Рішення Одеської міської ради №5513-viiСкачати 361,02 Kb.
Сторінка2/13
Дата конвертації27.03.2020
Розмір361,02 Kb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Одеський ліцей № 82 Одеської міської ради Одеської області (далі – Заклад) є комунальним бюджетним закладом загальної середньої освіти, заснованим на власності територіальної громади міста Одеси, який створений відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Найменування Закладу:

1.2.1. Повне: ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 82 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2.2. Скорочене: ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 82.

1.3. Місцезнаходження Закладу: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 12-А.

1.4. Заклад є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

1.5. Заклад має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи. Заклад може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.6. Заклад є неприбутковою бюджетною установою.

1.7. Засновником Закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник). Уповноваженим органом є департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – орган управління освітою).

1.8. Заклад створений з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.9. Завданнями Закладу є:

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація прав дитини на здобуття повної загальної середньої освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, відповідно до принципів інклюзивної освіти;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;


- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності.

1.10.  Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради та цим статутом.

1.11. Заклад несе відповідальність за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, зокрема зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Заклад проводить освітню діяльність на трьох рівнях освіти: початкова, базова середня, профільна середня:

- початкова школа – заклад освіти І ступеня (1-4-й класи), що забезпечує початкову освіту;

- гімназія – заклад середньої освіти ІІ ступеня (5-9-й класи), що забезпечує базову середню освіту;

- ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступеня (10-11(12)-й класи), що забезпечує профільну середню освіту.

1.13. Заклад має право:

- створювати класи з поглибленим вивченням предметів;

- з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази організовувати навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.

1.14. У Закладі мова навчання визначається відповідно до чинного законодавства України.

1.15. Медичне обслуговування та організація харчування учнів у Закладі здійснюється відповідно до законодавства України.

1.16. Мережа класів у Закладі формується згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими Міністерством освіти і науки України, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та допустимої площі на одного учня.

1.17. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

1.18. Забороняється залучення учнів та працівників Закладу до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

1.19. Внутрішня система забезпечення якості в Закладі включає:

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності директора та його заступників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема для самостійної роботи учнів;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Закладом;

- створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- інші процедури та заходи, що визначаються законодавством України або документами Закладу.


Каталог: images -> File -> DODATKI 2019 -> GORSOVET -> 11-12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка