), ціннісне ставлення до праці, природи, мистецтва, здоров’я, людей, суспільства.

За рекомендаціями О.Я. Савченко, доктора педагогічних наук, професора, учні 4-го класу мають володіти [4,8]:

Навчально-організаційні вміння і навички:


 • швидко і зосереджено виконувати завдання;

 • складати план роботи на день, тиждень;

 • користуватися словниками, довідковою літературою та іншими джерелами інформації;

 • орієнтувати на сторінках підручника (швидко знаходити шукану сторінку, користуючись змістом; розуміти значення символів та умовних позначок тощо);

 • розподіляти час на виконання завдань, берегти його, не відволікати товаришів і не відволікатися самому під час навчальної діяльності;

 • уявляти послідовність виконання завдання, обмірковувати шляхи та обирати найоптимальніший для розв’язання поставленої задачі;

 • толерантно, активно співпрацювати в парі, групі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

 • відповідно до мети висловлювання чітко й аргументовано висловлювати власну думку;

 • міркувати взаємопов’язаними судженнями, логічно вибудовувати повідомлення, виділяти головну думку тощо;

 • доброзичливо спілкуватися з товаришами під час роботи в парі, групі, дотримуючись норм етикету.

Загальнопізнавальні вміння і навички:

 • в повідомленні (тексті) знаходити головне, відкидати другорядне, аналізувати, порівнювати, робити висновки;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здійснювати класифікацію та групування об’єктів;

 • розмірковувати, доводити власну думку;

 • моделювати та прогнозувати результати навчальних завдань;

 • висловлювати рефлексивні судження;

 • успішно здійснювати загальні розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація, систематизація, узагальнення);

 • створювати власні творчі «продукти», виконувати завдання творчого характеру.

Контрольно-оцінні вміння і навички:

 • оцінювати якість виконаної роботи;

 • здійснювати взаємо та самоперевірку;

 • виконувати роботу над помилками;

 • застосовувати вивчені правила для виконання практичних завдань;

 • давати оцінні судження.

Організовуючи навчально-виховний процес у 4-му класі, педагогам слід пам’ятати, що навчання дитини в початковій школі – є вирішальним для її подальшого життєвого успіху. Тому навчити учня творити, розвинути його природні задатки і здібності, вселити впевненість у власних силах та можливостях – головне завдання вчителя початкових класів.

О.Я. Митник вважає, що провідною метою освіти сьогодення є виховання особистості учня-діяча, здатного створити власну траєкторію розвитку, програму дій щодо власного самовдосконалення [5, 53].Під час проектування навчально-виховної діяльності учнів 4-го класу вчитель має керуватися такими документами:

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року;

 • Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України №1050 від 12.09.2011;

 • Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України №460 від 16.04.14 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 №572»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.15 року «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 28.05.2015 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-253 від 22.05.15 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-209 від 18.04.14 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-74 від 28.01.2014 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-72 від 28.01.14 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

З оновленими програмами для 4-го класу можна познайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1418040818/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
2016 -> Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
2016 -> Загальні засади мовної комунікації
2016 -> Психологія діяльності та навчального менеджменту
2016 -> Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
2016 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
2016 -> Самостійна навчальна діяльність та її види
2016 -> Закону України «Про вищу освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка